“ไฮไลท์ไตรสันติภาพ” 30 กันยายน จุดเริ่มต้นนำพาอาเซียนสู่สันติ

การประชุมวิชาการนานาชาติไตรสันติภาพทางสังคมมุสลิมอาเซียน “สังคมมุสลิม ความรู้และการสร้างสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายนนี้ที่หอประชุมอัล-อีมาน อัล-นาวาวี วิทยาลัยอิสลามศึกษานานาชาติ มอ.ปัตตานี ได้มีผู้ตอบรับเขาร่วมกว่า 800 คน โดยมีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับคั่งพร้อมทั้งเอกอัครทูตและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางเข้าร่วม

การประชุมวิชาการที่มีไฮไลท์ที่การปาฐกถาโดยองค์ปาฐกจากผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาจากสามพื้นที่ความขัดแย้งเพื่อฉายภาพของสังคมมุสลิมและบทบาทของความรู้อิสลามต่อกระบวนการสันติภาพในภูมิภาคอาเซียน และจะมีนักวิชาการจากอีกสามประเทศคือ สิงค์โปร์ บรูไนและมาเลเซียในนามตัวแทนของชาติอาเซียนที่ไม่ได้มีพื้นที่ขัดแย้งมาอภิปรายสะท้อนความคิดจากปาฐกถาหลักอีกด้วย

ในช่วงบ่ายของงานประชุมวิชาการจะมีเวทีนำเสนอบทความทางวิชาการจากนักวิชาการรุ่นใหม่ของอาเซียนที่ศึกษาทั้งกระบวนการสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง และจะมีเวทีสาธารณะ “ความรู้ทางเลือกในพื้นที่ความขัดแย้ง” จากนักวิชาการที่ทำงานในพื้นที่ขัดแย้งปาตานีเพื่อสะท้อนภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ อีกทั้งยังมีการนำเสนอโปสเตอร์งานวิชาการและการแสดงภาพโดยเครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ในงานครั้งนี้ด้วย

ผู้เข้าร่วมเรือนพัน ลงทะเบียนแล้ว 800 ราย

ฝ่ายจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้เปิดเผยว่าจากการเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนออนไลน์ผลปรากฏว่าได้มีผู้ลงทะเบียนออนไลน์เกือบ 500 คน และยังมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์รวมกับนักศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้แจ้งเพื่อเข้าร่วมงานทำให้มียอดรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน 800 คน และคาดว่าจะมีผู้ที่สนใจที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเข้ามาอีกจำนวนหนึ่งโดยทางผู้จัดคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเกือบพันคน ซึ่งได้เตรียมสถานที่ การเชื่อมต่อโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องรับฟังแปลภาษาอย่างพร้อมเพรียงแล้ว

VIP ทั้งจากอาเซียนและยุโรป

สำหรับบุคคลสำคัญที่จะเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้นอกจากองค์ปาฐกจากอาเจะห์และมินดาเนาและนักวิชาการจากอาเซียนแล้วยังมีนักการทูต เช่น เอกอัคราชทูตอินโดนีเซียและคณะเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จากประเทศนอร์เว เจ้าหน้าที่ทูตประเทศมาเลเซียและตัวแทนจากสหภาพยุโรปได้แจ้งเพื่อเข้าร่วมประชุมชนวิชาการครั้งนี้ด้วย

MOU ร่วมมือทางวิชาการ 3 ประเทศ 5 สถาบัน หมุนเวียนจัดประชุมสันติภาพทุกปี

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานครั้งนี้คือการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการร่วมมือและพัฒนาด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา 5 สถาบันจาก 3 ประเทศ โดยมีสาระสำคัญ 7 ประเด็นความร่วมมือ โดยหนึ่งในความร่วมมือคือการเห็นชอบของสถาบันการศึกษาให้มีการจัดประชุมด้านกระบวนการสันติภาพในกลุ่มประเทศอาเซียนทุกปีโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนั้นแล้วจะมีกรอบความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การร่วมมือด้านการวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางวิชาการรวมทั้งแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต

ถ่ายทอดสดภาพและเสียง การจับมือของเครือข่ายสื่อท้องถิ่น

การประชุมวิชาการครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้โดยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ที่ www.deepsouthwatch.org

นักข่าวพลเมืองไทพีบีเอสที่   www.citizenthaipbs.net

อีดะวะฮ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่ www.e-dakwah.ftu.ac.th/YIU_Broadcasting.htm

ยะลาเคเบิลเน็ตเวิร์ก www.ycncabletv.net/live.php

วิทยุ มอ.ปัตตานี ที่ psu10725.com/2558