Peace,Moving forward(5) “พื้นที่ปลอดภัย”คือวาระสันติภาพจากประชาชนตลอดเวลา

ประมวลข้อเรียกร้องพื้นที่ปลอดภัยจากงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016 จาก 22 องค์กรที่ร่วมประกาศ AGENDA DAMAI DARI RAKYAT ย้ำ“พื้นที่ปลอดภัย”คือวาระสันติภาพจากประชาชนตลอดเวลา

agenda damai dari rakyat

ข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องต่อทุกฝ่ายในความขัดแย้งที่ใช้อาวุธประหัตประหารกันจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัย หรือ Safety Zone นั้น ไม่ได้เพิ่งมีหลังเหตุกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าไปใช้อาคารในโรงพยาบาลเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพื่อโจมตีฐานทหารเมื่อไม่กี่วันมานี้เท่านั้น แต่เป็นข้อเรียกร้องที่มีมาตลอดและอาจเป็นข้อเรียกร้องตลอดไปในสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรง

เป็นข้อเรียกร้องที่ขอให้เด็ก ผู้หญิงและประชาชนโดยทั่วไป มีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งในตลาด โรงเรียน ปอเนาะ โรงพยาบาล สวนยางพารา ไร่นา วัด มัสยิด โบสถ์ ถนนหนทางที่เป็นแหล่งสัญจรไปมา เป็นต้น

ในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016 3rd Peace Media Day and Peace Assembly 2016” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นที่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี)

ก็เป็นเวทีหนึ่งที่มีข้อเรียกร้องนี้ จากการนำเสนอวาระสันติภาพที่จากประชาชน หรือ AGENDA DAMAI DARI RAKYAT โดยตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม 22 องค์กร

นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์นักวิจัยประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม (CSCD) ของ ม.อ.ปัตตานี ในฐานะพิธีกรในงานได้สรุปข้อเสนอทั้งจาก 22 องค์กรดังกล่าวพบว่ามีถึง 13 องค์กร/เครือข่ายที่มีข้อเสนอเรื่องพื้นที่ปลอดภัย

suwara

นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย 

นางสาวสุวรา สรุปว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าวคือการทำเขตพื้นที่ปลอดภัยร่วมกัน/การกำหนดพื้นที่หยุดยิงชั่วคราว สามารถเป็นหนึ่งในปฏิบัติการร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจร่วมกันของคณะพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขของทั้งสองฝ่าย คือ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และฝ่ายมาราปาตานี ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกขบวนการชาตินิยมมลายูปาตานี ซึ่งอาจจะเลือก 1-2 อำเภอ เป็นพื้นที่นำร่อง

สำหรับองค์กร/เครือข่ายที่มีข้อเสนอให้มีพื้นที่ปลอดภัยภายในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 3 และสมัชชาครั้งที่ 2016 ได้แก่

1.เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(Civil Women) และองค์กรภาคี ได้แก่ เครือข่ายองค์กรประชาสังคมและชุมชนที่ร่วมกันแถลงการณ์

1.1เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(Civil Women)

1.2.มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (Hilal –Ahmar Foundation)

1.3.แกนนำผู้หญิงพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

1.4.แกนนำผู้หญิงยุโป ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา

1.5.แกนนำผู้หญิงกูจิงลือปะ ต.เฉลิม จ.นราธิวาส

1.6.กลุ่มวานีตา ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

1.7.กลุ่มมุสลีมะฮ์ KL (กูจิงลือปะ) ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

2.สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

3.นักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 /4 ส.ใต้

4.สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(กลุ่มลูกเหรียง)

5.เยาวชนความฝันชายแดนใต้(Dream South Youth)

6.สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ

7.สภาประชาสังคมชายแดนใต้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Peace, Moving forward (1) ย้ำสันติภาพจะเป็นไปไม่ได้ หากไร้ซึ่งการสื่อสาร

Peace,Moving forward(2) ดุลยปาฐก“อาวัง ญาบะ” มาราปาตานีกับข้อท้าทายของสันติภาพ

Peace,Moving forward(3) “พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง” รัฐขยับเป้าการพูดคุยฯ จาก10เหลือ3ปี

Peace,Moving forward(4) ผลวิจัยยืนยัน ‘ยิ่งเปิดพื้นที่สื่อสาร คนยิ่งหนุนกระบวนการสันติภาพ’

อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รวมถ้อยแถลงและเอกสารประกอบในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016 "สันติภาพเดินหน้า" (Peace, Moving Forward)

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเสียงของประชาชนคือเสียงแห่งสันติที่ต้องรับฟัง

เมื่อสันติภาพเดินหน้า: การปรับตัวของผู้คนภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในรอบปีที่ผ่านมา

คลิกชมภาพงานที่

WeWatch Dsp Coordinate

ประมวลภาพ วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016 Peace, Moving Forward