ดารุณี เต๊ะหมัดมะ” มามาหญิงแห่งปอเนาะเทพา ลุยสอนคนเดียว หัวรุ่งยันเที่ยงคืน

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุดดีน เป็นปอเนาะแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีเจ้าของเป็น “ผู้หญิง” ลุยสอนลูกศิษย์คนเดียวตั้งแต่หัวรุ่ง ยันเที่ยงคืน” ไม่เหนื่อยไม่ท้อมุ่งมั่น ด้วยใจศรัทธา

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุดดีน ตั้งอยู่ที่ตำบลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา มี “ครูดารุณี เต๊ะหมัดมะ” เป็นเจ้าของ และเป็นครูสอน เพียงคนเดียว ก่อสร้างมาจากที่ดินของครอบครัว เมื่อสามีเสียชีวิต จึงได้สืบทอดงานต่อด้วยความศรัทธา และความรักที่ต้องการให้เยาวชน มีหลักศาสนาในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นคนดีของสังคม

“ปอเนาะแห่งนี้เป็นความต้องการของสามีที่ต้องการสร้างสถานศึกษาให้ความรู้เยาวชนมุสลิมในพื้นที่ อ.เทพา และใกล้เคียง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2541 ตอนนั้นยังเรียนอยู่ที่ปอเนาะที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อเรียนจบจึงได้เปิดการสอน แต่เปิดการสอนได้เพียง 1 ปี สามีก็เสียชีวิต จึงได้ดำเนินการสอนเพียงคนเดียวตั้งแต่ตอนนั้น” ครูดารุณี เจ้าของปอเนาะ หญิงคนเดียวของประเทศ กล่าว

สถาบันปอเนาะดารุดดีนสอนกีตาบ(ตำราศาสนา) สอนอัลกุรอ่าน ทั้งการอ่านและการสร้างความเข้าใจอัลกุรอ่าน และหลักการอิสลาม ปัจจุบันมีเยาวชนจากหลายพื้นที่ ทั้งที่เทพา สะเดา สะบ้าย้อย ตลอดจนปัตตานี อยู่ศึกษาเล่าเรียน 80 คน เป็นชาย 30 คน หญิง 50 คน การเรียนการสอนแยกชายหญิง การเป็นอยู่ก็แยกชายหญิงชัดเจน มีครูดารุณี สอนเพียงเดียว แต่มีบิดาคอยช่วยดูแลความเรียบร้อยทั่วไป 

“สอนคนเดียวตั้งแต่หัวรุ่งก็ไล่ปลุกเด็กตามปอเนาะเพื่อมาละหมาด ใครไม่ตื่นก็ใช้น้ำสาดเลย หลังละหมาดก็สอนกีตาบ กลางวันก็สอน มีตอนเย็นที่ปล่อยให้เด็กได้พักผ่อน เล่นกีฬา หลังละหมาดก็สอนต่อ กว่าจะเสร็จก็เที่ยงคืน เพราะเด็กจำนวน 80 คนจะต้องแยกเรียนตามระดับความรู้ ต้องสอนหลายระดับ สอนกีตาบเป็นหลัก ตั้งแต่การให้ความรู้ทั่วไป และกีตาบชั้นสูงที่เด็กสนใจ เพราะนอกจากเด็กต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีแล้ว จะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะ ตำราจะต้องสั่งมาจากอาหรับ เล่มละ 2,800 บาท 2 เล่มก็กว่า 5,000 บาท เด็กบางคนก็ไม่ทีทุนที่จะเรียน”

ครูดารุณีเล่าถึงการสอนของปอเนาะ ปอเนาะดารุดดีน เปิดสอนฟรี มีที่พักให้ฟรี แต่เด็กนักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการทำอาหารกินกันเอง ซึ่งเป็นการสอนให้เด็กช่วยเหลือตัวเองด้วย

“ค่าใช้จ่ายของสถาบันมาจากการบริจาค ซึ่งก็มีคุณอนุมัติ อาหมัด (สนช.) ช่วยเหลือทุกเดือน อาคารเรียนก็สร้างมาจากรายได้จากการจัดงานปอเนาะส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆ สร้างขึ้นมา ตั้งแต่สมัยที่สามียังมีชีวิต และล่าสุด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจำนวน  6 หลัง ประมาณ 500,000 บาท ซึ่งก็ก่อสร้างตามแบบที่กำหนดหมด ไม่เพียงสอนด้านศาสนา ปอเนาะดารุดดีน จะมีครูจากการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มาสอนวิชาชีพต่างๆ ให้กับเยาวชนทั้งผู้หญิงผู้ชายสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อให้มีความรู้ด้านอาชีพติดตัวไป สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

“ที่เปิดสอนอยู่ทุกวันนี้ ก็เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้เรื่องศาสนา มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เป็นคนดีของสังคม” เธอกล่าว

“ครูดารุณี เต๊ะหมัดมะ” เป็นบาบอหญิงที่เป็น “หญิงแกร่ง” มีความศรัทธาและมุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนมุสลิมให้เป็นคนดีของสังคม ตามแนวทางแห่งอิสลาม สนใจช่วยเหลือ ปอเนาะดารุดีน บริจาคได้ที่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ดารุณี เตะหมัดมะ เลขที่บัญชี 014342633747

หมายเหตุ : คำว่า “บาบอ” เป็นศัพยนามเรียกแทนโต๊ะครูผู้ชาย ส่วนคำว่า “มามา” เป็นศัพยนามเรียกแทนภรรยาของโต๊ะครู

ที่มา : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2559

http://muslimtoday.in.th/?modules=article&id=4100