โรงเรียนอิสลามที่ปะนาเระละหมาดขอพรให้ตุรกีผ่านวิกฤต ชี้เป็นต้นแบบพัฒนาสังคมมุสลิม

นักเรียนและคณาจารย์โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ร่วมกันละหมาดขอพรจากพระผู้เป็นให้แก่ประเทศตุรกีให้ก้าวพ้นวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ ชี้ตุรกียังคงเป็นความหวังที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาหลายๆ ด้านของสังคมมุสลิม

หลังเหตุการณ์พยายามก่อรัฐประหารแต่ไม่สำเร็จในประเทศตุรกีตามด้วยรัฐบาลตุรกีตามกวาดล้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมาก ทำให้มีการแสดงความเห็นและแสดงปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้จากฝ่ายต่างๆอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยเฉพาะการแสดงจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลและประธานาธิบดีแอรโดก์อาน เช่น ในซีเรีย ปาเลสไตน์ ปากีสถานหรือพื้นที่อื่นๆ ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากตุรกี เช่นเดียวกับในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีบางส่วน

โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 9.00 น.ที่ผ่านมา นักเรียนและคณาจารย์โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ได้ร่วมกันละหมาดขอพรจากพระผู้เป็นให้ประเทศตุรกีผ่านพ้นวิกฤตพร้อมทั้งส่งสาส์นให้กำลังใจ

หลังละหมาดเสร็จมีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น โดยมีเนื้อหาในแง่มุมหนึ่งว่า ตุรกีก็ยังคงเป็นความหวังที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาหลายๆ ด้านของสังคมมุสลิมเอง เมื่อเผชิญกับวิกฤตครั้งนี้ ด้วยความเป็นอุมมะห์(ประชาชาติ) เดียวกัน จึงได้ออกมาแสดงสัญญะครั้งนี้

ปัจจุบันโรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ร่วมกับมูลนิธิดารุสสาลามเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส ได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิเดนิซเฟเนอรี่ของประเทศตุรกี เน้นทำงานเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารละศีลอด การบริจาคเนื้อกุรบ่าน(สัตว์พลี)ให้ผู้ยากไร้ การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า และการช่วยเหลือผู้ยากไร้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ตุรกี โดย 3 นักวิชาการรุ่นใหม่ “ตุรกีจะเป็นโมเดลหนึ่งของโลกมุสลิม”

ปาฐกถา ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม ชี้ตุรกีใช้ Soft Power พัฒนาประเทศและสร้างสันติภาพ

“มนุษยธรรมคือ soft power” แบบอย่างจากตุรกีสู่การเป็นผู้นำโลกมุสลิมในอนาคต

องค์กร Deniz Ferneri จากตุรกีเลี้ยงละศิลอดมอบของบริจาคเด็กกำพร้าผู้ยากไร้ที่ปัตตานี

มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขร่วมกับ IHH จากตุรกี มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ชายแดนใต้ในเดือนรอมฎอน

IHH จับมือมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข จัดกิจกรรมละศิลอดแก่เด็กกำพร้าปาตานี

สมาคมนักเรียนไทยในตุรกีจับมือองค์กรในพื้นที่จัดกิจกรรมละศีลอดแก่เด็กกำพร้าชายแดนใต้/ปาตานี