Geneva call เยือนชายแดนภาคใต้แสดงจุดยืนลดเหตุความรุนแรง รัฐยืนยันให้ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน

Ms.Katherine Kramer ผู้อำนวยการโครงการในภูมิภาคจากองค์กร Geneva call ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และคณะเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559เพื่อพบปะผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจกันและลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

อนึ่ง การมาขององค์กร Geneva call ครั้งนี้ ได้มีโอกาสพบกับคณะภาคประชาสังคม ได้แก่ นักวิชาการ นักศึกษา นักธุรกิจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่สันติภาพในพื้นที่ จชต. โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยพลโทกฤษดา นรภูมิพิพัฒน์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ

Ms.Katherine Kramer ผู้อำนวยการโครงการในภูมิภาค จากองค์กร Geneva call ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กล่าวว่า มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกด้าน เพราะบทบาทขององค์กรเน้นการปกป้องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ได้รับทราบข้อมูลและพุดคุยกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยเชื่อว่าภาคประชาสังคมจะสามารถช่วยเหลือและเกื้อหนุนการทำงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Ms.Katherine กล่าวว่าได้รับทราบข้อมูลการแก้ปัญหาพื้นที่ โดยรัฐบาล ยุค คสช.ในรอบ 2 ปี ได้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและทำให้ประชาชนไว้วางใจการทำงานของรัฐบาลมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังมีความกังวลและไม่อยากให้มีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลัก 15 ข้อ ที่กำหนดไว้โดยองค์กร Geneva Call ซึ่งสอดคล้องกับข้อบัญญัติทางศาสนาที่ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงและความสูญเสียเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งการพูดคุยในวันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำไปสู่การลดความรุนแรงในพื้นที่ได้

ด้านนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขอบคุณองค์กรระหว่างประเทศที่มาเยี่ยมเยียนพื้นที่ จชต.ซึ่งได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดย ศอ.บต.ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการทำงานที่มีเอกภาพชัดเจน มีการพัฒนาที่มีความก้าวหน้า ยืนยันภายใต้ผลสำรวจของพี่น้องประชาชน พบว่ามีความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานของภาครัฐในการช่วยเหลือดูแลพื้นที่ ในขณะที่ประชาชนก็ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้นเช่นกัน