เด็กชายมีน้อย สอบชิงทุนตาดีกาปัตตานีได้นักเรียนหญิงล้วน

ชมรมตาดีกาปัตตานีประกาศผลการสอบแข่งขันตาดีการะดับจังหวัดชิงทุนการศึกษา 10 ทุน ผลปรากฏว่า ได้นักเรียนหญิงล้วน จาก อ.ยะรัง 4 คน อ.สายบุรี 4 คน อ.ทุ่งยางแดง 1 คน อ.เมือง 1 คน

ในงานมหกรรมตาดีกาประจำปี 2559 ของชมรมตาดีกาจังหวัดปัตตานี(PUSTAKA) ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี (หลังใหม่) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี มีการประกาศผลการสอบแข่งขันตาดีการะดับจังหวัดปัตตานีของ PUSTAKA เพื่อชิงโล่และทุนการศึกษาจำนวน 10 รางวัลที่มีการจัดสอบไปเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

ผลปรากฏว่าผู้ที่สอบผ่านได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นนักเรียนหญิงทั้งหมดจากนักเรียนโรงเรียนตาดีดาซึ่งเป็นสถานศึกษาศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐานประจำมัสยิดของจังหวัดปัตตานีในชั้นปลายของแต่ละแห่งรวมประมาณ 400 คน

โดยรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านและได้รับรางวัลทั้ง 10 คนมีดังนี้

1.ด.ญ.นูรซะห์นี บินติ มัจรดดีน จากโรงเรียนอีมาดุดดีน บ้านปากือลูวัง อ.ยะรัง ได้ 85 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

2.ด.ญ.ปาดียา บินติ ฆอซาลี จากโรงเรียนนะห์กะตุลอิสลามียะห์ บ้านพอเบาะ อ.สายบุรี ได้ 81 คะแนน

3.ด.ญ.รูวัยดา บินติ มูฮัมหมัดนูรุดดีน จากโรงเรียนญันนะตุลฟิรเดาส์ บ้านลึมเบาะห์ อ.ยะรัง ได้ 77 คะแนน

4.ด.ญ.อาซียะห์ บินติ อะห์หมัด จากโรงเรียนอีมาดุดดีน บ้านปากือลูวัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ได้ 75 คะแนน

5.ด.ญ.ฟารีดา บินติ หะยีอับดุลเลาะห์ จากโรงเรียนญันนะตุลฟิรเดาส์ บ้านลึมเบาะห์ อ.ยะรัง ได้ 75 คะแนน

6.ด.ญ.ญามิละห์ บินติ อับดุลเราะห์มาน จากโรงเรียนนะห์กะตุลอิสลามียะห์ บ้านพอเบาะ อ.สายบุรี ได้ 74 คะแนน

7.ด.ญ.ฮันนาน บินติ อิสมาแอล จากโรงเรียนนะห์กะตุลอิสลามียะห์ บ้านพอเบาะ อ.สายบุรี ได้ 73 คะแนน

8.ด.ญ.ฟิรเดาส์ โต๊ะโมง จากโรงเรียนอีบาดุเราะห์มาน บ้านจาเราะลือบัง อ.ทุ่งยางแดง ได้ 72 คะแนน

9.ด.ญ.ซาะฮาดะห์ บินติ อิบรอฮีม จากโรงเรียนนะห์กะตุลอิสลามียะห์ บ้านพอเบาะ อ.สายบุรี ได้ 71 คะแนน

10.ด.ญ.นัสรีนา บินติ มิสรี จากโรงเรียนนูรุลฮีดายะห์ บ้านตูตง อ.เมือง ได้ 67 คะแนน

นายอับดุลมุไฮมิน สาและ ประธานมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERKASA) ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ PUSTAKA เปิดเผยว่า การที่เด็กนักเรียนหญิงสอบได้รางวัลทั้งหมดนั้นไม่ได้หมายความว่าเด็กนักเรียนชายไม่ฉลาด แต่อาจเป็นเพราะเด็กนักเรียนหญิงขยันกว่า ประกอบกับปัจจุบันในโรงเรียนตาดีกาโดยรวมมีสัดส่วนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายประมาณ 20% เพราะเด็กชายบางส่วนไม่ได้เข้าเรียนตาดีกา

“การสอบชิงรางวัลดังกล่าวเป็นการสอบกลางระดับจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนสอบผ่านหรือได้คะแนนสูงมักเป็นนักเรียนหญิง นักเรียนชายก็สอบผ่านแต่ไม่รู้ทำไมไม่ถึงอันดับ 1 ถึง 10 ซักคน” นายอับดุลมุไฮมิน กล่าว