ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาฯ เตรียมนำผู้ฝึกอบรมจากทั่วโลกมาเรียนรู้สันติภาพในชายแดนใต้

ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเตรียมนำผู้ฝึกอบรมนานาชาติศึกษาสันติภาพและการแก้ไขความขัดแย้งจากทั่วโลกลงมาเรียนรู้กระบวนการสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ พร้อมเยี่ยมเยียนสถานที่สำคัญและร่วมพบปะพูดคุยกับหลายองค์กรครอบคลุมฝ่ายต่างๆ

ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Rotary Peace Center at Chulalongkorn University) เตรียมพาผู้ฝึกอบรมในหลักสูตรการฝีกอบรมนานาชาติระยะสั้นเรื่องการศึกษาสันติภาพและการแก้ไขความขัดแย้ง (Rotary Peace Fellowship Field Study: Thailand’s Deep South Conflicts) ลงสนามเรียนรู้กระบวนการสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ หลังจากที่ได้ลงมาประชุมหารือกับนักวิชาการและภาคประชาสังคม รวมทั้งได้สำรวจพื้นที่มาแล้วเมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

ดร.วิฑูรย์ วิริยะสกุลธรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการหลักสูตรการนี้มาแล้วกว่า 10 ปี ปีละ 2 รุ่น โดยเน้นเรื่องการสร้างสันติภาพกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งผู้เข้าอบรมรุ่นล่าสุดที่สมัครเข้ามาจากทั่วโลก 24 คนจาก 10 กว่าประเทศ มีหลายศาสนา หลายเชื่อชาติ หลายชาติพันธุ์ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อินเดีย อัฟกานิสถาน เคนย่า สิงคโปร์ ส่วนคนไทยก็มีด้วยเช่นกัน คนที่สมัครมาส่วนใหญ่มักจะสนใจในประเด็นสงคราม บางคนก็มีประสบการณ์ตรง บางคนก็แค่สนใจในแง่วิชาการว่าหากมีความขัดแย้งแล้วเราจะแก้ไขกันอย่างไร

ดร.วิฑูรย์ กล่าวว่า หลักสูตรนี้จะสอนทักษะและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้เวลา 3 เดือน โดยจะพาไปลงสนามจริง 2 ครั้ง ครั้งหนึ่งในประเทศไทยและอีกครั้งในต่างประเทศ ซึ่งในไทยมักจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก ส่วนภาคใต้เคยพามาแค่ครั้งเดียวซึ่งนานมากแล้ว ส่วนต่างประเทศเคยพาไปประเทศฟิลิปปินส์ เนปาล กัมพูชา เป็นต้น

“เราได้หารือกันว่า หลักสูตรของเราไม่ได้ลงมาภาคใต้นานแล้ว และที่น่าสนใจคือสถานการณ์ของภาคใต้มีการพูดคุยกันอยู่ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐ นอกจากนั้นยังมีความเคลื่อนไหวขององค์ภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งและน่าสนใจในการร่วมศึกษาเรียนรู้” ดร.วิฑูรย์ กล่าว

ดร.วิฑูรย์ เปิดเผยอีกว่า การลงภาคสนามที่ภาคใต้ในหลักสูตรนี้ทางศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ ได้รับความร่วมมือจากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2559

ดร.วิฑูรย์ เปิดเผยด้วยว่า กำหนดการลงสนามครั้งนี้มีการศึกษาเรียนรู้หลายที่เพื่อให้ครอบคลุมทุกฝ่าย อาทิ ร่วมกิจกรรมละศีลอด ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เยี่ยมชมมัสยิดกรือเซะและปอเนาะพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหลายองค์กร เช่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ณ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี, CSCD และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch), สถาบันสันติศึกษา ม.อ.หาดใหญ่, ศ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และ นพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women), สานักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR) ณ พื้นที่สีแดง หมู่บ้านตันหยงเปาว์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี , Save the Children และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นต้น