Artmelayu เปิดประกวดซุ้มประตูชัยมลายู “สันติภาพที่มีเกียรติ” สร้างสีสันเดือนรอมฎอน

กลุ่ม Artmelayu จัดกิจกรรมประกวดซุ้มประตูชัยมลายู“สันติภาพที่มีเกียรติ” สร้างสีสันเดือนรอมฎอน ส่งเสริมศิลปะมลายูปาตานีชายแดนใต้ เชิญชุมชนส่งภาพเข้าประกวดชิงรางวัลประธานอิสลามปัตตานี ประกาศผลหลังรายอในงานศาสตร์และศิลป์สันติภาพที่มีเกียรติที่มัสยิดกรือเซะ

นายมูฮัมมัดโตรอยี แวกือจิ อดีตอาจารย์ศิลปะ จากกลุ่ม Artmelayu ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่ส่งเสริมศิลปะมลายูปาตานีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขที่ 75 ม.1 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เปิดเผยว่า กลุ่ม Artmelayu ร่วมกับสำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา หรือ LEMPAR (lembaga patani raya untuk kedamaian dan penbanginan) ชมรมสีลัตฮารีเมาปาตานี หรือ Pershap และกลุ่ม Awan Book จัดโครงการประกวดซุ้มประตูชัย(pintu gerbang) มลายูเพื่อสันติภาพ หัวข้อ สันติภาพที่มีเกียรติ โดยเชิญชุมชนมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งภาพถ่ายซุ้มประตูชัยของชุมชนตัวเองเข้าประกวด เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่

นายมูฮัมมัดโตรอยี เปิดเผยต่อไปว่า ชุมชนใดสนใจจะส่งเข้าประกวดให้ส่งชื่อชุมชนหรือหมู่บ้านแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 มิถุนายน 2559 และกำหนดส่งภาพประกวดภายในวันรายอ 6 เท่านั้น (หลังเดือนรอมฎอนประมาณวันที่ 11 กรกฎาคม 2559) และจะประกาศผลการประกวดในอีก 3 วันถัดไป

นายมูฮัมมัดโตรอยี เปิดเผยอีกว่า เงื่อนไขการเข้าประกวดคือหลังจากชุมชนใดแจ้งความจำนงแล้ว ก็ให้จัดทำซุ้มประตูชัย(ปีตูกรือแบ)ในที่ชุมชนของตัวเอง เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งไฟล์มาทางผู้จัดประกวด คือนายมะซับรี จูทังคะ ประธานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 088-2793205

นายมูฮัมมัดโตรอยี เปิดเผยด้วยว่า สำหรับหลักเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วยด้านความสวยงาม ด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความหมายตรงกับหัวข้อของการประกวด โดยทีมงานจะคัดเลือกซุ้มประตูชัยที่สวยงามที่สุดเพียง 5 แห่ง แล้วมาจัดประกวดหาผู้ชนะเลิศอีกครั้งในงานวิชาการที่จะจัดขึ้นที่มัสยิดกรือเซะ อ.เมือง จ.ปัตตานีในวันดังกล่าวซึ่งจะมีเวทีสาธารณะและกิจกรรมอื่นๆที่พูดถึงศาสตร์และศิลป์สันติภาพที่มีเกียรติด้วย

“สำหรับซุ้มประตูชัยที่ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศจนถึงรางวัลชมเชย จะได้รับถ้วยพร้อมเกียรติบัตรจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ซึ่งต่อไปอาจจะจัดประกวดทุกปี เราเริ่มทดลองในปีนี้ก่อน” นายมูฮัมมัดโตรอยีกล่าว

นายมูฮัมมัดโตรอยี กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้จะเป็นยกระดับและสร้างเวทีกลางให้คนในสังคมเข้าถึงหลักวิชาการทางศิลปะให้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อรณรงค์ให้สังคมเล็งเห็นถึงคุ้นค่าในวัฒนธรรม 2.สร้างเครือข่ายชุมชนที่มีจิตรักในวัฒนธรรม 3.สร้างบรรยากาศที่ยึดโยงกับกิจกรรมของชุมชน

ตัวอย่างซุ้มประตูชัยที่บ้านบาโง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา

“จริงๆแล้วการจัดทำซุ้มประชัยตูชัย(ปีตูกรือแบ)ของคนมลายูมีมาตั้งนานแล้ว แต่ด้วยเหตุผลหลายประการทำให้ยังไม่เกิดการยอมรับจากสังคม ทั้งที่เป็นการสร้างสีสันให้ชุมชน แต่ถ้าทำไปแล้วไม่เกิดการเชิดชูหรือไม่ให้ความสำคัญมันก็เปล่าประโยชน์ แต่วันนี้เราเยาวชนคนรุ่นใหม่ถึงเวลาต้องให้ความสำคัญแล้ว เราต้องยกระดับศาสตร์และศิลป์ สร้างอัตลักษณ์ของเราให้มีตัวตนขึ้นมา สร้างสีสันและความสวยงามที่มีในชุมชนของเราให้เกิดการพัฒนา” นายมูฮัมมัดโตรอยี กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับซุ้มประชัยตูชัยหรือ pintu gerbang นั้นถือเป็นงานศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญงานหนึ่งของชุมชนมลายูมุสลิมในพื้นที่มาตั้งแต่อดีต เพราะแต่ละชุมชนหรือหมู่บ้านมักที่มีการสร้างซุ้มประตูชัยบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งบางแห่งก่อสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างถาวร แต่หลายก็สร้างชั่วคราวในโอกาสสำคัญๆ เช่น การต้อนรับรายออีดิ้ลฟิตรีหรือวันฉลองสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน หรือเมื่อมีการจัดงานใหญ่อย่างงานเลี้ยงน้ำชาระดมทุนในหมู่บ้าน เป็นต้น