มรย.ร่วมกับ Oxford เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษา บุคลากรรองรับอาเซียน

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสถาบัน Oxford เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษา บุคลากรรองรับอาเซียน

มรย.

นางนูรฮากีมา ตอแก ผู้จัดการสถาบันสอนภาษาอังกฤษอ๊อกฟอร์ด หรือ Oxford Language Centre ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเผยว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ให้ความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงมีนโยบาย“พัฒนาคุณภาพการศึกษา" เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยตั้งสถาบัน Oxford Language Centre เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผ่านการฝึกอบรม

นางนูรฮากีมา เปิดเผยต่อไปว่า สถาบัน Oxford Language Centre เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ใครหลายคนชื่นชอบและสนใจในระบบการสอนที่เน้นการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทำให้เป็นที่สนใจของอธิการบดีและได้ก่อตั้งสถาบัน Oxford Language Centre มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ชั้น 1 ของอาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามาตั้งแต่ปี 2557

นางนูรฮากีมา เปิดเผยอีกว่า โดยในนโยบายนี้มีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนจะสำเร็จการศึกษาออกไปแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งในท้องถิ่น ในระดับประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้นักศึกษาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในนโยบายนี้ ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับสถาบัน Oxford Language Centre

มรย.2

นางนูรฮากีมา เปิดเผยด้วยว่า สถาบัน Oxford Language Centre เป็นแฟรนไชส์จากประเทศอังกฤษ เป็นสถาบันฝึกอบรมภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน มีรูปแบบ คู่มือและเนื้อหาต้นฉบับจากประเทศอังกฤษ โดยมี ดร.เรย์ เป็นผู้บริหารสถาบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นางนูรฮากีมา เปิดเผยด้วยว่า สถาบัน Oxford Language Centre มีแผนจะขยายสาขาไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย ตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมคู่มือ เนื้อหา ระบบการสอน ให้กับผู้ที่สนใจจะเปิดสาขา ซึ่งมีผู้สนใจติดต่อมาแล้วจาก จ.นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นางนูรฮากีมา เปิดเผยว่า สถาบัน Oxford Language Centre เปิดรับสอนรับทุกระดับวัยและตามความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ส่วนใหญ่ผู้เรียนจะเป็น นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปและอาจารย์ เข้าเรียนเพื่อนำประกาศนียบัตรไปใช้เรียนต่อต่างประเทศ

หลักสูตรที่สถาบัน Oxford Language Centre เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตร Private Course, English for Primary Students, English for Secondary Students, Shortcut 2 Speaking, English for Specific Purposes  Summer Camps และ  Oxford Kids Camp

ส่วนศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีกิจกรรมประกอบ ได้แก่ Little Chefs (เชฟตัวน้อย) Arts and Crafts (ศิลปะและงานประดิษฐ์) Amazing Sciences (วิทยาศาสตร์แสนสนุก) Story Telling (เล่านิทานหรรษา) และ Outdoor Activities (ห้องเรียนใบใหญ่)

มรย.4