เผยที่มาแผนที่ขาวแดงบนอกเสื้อ 5 หนุ่มมลายู ประธานบูหงารายาโต้ไม่ใช่แบ่งแยกดินแดน

เผยที่มาแผนที่ขาวแดงภาษามลายูบนหน้าอกเสื้อ 5 หนุ่มมลายู ประธานกลุ่มบูหงารายาโต้ไม่ใช่แบ่งแยกดินแดน แต่ผลิตขายหาทุนทำงานพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตาดีกาในชายแดนใต้

จากกรณีที่มีการแชร์ภาพทางสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊คเป็นภาพชายชาวมลายูมุสลิม 5 คน สวมเสื้อยืดยืนเรียงหน้ากระดาน เป็นเสื้อยืดสีขาวสกรีนรูปแผนที่สีแดงขาวซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของภาคใต้ของไทยและตอนเหนือของมาเลเซีย โดยพื้นที่สีขาวเป็นพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและบางส่วนของสงขลา มีข้อความภาษามลายูอักษรยาวีกำกับไว้และที่หน้าอกเสื้อสกรีนคำว่า "TANAH PERKASA MELAYU UTARA" ใต้รูปดอกชบาสีแดง โดยมีการระบุว่าเป็นสื่อถึงการแบ่งแยกดินแดน ส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง

กระทั่งทำให้ พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ออกมาระบุว่า ได้ให้หน่วยระดับพื้นที่เชิญตัวมาพูดคุยเพราะเป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย

ประธานบูหงารายาโต้ไม่ใช่เสื้อแบ่งแยกดินแดน

จากกรณีดังกล่าว ทำให้นายฮาซัน ยามาดีบุ ประธานกลุ่มบุหงารายา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตาดีกาหรือสถานฝึกอบรมศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐานประจำหมู่บ้านหรือมัสยิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาชี้แจงว่า เสื้อดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยกลุ่มบุหงารายาเพื่อการศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมทการใช้ภาษามลายูอักขระยาวี การสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรตาดีกาและเพื่อจัดหาทุน

นายฮาซัน บอกว่า กลุ่มบุหงารายาจัดทำเสื้อนี้ขายทุกปีตั้งแต่ปี 2556

นายฮาซัน ได้อธิบายถึงภาพแผนที่ที่ปรากฏบนหน้าอกเสื้อว่า ข้อความบนพื้นสีขาวตรงกลาง คือ ชื่อสำนักงานของศูนย์ประสานงานตาดีกาของแต่ละจังหวัด

ส่วนข้อความข้างบนด้านขวามือ "TANAH PERKASA MELAYU UTARA"  แปลว่า พื้นที่เปอร์กาสอมลายูตอนเหนือ ซึ่งหมายถึงดินแดนการศึกษาอิสลามและดินแดนที่ใช้อักขระยาวีในโลกมลายู ส่วนดอกชบาหมายถึงตัวองค์กรบุหงารายา

ขณะที่สีแดง หมายถึง สีประจำตาดีกา สีขาวหมายถึงความใสบริสุทธิ์แห่งการศึกษาอิสลาม

“ส่วนบุคคลในภาพทั้ง 5 คนนั้นเป็นสมาชิกของบุหงารายา 2 คน อีก 3 คน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เพียงแค่ช่วยเป็นพรีเซ็นเตอร์จากการชักชวนของตนเท่านั้น” นายฮาซัน ระบุ

ที่มาของชื่อภาษามลายูที่ปรากฏบนแผนที่ขาวแดง

สำหรับสำนักงานของศูนย์ประสานงานตาดีกาของแต่ละจังหวัดนั้น เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ Yayasan Pusat Penyelarasan TADIKA Selatan Thai : PERKASA ซึ่งปัจจุบันมีนายอับดุลมุไฮมิน สาและ เป็นประธานมูลนิธิ โดยมีมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 64/3 ม.9 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี

สำนักงานศูนย์ประสานงานตาดีกาของแต่ละจังหวัดมีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดของตัวเองและมีชื่อเฉพาะของตัวเองเป็นภาษามลายูตามที่ปรากฏในแผนที่บนเสื้อดังกล่าว ซึ่งหากเขียนเป็นภาษามลายูอักษรโรมันได้ดังนี้ คือ ปัตตานี = PUSTAKA, นราธิวาส = PUSAKA, ยะลา = PERTIWI, สงขลา = PUTRA และ สตูล = PANTAS (สังเกตชื่อภาษามลายูอักษรยาวีใน 2 ช่องแรกทางขวามือซึ่งเหมือนกับที่ปรากฏบนเสื้อ)

สำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด แต่มีเฉพาะในเขตอำเภอ เทพา, สะบ้าย้อย, จะนะ, นาทวี และสะเดา เพราะเป็นพื้นที่มียังใช้ภาษามลายู ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนตาดีกาเป็นภาษามลายู ส่วนพื้นที่อื่นใช้หลักสูตรฟัรดูอีน ซึ่งสอนด้วยภาษาไทย

โดยชื่อดังกล่าวเป็นชื่อที่ใช้มากว่า 20 ปีแล้วนับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ PERKASA และมีปรากฏอยู่บนแผ่นตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนตาดีใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น จำนวนโรงเรียน จำนวนมัสยิด จำนวนนักเรียนและจำนวนครูผู้สอน ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ฝากผนังของสำนักงานมูลนิธิด้วย และเป็นที่มาของชื่อภาษามลายูอักษรยาวีที่ปรากฏบนแผนที่ดังกล่าวนั่นเอง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากลุ่มบุหงารายาได้ร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ PERKASA จัดทำโครงการ TADIKA BESTARI หรือโครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนตาดีกานำร่อง 20 แห่งโดยใช้หลักสูตร KSPI (Kurikulum Standart Pendidikan Islam) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพครูตาดีกา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) ผ่านสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา หรือ LDI

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“บุหงารายา” เพาะเมล็ดพันธุ์สันติภาพในหลักสูตรตาดีกาชายแดนใต้

ผุดโครงการ TADIKA BESTARI สร้างมาตรฐานนำร่อง แก้ปัญหาใช้หลักสูตรอิสลามต่างกัน

‘บูหงารายา’ รุ่นใหม่ เป้าหมายเพื่อสันติภาพและการพัฒนาคน

“ตาดีกา” แหล่งรักษาวัฒนธรรมและภาษามลายู นำสังคมสู่สันติภาพ

อบต.เมาะมาวีอบรมครูตาดีกา ขยายกลุ่มใช้หลักสูตร KSPI แก้ปัญหามาตรฐานอิสลามศึกษาต่างกัน

เผยเด็กมุสลิม250,000เรียนตาดีกา ศอ.บต.ทุ่ม100ล้านตั้งศูนย์กลางเรียนรู้

“ตาดีกา การันตี” มาตรฐานใหม่การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด