เริ่มเวทีวิชาการ“ปาตานีในโลกมลายู” มองบทบาทปาตานีในโลกอิสลามจากนักวิชาการดัง

เริ่มแล้ว เวทีวิชาการ “วรรณกรรมมลายูในโลกอิสลาม” ที่ม.อ.ปัตตานี ฟังความรู้จากนักวิชาการชื่อดังในโลกมลายูมุสลิม มองบทบาทปาตานีปาตานีในโลกมลายู ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และโลกอิสลามร่วมสมัย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 เมษายน 2559 วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดสัมมนาทางวิชาการ “วรรณกรรมมลายูในโลกอิสลาม” ครั้งที่ 1 เรื่อง “ปาตานีในโลกมลายู ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และโลกอิสลามร่วมสมัย” ณ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี ระยะเวลา 2 วัน

ผศ.ดร.อะห์หมัด ยี่สุ่นทรง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวในพิธีเปิดว่า การที่วิทยาลัยอิสลามศึกษาร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจัดสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะคนที่รู้จักรากเหง้าของประวัติศาสตร์ตัวเองคือคนที่เข้าใจความเป็นคน

ผศ.ดร.อะห์หมัด กล่าวว่า ในช่วงศตวรรษที่ 18 ปาตานีเป็นที่รู้จักของผู้คนทุกสารทิศ เพราะปาตานีมีอูลามาอฺ(นักปราชญ์ทางศาสนาอิสลาม) คนสำคัญๆ หลายท่าน ซึ่งทุกท่านคงรู้จักกันดี และในภูมิภาคนี้ถือเป็นพื้นที่ที่ผู้คนต่างมีความสัมพันธ์กัน มีความเป็นเครือญาติกัน เพราะคนส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นคนมลายูแล้วยังนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันอีกด้วย

“ปกติผมจะเรียนกีตาบ(ตำราศาสนา)กับบาบอ(โต๊ะครู)ด้วยภาษามลายูตัวเขียนยาวีทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นตำราที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือ เพราะเหตุใดถึงไม่มีใครแปลตำราภาษามลายูเหล่านี้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆ ผมคิดว่าภาษามลายูในพื้นที่ปาตานีหรือชายแดนใต้ควรได้รับการฟื้นฟูและการสนับสนุน” ผศ.ดร.อะห์หมัด กล่าว

ผศ.ดร.อะห์หมัด กล่าวด้วยว่า วิทยาลัยอิสลามศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการจัดสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับโลกมลายูและโลกอิสลามร่วมสมัย และคิดว่ากิจกรรมลักษณะนี้ควรจัดขึ้นทุกปี

สำหรับกำหนดการที่น่าสนใจของการสัมมนาทางวิชาการในวันแรก ดังนี้

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ปาตานีกับราชวงศ์กลันตัน” โดย ศ.ดร.ร็อมละห์ อาดัม

เล่าเรื่อง “เรื่องราวเจ๊ะสีตีวันกึมบังที่ชาวมลายูปาตานีควรรู้” โดย ดร.ฟาดิลละห์ ฮูเซ็น

การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “สยาม-จีนในโลกมลายู : ประวัติศาสตร์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” โดย พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม นายสิริ เน็งบัว นายอุดม ปัตนวงศ์ ดำเนินรายการโดย นายตูแวดานียา มือรีงิง

การบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “บทบาทของสถาบันการศึกษา (ปอเนาะ) ในปาตานีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” โดย รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต

การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ผลกระทบความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อประชาคมอาเซียน” โดย ศ.ดร.อาฟันดี สาและ อาจารย์อิบรอฮีม ยานยา ดำเนินรายการโดย อาจารย์มันโซร์ สาและ

ส่วนกำหนดการที่น่าสนใจในการสัมมนาวันที่สอง ดังนี้

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของอุละมาอ์ปาตานีในโลกมลายู” โดย อุสตาซอับดุลรอซาก มะห์มูด (อะห์มัด ฟัตฮีย์)

การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “เอกสารสำคัญของอุละมาอ์ปาตานีกับการเรียนการสอนศาสนาอิสลามในนูซันตารา” โดย ดร.อับดุลเราะห์มาน สุหลง นายฮัสโรม บินฮารน ดำเนินรายการโดย ดร.นุมาน หะยีมะแซ

งานสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้จะปิดพิธี โดย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี และจะปิดท้ายด้วยทริปสัมผัสประวัติศาสตร์ปาตานี