สำนักจุฬาฯ แพร่คุตบะห์อีดิ้ลฟิตรี ให้รีบไกล่เกลี่ยตามคำสั่งศาสนาเมื่อเกิดข้อพิพาท

สำนักจุฬาราชมนตรีได้เผยแพร่ คำกล่าวเทศนาในวันฮารีรายอ แนะเมื่อเกิดข้อพิพาทต้องรีบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหล่านั้นก่อนจะบานปลาย เพราะเป็นคำสั่งของศาสนาที่ให้รีบไกล่เกลี่ย คืนนี้จุฬาราชมนตรีกำหนดดูดวงจันทร์ทั่วประเทศ กอท. บังคับให้องค์กรอิสลามยึดประกาศจุฬาฯ ขณะที่ คตจ. ประกาศผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเชาวาล ฮ.ศ. 1437 แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา

ขอบคุณภาพจากเฟสบุ๊ค Soray Deng

คุตบะห์วันอีฎิ้ลฟิตรี โดย สำนักจุฬาราชมนตรี

เมื่อวานนี้ (4 ก.ค. 2559) สำนักจุฬาราชมนตรีได้เผยแพร่คุตบะห์วันอีฏิ้ลฟิตริ(คำกล่าวเทศนาในวันฮารีรายอ) ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ สำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้นำไปอ่านในช่วงของคุตบะห์หลังการละหมาดอีดอีฎิ้ลฟิตรี ซึ่งมีใจความสำคัญๆ ดังนี้

รอมฎอนสอนให้เราอดทนต่อสิ่งรบเร้าภายนอก ตาละจากการมองสิ่งที่หะรอม ปากก็เลิกพูดจาหยาบคายและนินทา หูก็เลิกละจากการฟังของไม่ดี จากนี้ไปเราต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีรอมฎอนคอยควบคุมอีกแล้ว อย่าให้สามัญสานึกดีๆ ของรอมฎอนที่เคยควบคุมเราต้องจากเราไปพร้อมกับรอมฎอนด้วย เพราะแม้รอมฎอนจากเราไปแล้ว แต่คำสั่งของพระเจ้ายังคงอยู่

การเฉลิมฉลองของพี่น้องมุสลิมย่อมแตกต่างกับงานเฉลิมฉลองทั่วไปในสังคมไทยอย่างสิ้นเชิง คือเมื่อมีใครเอ่ยถึงวันเฉลิมฉลองแล้ว เรามักจะนึกถึงงานรื่นเริงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการดื่มเหล้า เคล้าเสียงเพลง บ้างก็มีหญิงสาวคอยบาเรอ แต่อีดของศาสนาอิสลามไม่มีลักษณะเช่นนั้น เพราะชีวิตของมุมินผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺตั้งแต่เกิดกระทั่งตาย ตั้งแต่ตื่นนอนจนข่มตาหลับ

ดังนั้นวันอีดของเราจึงเริ่มต้นด้วยการอาบน้ำซุนนะฮฺ การละหมาดอีด การฟังคุฏบะฮฺ และการพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้อง เพื่อกล่าวแสดงความยินดีและขอพรแก่พี่น้องมุสลิมด้วยกัน นอกจากนั้นวันอีด เป็นวันสำคัญที่พี่น้องคนในครอบครัวมาพบเจอกันพร้อมหน้า หลายคนอาจจะขุ่นข้องหมองใจกันก็อาศัยช่วงนี้ขออภัยต่อกัน

พระเจ้าทรงดารัสว่า บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน ดังนั้น เมื่อเป็นพี่น้องกัน ผลที่ตามมาก็คือ ความรักใคร่ ความสมัครสมานสามัคคี การช่วยเหลือ และความร่วมมือต่อกัน แต่ในโลกปัจจุบันมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายเกิดความขัดแย้งจนประหัตประหารกัน แม้แต่ในบ้านของเราที่มีความแตกแยกกันในเรื่องปลีกย่อย จนละเลยความเป็นพี่น้องซึ่งสำคัญกว่า

ศาสนาได้สั่งว่า ดังนั้นพวกเจ้าจงไกล่เกลี่ยประนีประนอมกัน ระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายของพวกเจ้า คำถามคือ มีพวกเรากี่คนที่เกิดข้อพิพาทแล้วพยายามไกล่เกลี่ยคืนดีกัน ทั้งๆ ที่มันเป็นคำสั่งของศาสนา

พวกเราส่วนใหญ่เมื่อเกิดข้อพิพาทก็ต่างคนต่างอยู่ เข้าคนละประตู เดินคนละซอย เจอหน้ากันไม่พูดกัน ต่างคนต่างหลบ ในที่สุดรอยแยกรอยแตกมันก็ยิ่งถ่างออก ทั้งๆ ที่บางครั้งเหตุแห่งการพิพาทเป็นเรื่องเล็กน้อย นานวันไม่พูดกัน ไม่เจอกัน ข้อสันนิษฐานต่างๆต่อกันจึงเกิดขึ้น จนนาไปสู่การนินทา การกล่าวร้ายอีกฝ่าย เมื่อถึงเวลานั้น โอกาสที่จะคืนดีกันไม่เหลืออีกแล้ว ดังนั้น ศาสนาจึงรีบใช้ให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

สามารถดาวน์โหลดคุตบะห์วันอีฏิ้ลฟิตรีฉบับเต็ม ที่นี่

จุฬาราชมนตรีกำหนดดูดวงจันทร์คืนนี้

ทั้งนี้ วันนี้ (5 ก.ค. 2559) เป็นวันที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมา ให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า หากในวันและเวลาดังกล่าวนี้มีผู้เห็นดวงจันทร์และแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และหากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี ทางจุฬาราชมนตรีก็จะออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไปว่า ในวันถัดไป (6 ก.ค.2559) จะตรงกับวันที่ 1 เดือนเซาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1437 อันหมายถึงวันดังกล่าวคือวันรายอ(อีด)อิฎิ้ลฟิตรีที่พี่น้องมุสลิมจะร่วมกันเฉลิมฉลองทั่วประเทศ แต่หากปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าวนี้ ไม่มีผู้ใดพบเห็นดวงจันทร์ ให้ถือว่าอีกวันถัดไป (7 ก.ค. 2559) คือวันที่ 1 เดือนเซาวาลหรือวันรายออิฎิ้ลฟิตรีแทน

โดยสำนักจุฬราชมนตรีจะทำการถ่ายทอดสดการประกาศผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เซาวาล (อิฎิ้ลฟิตรี) ฮิจเราะห์ศักราช 1437 วันนี้เวลา 19.45-20.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง 11) กรมประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กอท.บังคับให้องค์กรอิสลามยึดประกาศจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา มติที่ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 ออกระเบียบังคับให้องค์กรศาสนาอิสลามปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางศาสนาตามคำประกาศของจุฬาราชมนตรี หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดให้พ้นจากตำแหน่ง

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานกรรมการกลางอิสลามฯ ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการมัสยิด เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม พ.ศ.2559 ให้การดูดวงจันทร์ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และแจ้งผลการดูดวงจันทร์ต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อแจ้งต่อจุฬาราชมนตรีประกาศผลการดูดวงจันทร์ต่อไป

ซึ่งการประกาศผลการดูดวงจันทร์เป็นอำนาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี หากองค์กรศาสนาอิสลาม คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้ใดละเมิดต่อคำสั่งจะถูกลงโทษสูงสุดโดยให้พ้นจากตำแหน่ง เหตุไม่ปฏิบัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด

รายละเอียด ระเบียบเรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม พ.ศ.2559 ตามเอกสารนี้

 

คตจ. ประกาศผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเชาวาล 1437

ขณะที่ เมื่อคืนที่ผ่านมา (4 ก.ค.2559) คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ออกแถลงการณ์หมายเลข 3710 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเชาวาล 1437 ปรากฏว่า ในวันจันทร์ที่ 29 รอมฎอน ฮ.ศ.1437 (ตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559) ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ดังนั้น วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็นวันที่ 30 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1437 และวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 ตรงกับวันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮ.ศ.1437 ซึ่งเป็นวันอีดิ้ลฟิฏรฺ