มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขร่วมกับ IHH จากตุรกี มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ชายแดนใต้ในเดือนรอมฎอน

มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขร่วมกับ IHH จากตุรกี มอบถุงยังชีพในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอม แด่ผู้ยากไร้ในพื้นชายแดนใต้กว่า 1,600 ถุง พร้อมกับเยี่ยมเยียนศูยน์ดูแลเด็กกำพร้าในพื้นที่ฯ ที่เคยให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief) หรือ IHH จากประเทศตุรกี มอบถุงยังชีพในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอมแก่ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลบูเกะตา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

โดยในปีนี้มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขได้รับการจัดสรรถุงยังชีพจำนวน 1,600 ถุง เพื่อจะกระจายมอบให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขต่อไป

นายซาการียา บินยูซุฟ ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ซึ่งตั้งอยู่ที่ เทศบาลตำบลบูเกะตา เปิดเผยว่า ทั้งสองมูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ร่วมกันมาแล้วกว่า 5 ปี โดยปีนี้ทีมงานหรืออาสาสมัครของ IHH เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7 คน ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.มาเยี่ยมศูนย์ดูแลเด็กกำพร้ากำพร้า 3 แห่งที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขเป็นผู้ดูแล พร้อมมอบถุงยังชีพ 2.มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ยากไร้ในพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน 1,600 ถุง

นายซาการียา เปิดเผยด้วยว่า กำหนดการแจกถุงยังชีพของมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขและ IHH มีดังนี้ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 มอบถุงยังชีพในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ในพื้นที่จังหวัดยะลา และวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

IHH จับมือมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข จัดกิจกรรมละศีลอดแก่เด็กกำพร้าปาตานี