ตั้ง “สมาคมคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี” สอดส่องเยาวชนมั่วสุม หนีเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ กอจ.ปัตตานี และอบจ.ปัตตานี ร่วมก่อตั้ง “สมาคมคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ” เพื่อปกป้องนักเรียน และเยาวชน หนีเรียน เช่าโรงแรมด้วยกันชายหญิง และแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสวนสาธารณะ

ปัญหาเยาวชน นักเรียนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายตามสถานที่สาธารณะต่างๆ หรือ เช่าหอพักอาศัยด้วยกัน รวมถึงเช่าโรงแรมด้วยกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ /ปาตานี นับเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างยาวนาน ที่ผ่านมาปัญหาเหล่านี้ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบอย่างโดยตรง

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี (กอจ.)  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ปัตตานี สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานีและองค์กรอื่นๆ ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี”  โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีนายแวดือราแม มะมิงจิ เป็นประธานสมาคม        

นายแวดือราแม กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากมีนักเรียน เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ตามสวนสาธารณะต่างๆ นักเรียน เยาวชนบางคู่ เช่าหอพักอยู่ด้วยกันโดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน โดยส่วนใหญ่อายุประมาณ 14 – 16 ปี จนทำให้บางคนตั้งท้อง ทำให้ผู้ปกครองบังคับให้แต่งงาน แต่เมื่อแต่งงานไปสักระยะหนึ่งก็หย่า ทำให้กลายเป็นปัญหาสังคมในพื้นที่ ซึ่งเยาวชนเหล่านี้โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและบางส่วนเป็นนักเรียนโรงเรียนของรัฐในพื้นที่

“ที่ผ่านมาปัญหาเหล่านี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรง แม้ว่าจะมีหน่วยงานของรัฐบางหน่วยรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง แต่การแก้ปัญหายังไม่มีประสิทธิภาพและไม่ต่อเนื่อง” นายแวดือราแม กล่าว

นายแวดือราแม กล่าวอีกว่าที่ผ่านมามีชาวบ้านโทรมาแจ้งว่าพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างผู้หญิงกับชายหรือเห็นเยาวชนเช่าหอพักอยู่โดยกันตามสถานที่ต่างๆ ต่อ กอจ.วันละหลายร้อยสาย รวมถึงโทรแจ้งต่อ อบจ.ปัตตานี เกือบทุกวัน

นายแวดือราแม กล่าวว่าเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ เมื่อช่วงต้นมกราคม 2559 ที่ผ่านมาตนได้ประสานงานนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายก อบจ.ปัตตานี สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี สมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) จังหวัดปัตตานี สมาคมกำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี ชมรมอิหม่ามจังหวัดปัตตานี เครือข่ายโรงเรียนตาดีกาจังหวัดปัตตานี (PUSTAKA) มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERKASA) เพื่อร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี”  

ช่วงต้นมีนาคม 2559 ที่ผ่านมาทางสมาคมมีการประชุมครั้งที่ 3 มีองค์กรขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกอีก 5 องค์กร คือ 1.คณะผู้ทรงคุณวุฒิศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 2.สมาคมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 3.สมาคม ผู้บริหาร ครู ผู้บุคลากร และสถานศึกษา  5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  4.สื่อมวลชนจังหวัดปัตตานี 5.เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดน  รวมทั้งหมด 15 องค์กรร่วมก่อตั้งสมาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกองค์กรร่วมให้สัญญาว่าจะร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะเยาวชนเหล่านั้นคือลูกหลานของคนในพื้นที่

นายแวดือราแม กล่าวอีกว่า หลังก่อตั้งสมาคม รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี (ฉก.ปัตตานี) ได้พบตนและบอกว่า ฉก.ปัตตานี มีความยินดีให้การสนับสนุนการทำงานของสมาคมอย่างเต็มที่ โดยเจ้าหน้าฝ่ายความมั่นคงได้ไปตรวจตามหอพักต่างๆ และโรงแรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะโรงแรมที่เยาวชนชอบไปเช่า ซึ่งปรากกฎว่าบางโรงแรมเจอนักเรียนชายหญิงเช่าด้วยกัน ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตักเตือนผู้ประกอบ ห้ามไม่ให้เยาวชนเข้าชาย หญิง เข้ามาพักด้วยกัน หากไม่ให้ความร่วมมือทางเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจะยึดใบอนุญาตประกอบการ

นายแวดือราแม กล่าวอีกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างข้อบังคับสมาคม คิดว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อดำเนินการข้อบังคับสมาคมเสร็จสมบูรณ์ ก็จะมีการจดทะเบียนอย่างทางการ เปิดตัวสมาคมอย่างเป็นการทางเพื่อให้หน่วยภาครัฐได้รับรู้และสามารถสนับสนุนการทำงานของสมาคมพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของสมาคม

นายรอฮีม แยนา เลขานุการสมาคม กล่าวว่าสมาคมจะส่งหนังสือไปยัง กอจ.ประจำจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือให้ กอจ.สั่งให้ทุกมัสยิดในพื้นที่ อ่านคุตบะห์ละหมาดวันศุกร์ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงตามหลักการศาสนาอิสลาม และบทลงโทษของการผิดประเวณีตามหลักการอิสลาม

“เราจะเชิญ ครู ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่ หารือเรื่องการปกป้องพฤติกรรมไม่เหมาะในสวนสาธารณะ และนักเรียนหนีเรียน  ชวนผู้บริหารโรงแรม รีสอร์ท ในพื้นทีเข้ามาหาหรือร่วมกัน ขอความร่วมมือไม่ให้เด็กเยาวชนหรือนักเรียนเข้าไปพักในโรงแรมหรือรีสอร์ท จะมีการแต่งตั้งสารวัตรนักเรียน เชิญข้าราชการระดับสูงมุสลิมในพื้นที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาสมาคม ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และพลเรือน เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานของสมาคม” นายรอฮีม กล่าว

โครงสร้างสมาคมดังนี้

1. นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานสมาคมคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี

2. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี รองประธานคนที่ 1

3. นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี รองที่ 2

4. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดปัตตานี รองประธานคนที่ 3

5.เลขานุการ

4.สมาชิก จำนวน 20 คน