ไฟใต้ยังคงเดือด บึ้มทหารนราธิวาสเจ็บ 3 ราย ปลายมี.ค.ถึงต้นเม.ย.เกิดเหตุแล้ว 20

เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงต่อเนื่อง ล่าสุดระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารนราธิวาสบาดเจ็บ 3 ราย ราษฎรถูกลูกหลงเจ็บ 1 ราย  สรุปเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2559 เกิดเหตุ 20 เหตุการณ์ บาดเจ็บ 23 ราย เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 20 ราย ราษฎร 3 ราย เสียชีวิต 15 ราย เจ้าหน้าที่รัฐ 5 ราย ราษฎร  7 ราย เจ้าหน้าที่ อบต. 2 ราย และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 ราย   

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 7.10 น.คนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ 31 ทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บ 3 ราย ดังนี้ 1.พลหารนะสรี หลงโซ๊ะ อายุ 23 ปี 2.พลทหารศักดิ์สิทธิ์ ชัยพิมล อายุ 22 ปี 3.พลทหารสาธิต บินอาหวา อายุ 21 ปี และราษฎรได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือ นางสาวนูรูชินดำ มะหะหมัด เหตุเกิดบนถนนภายในหมู่บ้านเกาะสะท้อน หมู่ที่ 9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 8.00 น.คนร้ายใช้รถกระบะยี่เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืน AK – 47 ยิงนายอับดุลกอเด สาหะ ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบนถนนสาย 410 บ้านสือมุ ม.8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 8.00 น. คนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน 4707 ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์เกิดริมถนนสาย 4065 บ้านพงลูกา หมู่ที่ 3 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 21.50 น.คนร้ายขับรถกระบะเป็นพาหนะ ใช้อาวุธสงครามยิงใส่ราษฎรในร้านน้ำชา บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านดุชงตาวา หมู่ที่ 4 ต. บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา ทำให้ราษฎรเสียชีวิต 2 ราย คือ นายอับราเอง ซิมะกาเรงแ ละนายอับดุลการิง หะนิแร และได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือ นายอาบะห์ โตะลือแบฮาวอ

วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 6.30 น.เกิดเหตุระเบิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 115 ถนนหน้าวังเขตเทศบาล ต.ยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ทำให้ราษฎรเสียชีวิต 1 ราย คือ นายนิตย์ กลอดเพชร อายุ 65 ปี และได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือ นายแวบราเฮง ควรเอกวิญญ อายุ 71 ปี 

เวลา 9.30 น. เกิดเหตุระเบิดขึ้นบริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนสาย 42 ปัตตานี – นราธิวาส หน้ามัสยิดอัตตะอาวุน บ้านบางปู หมู่ที่ 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ทำให้เจ้าหน้าที่ชุด EOD สังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย ดังนี้ 1. ด.ต.พนา โพธิ์ป้อ 2.จ.ส.ต.สรายุทธ จินดาวัน 3.จ.ส.ต. นนท์ ทองชาติ 4.ส.ต.ท.นพพล ยางทอง 5.ส.ต.อ.ชูเกียรติ ปิ่นแก้ว 6.ส.ต.ต.อภิสิทธิ์ อำไพฤทธิ์ 7.พ.ต.ท. มานิตย์ ปานมอง 8.ส.ต.อ.ปรภาส โสภาพ

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 17.05 น.คนร้าย 2 คนขับรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนยิงนายธีรพงษ์ พัฒนบุษย์ อายุ 40 ปี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อบต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เสียชีวิต เหตุเกิดภายในหมู่บ้านบาซากาจิ หมู่ที่ 2 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

เวลา 23.20 น.คนร้ายไม่ทราบจำนวน ก่อกวนสร้างสถานการณ์ ด้วยการลอบวางระเบิดในพื้นที่เทศบาลตำบลยะหริ่ง หมู่ที่ 2 อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จำนวน 6 จุด ดังนี้

จุดที่ 1. เกิดระเบิดบริเวณหน้าตู้ATM ธนาคารออมสินบริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรยะหริ่ง ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

จุดที่ 2. เกิดเหตุระเบิดตลาดนัดริมถนนโกมุท ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

 จุดที่ 3. เกิดเหตุระเบิดหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

 จุดที่ 4. เกิดเหตุระเบิดบริเวณร้านน้ำชา ถนนหน้าวัง ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

จุดที่ 5. เกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าร้านขายของชำ ถนนหน้าวัง ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

จุดที่ 6. เกิดเหตุระเบิดทางแยก ถนนวัง บริเวณหน้าร้านของชำ ถนนหน้าวัง  ทำให้เจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรยะหริ่ง จ.ปัตตานี ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ดังนี้ 1.ร.ต.อ.ประภาส สร้อยสุนธร 2.ร.ต.ท.นพพงค์ ชุมแก้ว 3.ร.ต.ท.นฤนาถ หนูอุไร 4.ส.ต.ท.เบญจรงค์ แก้วนวล 5.ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ ศรีพรหมทัศน์

วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 12.50 น.คนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจะแนะ จ.นราธิวาส ทำให้ตำรวจเสียชีวิต 3 ราย ดังนี้ 1.ร.ต.อ.เอกชัย นิเซ็ง 2.จ.ส.ต.อนุมัติ กอรอบันหลง 3.ส.ต.ต.ราชพฤกษ์ อาแว ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย มีรายชื่อดังนี้ 1.พ.ต.ต.วิถี ช่วยเสน 2.ส.ต.ท.อรุณรัชช์ สมบัติยานุซิต 3.ส.ต.ท.ธีรยุทธ ล่วงทอง 4.ร.ต.ท.อำนาจ เหลือสนิท 5.ร.ต.ท.สุชาติ อนันต์ประเสริฐ 6.ส.ต.ต.อิดดิรีสส์ ดาโอะ  เหตุเกิดบนถนนภายในหมู่บ้านเมาะซาวา หมู่ที่ 4 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

เวลา 22.50 น.คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธสงครามยิงรบกวน ฐานปฏิบัติการชุมคุ้มครองตำบลพิเทน บ้านข่าลิง หมู่ที่ 1 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 13.10 น. คนร้าย 4 คน ขับรถจักยานยนต์ 2 คัน เป็นพาหนะใช้อาวุธปืนพกยิงนายตอสา เบญยูนุส อายุ 53 ปี ซึ่งเป็นผู้ช่วยใหญ่บ้านบ้านลางสาด หมู่ที่ 1 ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี เสียชีวิต เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ 18/1 บ้านลางสาด หมู่ที่ 1ต.กระเสาะ

เวลา 17.00 น.คนร้ายใช้อาวุธปืนขนาด 5.56 มม. ยิงเจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งช่วยราชการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าทำให้เสียชีวิต 2 ราย คือ พลทหารอัจดาหา เจ๊ะอาด อายุ 23 ปี และ พลทหารพนาวรรณ เทศนารักษ์ อายุ 22 ปี เหตุเกิดภายในหมู่บ้านโสร่ง หมู่ที่ 3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 6.20 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนพก ขนาด 9 มม.ยิงราษฎร เสียชีวิต 2 รายคือ นายดูรอนิง สาเมาะ อายุ 51 ปี และนายอับดุลอาซิ สาและ อายุ 36 ปี เหตุเกิดในสวนยางพาราบ้านบาโด หมู่ที่ 3 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ปัตตานี

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 11.20 น. คนร้าย 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาดยิงใส่ร้านก๊วยเตี๋ยวริมถนนสายสะบ้าย้อย – คูหา บ้านสะบ้าย้อย หมู่ที่ 1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ทำให้ราษฎรได้รับบาดเจ็บ 2 ราย คือนางอารุณี ทองนุ้ย อายุ 30 ปี และนางภัทรธิรา พรหมมีฤทธิ์ อายุ 30 ปี เหตุเกิดที่ร้านก๊วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยา เลขที่ 4/6 ริมถนนสาย 4095 บ้านสะบ้าย้อย