ไปดูโรงเรียนตุรกีที่ปัตตานี สถานศึกษาด้านมนุษยธรรมเพื่อเด็กกำพร้า

ดูโรงเรียนตุรกีที่ปัตตานี ก่อตั้งด้วยการช่วยเหลือของ 3 องค์กรการกุศล เน้นช่วยเด็กกำพร้า เปิดสอน 4 ภาษา บูรณาการสายศาสนาสามัญ เล็งเปิดสอนภาษาตุรกีเพิ่มด้วย หนุนสานต่อการพัฒนาองค์กร ยกระดับมาตรฐานและการยืนด้วยตัวเอง

ขณะที่ทั่วโลกกำลังสนใจสถานการณ์ในประเทศตุรกี คนในสังคมไทย โดยเฉพาะในชายแดนใต้/ปาตานีก็ให้ความสนใจไม่แพ้กัน เพราะคนในพื้นที่เห็นบทบาทของตุรกีมาระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะงานด้านมนุษยธรรม การช่วยเหลือเด็กกำพร้าและด้านการศึกษา

โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา ใน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งเวลานี้ถูกเรียกว่า “โรงเรียนตุรกี”ไปแล้ว ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหลางทุนหลายองค์กรจากประเทศตุรกี เช่น มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief) หรือ IHH

ดร.ฮาซัน อีแต ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยาแห่งนี้ เปิดเผยว่า โรงเรียนบูรณาการศึกษา หรือในชื่อภาษาตุรกีว่า Boğazici Okulu เปิดสอนมาได้ 4 ปีแล้ว ในระดับชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตรบูรณาการวิชาสามัญควบคู่กับศาสนา ซึ่งหากเป็นเด็กกำพร้าทางโรงเรียนจะมีที่พักและให้ได้รับทุนสนับสนุนในการเรียนด้วย

“โรงเรียนของเรามีหลักสูตรที่เน้นให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ 4 ภาษา คือมีการสอนภาษาอาหรับและภาษามลายูเสริม ส่วนการเรียนสายสามัญจะใช้ภาษาไทย และมีหลายวิชาในสายศาสนาที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังได้วางแผนร่วมกับองค์กรตุรกีว่าจะเพิ่มการเรียนการสอนภาษาตุรกีด้วย” ดร.ฮาซัน กล่าว

ดร.ฮาซัน กล่าวว่า การประยุกต์ใช้หลักสูตรลักษณะนี้จึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนทั่วไป รวมถึงตัวแทนจากตุรกีก็ให้ความสนใจ อย่างไรก็ตามโรงเรียนเองก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังต้องใช้เวลาให้วางระบบให้เหมาะสมมากขึ้นก่อนที่จะเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนดูงานกับหน่วยงานอื่นๆ

ดร.ฮาซัน เปิดเผยด้วยว่า ความร่วมมือของโรงเรียนกับองค์กรจากตุรกีมี 3 ส่วนหลักๆ คือ IHH ที่มาสนับสนุนในส่วนของเด็กกำพร้า ซึ่ง IHH เริ่มเข้ามาช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมาตั้งแต่ปี 2008 นอกจากนั้นยังมีองค์กร Diyanet Vakfı ที่เน้นการสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร และองค์กรของตุรกีที่อยู่ในประเทศเยอรมนี คือ Hasane ซึ่งนอกเหนือจากช่วยเปิดโรงเรียนแล้วยังร่วมช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเดือนรอมฎอนและความช่วยเหลืออื่นๆด้วย

“การช่วยเหลือขององค์กรจากตุรกีที่เห็นได้ชัดคือ เน้นช่วยเหลือในสิ่งที่จะมีการพัฒนาต่อ พร้อมทั้งสามารถร่วมพัฒนาในสู่ระดับมาตรฐานและหาแนวทางในการยืนด้วยตัวเองต่อไป” ดร.ฮาซัน กล่าว

ดร.ฮาซัน กล่าวว่า การช่วยเหลือขององค์กรจากตุรกีมักเป็นการช่วยเหลือที่จะทำให้ผู้รับความช่วยเหลือสามารถสนับสนุนตนเองต่อไปได้นั่นเอง ที่สำคัญการทำงานขององค์กรจากตุรกีนั้นมุ่งเน้นในการพัฒนาและสร้างมุสลิมให้มีคุณภาพ การหนุนเสริมการศึกษาจะทำให้เด็กพัฒนาศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ต่อไปได้

“การทำงานขององค์กรจากตุรกียังมีจุดเด่นที่มีความต่อเนื่องและติดตามช่วยเหลือ ตลอดจนให้ความเห็นหรือแนะนำในก้าวต่างๆ ของการพัฒนาด้วยเช่นกัน” ดร.ฮาซัน กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ตุรกี โดย 3 นักวิชาการรุ่นใหม่ “ตุรกีจะเป็นโมเดลหนึ่งของโลกมุสลิม”

ปาฐกถา ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม ชี้ตุรกีใช้ Soft Power พัฒนาประเทศและสร้างสันติภาพ

“มนุษยธรรมคือ soft power” แบบอย่างจากตุรกีสู่การเป็นผู้นำโลกมุสลิมในอนาคต

องค์กร Deniz Ferneri จากตุรกีเลี้ยงละศิลอดมอบของบริจาคเด็กกำพร้าผู้ยากไร้ที่ปัตตานี

มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขร่วมกับ IHH จากตุรกี มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ชายแดนใต้ในเดือนรอมฎอน

IHH จับมือมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข จัดกิจกรรมละศิลอดแก่เด็กกำพร้าปาตานี

โรงเรียนอิสลามที่ปะนาเระละหมาดขอพรให้ตุรกีผ่านวิกฤต ชี้เป็นต้นแบบพัฒนาสังคมมุสลิม

ละหมาดฮายัตขอบคุณพระเจ้าที่ได้คุ้มครองตุรกีพ้นภัยรัฐประหาร

สมาคมนักเรียนไทยในตุรกีจับมือองค์กรในพื้นที่จัดกิจกรรมละศีลอดแก่เด็กกำพร้าชายแดนใต้/ปาตานี