“ผู้หญิงกับเดือนรอมฏอน” ครั้งแรกกับการแสดงศักยภาพมุสลิมะห์ล้วนของ PUKIS

ครั้งแรกของทีมงานและกิจกรรมผู้หญิงล้วนของ PUKIS “ผู้หญิงกับความสำคัญในเดือนรอมฏอน” ผลตอบรับเกินเป้า เพราะกิจกรรมหรืองานเสวนาต่างๆ ผู้ชายมักแสดงศักยภาพมากกว่าผู้หญิง แต่กิจกรรมนี้ทำให้ผู้หญิงแสดงศักยภาพของตัวเองได้ดีมาก

ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา (PUKIS) จัดโครงการ “ผู้หญิงกับความสำคัญในเดือนรอมฏอน” ที่สำนักงานของศูนย์ฯที่ จ.ยะลา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมเป็นผู้หญิงล้วนประมาณ 40 คน โดยมีทั้งการบรรยายในหัวข้อเดียวกันและการจัดเวิร์คช็อป วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจถึงหลักปฏิบัติในการถือศีลอดในเดือนรอมฏอน เห็นถึงความสำคัญของผู้หญิงในเดือนรอมฏอน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงด้วยกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น กล้าแสดงออกและกล้าที่จะแลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกัน

นางสาวอินซานี มูฮัมหมัด ครูสอนศาสนาโรงเรียนประทีปวิทยา จ.นราธิวาส กล่าวบรรยายว่า เดือนรอมฏอนเป็นเดือนอันประเสริฐมากสำหรับชาวมุสลิม มุสลิมหลายคนต่างเคร่งครัดในการประกอบศาสนกิจในเดือนนี้มาก จะโดยวิธีไหนก็ได้ที่ทำแล้วรู้สึกสบายใจและได้บุญ

นางสาวอินซานี กล่าวต่อไปว่า แต่มีมุสลิมบางคนที่ไม่สามารถทำได้ดีทั้งเดือน เช่น คนป่วย ผู้หญิงที่มีประจำเดือน หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่ให้นมบุตร (แต่หากมีความสามารถก็บวชได้) และคนชราที่ไม่มีความสามารถเพียงพอ แต่พวกเขาก็สามารถปฏิบัติด้วยวิธีอื่นๆได้ เช่น การบริจาคทาน ให้คำแนะนำหรือชี้แนะเรื่องศาสนาให้ผู้อื่นฟัง ซิกีร(การกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ) การจัดเตรียมอาหารให้คนแก้บวช การจัดเตรียมอาหารซาฮูร(มื้อดึกก่อนถึงเวลาถือศีลอด)ให้คนที่จะบวช เป็นต้น

“ผู้หญิงต้องมีบทบาทและหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจน เพราะข้างในลึกๆ ของผู้หญิงนั้นมีทั้งที่เป็นยาพิษและยาบรรเทา (penawar) หากเราเลือกใช้มันถูกวิธี มันก็จะเป็นไปในทางที่ดี แต่หากเราใช้มันในทางที่ผิด มันก็จะเป็นยาพิษและเป็นโทษให้กับตัวเอง” นางสาวอินซานีกล่าว

อินซานียังพูดถึงสรรพคุณของผลอินทผลัมว่า มีเยอะมาก ดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุร-อานและฮาดิษ แม้กระทั้งทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการวิจัยและได้ยืนยันว่าอินทผลัมอุดมด้วยสรรพคุณหลายอย่าง เช่น สามารถเพิ่มพลังงาน ทำให้ฉลาดขึ้น ทานได้ในขณะที่ท้องว่าง เป็นได้กระทั่งยาแก้พิษ สามารถดีท๊อกซ์ลำไส้ แก้ท้องผูกได้ ในอินทผลัมประกอบด้วยไฟเบอร์ โซเดียม วิตตามิน และอื่นๆ

“ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกท่านเต็มที่กับการทำอามาลอีบาดะห์(ศาสนกิจ)ในเดือนรอมฏอนนี้มากๆ และอยากให้มีกิจกรรมเสวนาแบบนี้ตลอด ไม่ใช่แค่กิจกรรมละหมาดหรืออ่านคัมภีร์กุร-อานอย่างเดียว เพื่อให้ผู้หญิงได้เรียนรู้เรื่องศาสนามากกว่านี้” นางสาวอินซานีกล่าว

นางสาวนาดียะห์ วายูโซ๊ะ ประธานโครงการ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาองค์กร PUKIS จัดกิจกรรมต่างๆหลายอย่าง แต่ยังไม่เคยเน้นและให้ความสำคัญกับผู้หญิงมากนัก ครั้งนี้จึงถือโอกาสจัดในเดือนรอมฏอน จัดกิจกรรมแบบเล็กๆพอแค่ให้ผู้เข้าร่วมรู้จักองค์กรก่อน และยังเป็นกิจกรรมแรกของ PUKIS ที่ผู้หญิงเป็นผู้จัดการทุกอย่างโดยไม่มีผู้ชาย ตั้งแต่ประชุมเตรียมแผนโครงการ มอบหมายงาน ประสานงาน ดำเนินโครงการ ประเมินผลและสรุปโครงการ ยอมรับว่ามีอุปสรรคบ้าง แต่พวกเราก็สามารถผ่านมันไปได้ด้วยดี

นางสาวนาดียะห์ เปิดเผยต่อไปว่า ตามเป้าหมายรับผู้เข้าร่วม 30 คน แต่ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม 40 กว่าคน หลายคนสนใจเพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีผู้หญิงล้วน มีทั้งนักเรียนมัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย จนกระทั้งคนที่ทำงานแล้ว

“โดยปกติกิจกรรมหรืองานเสวนาต่างๆ ผู้ชายจะเป็นผู้นำและมักแสดงศักยภาพมากกว่าผู้หญิง แต่กิจกรรมนี้ทำให้ผู้หญิงออกมาแสดงศักยภาพของตัวเองได้ดีมาก” นางสาวนาดียะห์กล่าว

ส่วนในการเวิร์คช็อป มีการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ให้ตอบคำถามดังนี้ 1.ทำไมถึงเข้ากิจกรรมนี้ 2.ได้รับอะไรบ้างจากกิจกรรมนี้ 3.ถ้าจะให้จัดกิจกรรมขึ้นมาอีกอยากให้จัดในหัวข้ออะไร เพราะอะไร 4.ข้อเสนอแนะ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ตอบว่า หัวข้อน่าสนใจและดึงดูด เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้าร่วมแล้วได้ความรู้ใหม่ๆ และรู้จักเพื่อนใหม่ กล้าแสดงออก ส่วนกิจกรรมครั้งต่อไปยังคงเน้นรูปแบบเดิมที่เกี่ยวกับผู้หญิงและเยาวชนมุสลิม ข้อเสนอแนะคืออยากให้เพิ่มระยะเวลาและประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น