เชิญชวนบริจาคเพื่อรอยยิ้มเด็กกำพร้ากับองค์กรรับบริจาคเพื่อเด็กกำพร้าและยากจนในช่วงเดือนรอมฎอน

รวมกิจกรรมทำความดีและเชิญชวนบริจาคกับองค์กรที่รับบริจาคเพื่อเด็กกำพร้าและซากาตในช่วงเดือนรอมฎอน ทั้งกรรการอิสลาม กลุ่มเซากูน่า เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาชุมชนบาตง อ.รือเสาะ มูลนิธิซะกาตและการสาธารณกุศลยะลา โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยารูสะมิแล และมูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปซื้อชุดรายอให้แก่เด็กกำพร้าและช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สิ่งสำคัญสำหรับผู้มุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอน  นอกจากการถือศีลอดแล้ว นั้นการบริจาคแก่เด็กกำพร้าและการจ่ายซะกาตแก่ผู้ที่มีสิทธิที่ได้รับซะกาต 8 ประเภท 1.ผู้ยากไร้ 2.ผู้ที่ขัดสน 3.เจ้าหน้าที่ซะกาต 4.ผู้ที่เข้ารับศาสนาอิสลาม 5.ผู้ไร้อิสภาพ 6.ผู้ที่มีหนี้ 7.ผู้ที่เดินทาง 8.ใช้วิถีทางของอัลลอฮ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ได้รวบร่วมองค์กรที่รับบริจาคเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้อ่านร่วมบริจาค

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2559 นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง อำเภอยะหริ่ง และชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เข้าพบปะผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลางปัตตานี เนื่องในโอกาสเดือนรอมฏอน ฮ.ศ.1437 เพื่อให้โอวาทและเสริมสร้างกำลังใจในการประกอบศาสนกิจ

พร้อมกับ นายแวดือราแม มะมิงจิง เป็นตัวแทนในการมอบผ้าโสร่งสำหรับละหมาดจำนวน 160 ผืน อินทผลัมและถั่วเขียวที่รับบริจาคมาจากพี่น้องประชาชน ให้แก่ผู้ต้องขังซึ่งเรือนจำกลางปัตตานี มีผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาน 1500 คน จากผู้ต้องขังทั้งหมดกว่า 1800 คน

กลุ่มเซากูน่า (Zauquna)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 กลุ่มเซากูน่า (Zauquna) ลงพื้นที่ชุมชนปากาปันยัง ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อแจกเงินซะกาตและอินทผลัมแก่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนในชุมชนปากาปันยัง

นางซีตีมาเรียม บินเยาะ ที่ปรึกษากลุ่มเซากูน่า ที่ปรึกษากลุ่มเซากูนา กล่าวว่า การแจกเงินซะกาตและแจกอินทผลัมในครั้งนี้ เป็นเงินของกลุ่มเซากูนาร่วมกับผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากบริจาคแก่คนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มเซากูนาจะไม่มีการรับบริจาคแต่อย่างใด แต่ทุกปีจะมีคนที่ไว้วางใจกลุ่มเซากูนาให้เงินแก่กลุ่มเซากูนาเพื่อนำไปแจกแก่คนที่มีความยากจนและเด็กกำพร้าในพื้นที่

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ตำบลบาตง อ.รือเสาะ

นางสาวบาสีเราะ นิเงาะ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ตำบลบาตง อ.รือเสาะ จ.ยะลา ร่วมกับชมรมจิตอาสาโรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน และเยาวชนบ้านบลูกาฮูลู ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จัดโครงการเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าในพื้นที่ตำบลบาตง จำนวน 50 ในช่วงเทศกาลวันอิดิ้ลฟิตรีและเทศกาลอิดิ้ลอัฎฮาประจำปี ฮ.ศ.1437 โดยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มและสร้างความอบอุ่นให้กับเด็กกำพร้าในเทศกาลอิดิ้ลฟิตรีและเทศกาลอิดิ้ลอัฏฮา ปีนี้

นางสาวบาสีเราะ กล่าวว่า ดังนั้นผู้สนใจ สามารถบริจาคได้ผ่านบัญชีธนาคารอิสลามสาขา รือเสาะ ชื่อบัญชี “นางสาวบาซีเราะ นิเงาะ” หมายเลขบัญชี 090-1-08979-6

มูลนิธิซะกาตและการสาธารณกุศล จังหวัดยะลา

นายแพทย์มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ ประธานมูลนิธิซะกาตและการสาธารณกุศล จังหวัดยะลา กล่าวว่า มูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล เปิดรับบริจาคเงินซะกาต และรับบริจาคเงิน จากประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปให้แก่คนที่มีฐานะยากจนและผู้ที่มีสิทธิรับเงินซะกาต 8 ประเภท ข้างต้นตามหลักการอิสลาม 

นายแพทย์มูหมัดดาโอ๊ะ กล่าวอีกว่าที่ผ่านมาเงินซะกาตและเงินบริจาคที่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันบริจาคนั้น ทางมูลนิธิซะกาตและการสาธารณกุศล นำไปให้เงินคนที่มีฐานะยากจน ทุนการศึกษาแก่ลูกๆ ของครอบครัวที่มีฐานะยากจนและนำไปให้ทุนเพื่อสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่มีความยากจน

นายแพทย์มูหมัดดาโอ๊ะ กล่าวอีกต่อไปว่า สำหรับผู้ที่มีสนใจ สามารถบริจาคเงินและจ่ายซะกาต ผ่านบัญชี ธนาคารอิสลาม สาขายะลา  ชื่อบัญชี มูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล หมายเลขบัญชี 054-1-14932-5 หรือ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ชื่อบัญชี มูลนิธิบัยตุลมาลยะลา หมายเลขบัญชี 932-0-74714-8 หรือติดต่อโดยตรงที่ที่สำนักงานมูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล ซอย 6 ถนนสิโรรส6 (ตลาดเก่า) อ.เมืองยะลา หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-904-791ุุ6 หรือ 086-968-2484

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

นายนิซับรี จูอิ หันหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี กล่าวว่า โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จัดโครงการเสื้อรายอของหนู เพื่อเติมเต็มลูกหลานของเราด้วยการจัดชุดรายอแก่เด็กกำพร้าที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาจำนวน 120 คน

นายนิซับรี กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถบริจาคทางบัญชี ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานี ชื่อบัญชี โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา หมายเลขบัญชี 907-1-49347-4 ชุดละ 350 บาท ทั้งนี้วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นี้ ทางโรงเรียนเตรียมศึกษาจะมอบชุดรายอแก่เด็กกำพร้าจำนวน 60 คน และส่วนที่เหลือมอบชุดรายอวันที่ 27 มิถุนายน 2559

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายอิสมาแอ สาและ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดเผยว่า มูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ได้ทำโครงการมอบชุดรายอ แก่เด็กกำพร้าและเด็กยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 1,000 ชุด เพื่อมอบความสุขให้พวกเขา ตอนนี้มีผู้บริจาคแล้วจำนวน 581 ชุด เป็นจำนวนเงิน 174,300 บาท แต่ยังขาดอีก 419 ชุด เป็นจำนวนเงิน 125,700 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคเงินเข้าบัญชี “กองทุนซะกาตและการกุศล” ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขายะลา หมายเลขบัญชี 584-1-42406-8 และบัญชี “กองทุนซะกาตและการกุศล” ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา หมายเลขบัญชี 909-059-4604