มูหัมมัด สะแม นักศึกษาสถาบันอิสลาม JISDA คว้าที่ 3 สุนทรพจน์มลายูนานาชาติ

มูหัมมัด สะแม นักศึกษาสถาบันอิสลามชั้นสูง เชค ดาวูด อัลฟาตอนี (JISDA) เป็นตัวแทนไทยได้อันดับ 3 ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายูนานาชาติ 2016 ที่มาเลเซีย รับโล่จากนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เจ้าตัวเผยอยากทำงานยกระดับภาษามลายูปาตานี

นายมูหัมมัด สะแม นักศึกษาชั้นปี 1 สถาบันการศึกษาอิสลามชั้นสูง เชค ดาวูด อัลฟาตอนี (JISDA) ตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายูระดับนานาชาติ หรือ Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu 2016 (PABM 2016) สามารถคว้าอันดับที่ 3 ในประเภทนูซันตอราหรือกลุ่มประเทศที่ภาษามลายูเป็นภาษาแม่ ที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้รับเงินรางวัล 8,000 ริงกิตหรือประมาณ 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

ประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายูระดับนานาชาติครั้งนี้มีผู้เข้าการแข่งขันประมาณ 80 คนจาก 43 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน อิรัก สหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.ประเภท Nusatara คือประเทศที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาแม่ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไนและไทย 2.ประเภทนานาชาติ คือ ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาแม่ และ 3.ประเภทนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในประเทศมาเลเซีย

นายมูฮำหมัด กล่าว่า รู้สึกดีใจที่สามารถคว้าอันดับที่ 3 มาได้ เพราะผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภทนี้ส่วนใหญ่พูดภาษามลายูกลางอยู่แล้ว แต่ตนพูดภาษามลายูสำเนียงปาตานีเป็นส่วนใหญ่จึงต้องใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถ สำหรับโล่รางวัลที่ได้ขอมอบเป็นของคนมุสลิมมลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจในการยกระดับภาษามลายูในพื้นที่ต่อไป

“อนาคตคิดว่าจะทำงานเกี่ยวกับการยกระดับภาษามลายูในพื้นที่ โดยการจัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษามลายูในระดับโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีเวทีในการใช้ภาษามลายู และที่สำคัญคนในพื้นที่เองก็ต้องให้ความสำคัญกับภาษามลายู รวมถึงต้องรักษาภาษามลายูด้วย เพราะปัจจุบันฝรั่งก็ยังให้ความสำคัญต่อภาษามลายู” นายมูฮำหมัด กล่าว