“พื้นที่ปลอดภัยต้องอยู่บนโต๊ะพูดคุย" คณะทำงานผู้หญิงฯยื่นวงถกไทย-มาราปาตานี

พรุ่งนี้ คณะทำงานวาระผู้หญิงฯ ชวนเดินรณรงค์หนุนสันติภาพ ชู"พื้นที่สาธารณะปลอดภัยต้องอยู่บนโต๊ะพูดคุย" ก่อนวงถกไทย-มาราปาตานี เผยยื่นข้อเรียกร้องให้ทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว พร้อมเปิด 4 ข้อเสนอเชิงนโยบาย“พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิง” ต้องยุติความรุนแรงและปฏิบัติการทางทหาร พร้อมประกาศพื้นที่ปลอดภัย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ สำนักงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.) คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAW) 20 คนร่วมประชุมเตรียมเดินขบวนรณรงค์สนับสนุนการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพระหว่างรัฐกับมาราปาตานี (MARA PATANI) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2559 นี้ที่ประเทศมาเลเซีย

โดยคณะทำงานวาระผู้หญิงฯกำหนดจะร่วมเดินรณรงค์ดังกล่าวตั้งแต่เวลา 07.30 – 10.00 น.ในวันที่ 1 กันยายน 2559 มีผู้ร่วมขบวนประมาณ 100 คน โดยมีข้อความเรียกร้องต่อฝ่าย Party A (ฝ่ายรัฐบาล) ว่า “รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน” ส่วนข้อความเรียกร้องต่อฝ่าย Party B (มาราปาตานี)ว่า “ไม่ทำให้พื้นที่สาธารณะมีความเสี่ยงต่อผู้บริสุทธิ์”

การเดินรณรงค์จะเริ่มตั้งขบวนที่สวนสาธารณะสะพานศักดิ์เสนีย์ ริมแม่น้ำปัตตานี จากนั้นจะเดินผ่านตลาดเทศบาลเมืองปัตตานี และไปสิ้นสุดพร้อมอ่านแถลงการณ์ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี โดยขอให้ผู้ร่วมเดินรณรงค์เน้นแต่งกายสีขาวเป็นหลักเพื่อแสดงพลังเรียกร้องสันติภาพ

ทั้งในขบวนการจะมีการถือป้ายข้อความต่างๆ ได้แก่ 1.สันติภาพจะไม่มีความหมายอะไร ถ้าไร้ประชาชน 2.สันติภาพไม่ต้องการความรุนแรง 3.ขอถนนหนทางปลอดภัย 4.ขอตลาดปลอดภัย 5.ขอสันติสุขกลับคืนมา 6.หยุดกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

7.ขอให้มัสยิดปลอดภัย 8.ขอให้วัดปลอดภัย 9.ขอให้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ปลอดภัย 10.การหันหน้ามาพูดคุยกัน คือจุดเริ่มต้นของสันติภาพ 11.ขอให้โรงเรียนปลอดภัย 12.พื้นที่สาธารณะต้องปลอดภัย 13.ขอให้พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับเด็กและสตรี

นางสาวละหม้าย มานะการ สมาชิกเครือข่ายคณะทำงานวาระผู้หญิงฯ กล่าวว่า การเดินรณรงค์ครั้งนี้เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะว่า คณะทำงานวาระผู้หญิงฯ สนับสนุนการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพดังกล่าว

นางสาวละหม้าย เปิดเผยด้วยว่า ก่อนหน้านี้คณะทำงานวาระผู้หญิงฯได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง“ พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงชายแดนใต้” ต่อฝ่าย Party A ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ผ่านทีมเทคนิคของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ คิดว่า พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯได้รับข้อเสนอนี้แล้ว

“ส่วนฝ่าย Party B คณะทำงานวาระผู้หญิงฯได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายชุดเดียวกันผ่านตัวแทนของมาราปาตานีแล้วเช่นกัน และได้รับคำยืนยันแล้วว่าจะนำข้อข้อเสนอนี้ไปยื่นให้นายอาวัง ยาบะ ประธานมาราปาตานีต่อไป” นางสาวละหม้าย กล่าว

ขณะเดียวกันคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ยังได้ทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ เชิญชวนเดินรณรงค์เพื่อสันติภาพ โยใช้ข้อความความว่า “เดินรณรงค์สาธารณะ "พื้นที่สาธารณะปลอดภัยต้องอยู่บนโต๊ะพูดคุย" พร้อมกับเผยแพร่กำหนดการ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย“พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงชายแดนใต้”

สำหรับข้อเสนอเชิงนโยบาย “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้ชายแดนใต้” มีข้อเสนอที่สำคัญๆ ดังนี้

1.ยุติการก่อเหตุความรุนแรงและปฏิบัติการทางทหารของทุกฝ่ายในพื้นที่สาธารณะ พร้อมกับประกาศพื้นที่เหล่านี้ เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย

2.ตลาด ร้านค้า ถนน โรงเรียน มัสยิด วัดพื้นที่จัดงานประเพณี ทุ่งนา สวนยาง ร้านน้ำชา โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และรวมถึงบ้านพักหรือที่พักอาศัย

3.แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการเมืองและให้นำประเด็นพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงเป็นวาระสำคัญในการพูดคุย

4.เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงภาคประชาสังคมได้ทำงานอย่างปลอดภัยและอิสระ คือนักกิจกรรมภาคประชาสังคมที่ลงพื้น ทำให้มีที่เสี่ยง ต้องพบกับความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจ ถูกติดตาม จับตา ถูกมองอย่างมีอคติ หรือบางกรณีถูกข่มขู่คุกคามจากคู่ขัดแย้งทั้งหน่วยงานของรัฐกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ จึงสร้างความกลัว ความกังวนใจ ความไม่มั่นคงและความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการแซรกแซงการทำงาน ทำให้ขาดความเป็นอิสระ ทั้งๆที่บทบาทการทำงานของภาคประชาสังคมเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยผลักดันสันติภาพหรือสันติสุขให้มีความก้าวหน้า การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและเยียวยาโดยไม่เลือกฝ่าย การเชื่อมประสานและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ โดยแนวทางสันติวิธี การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น การตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รัฐ ที่นำไปสู่การลดเงื่อนไขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น รวมถึงการช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่เป็นความเดือดร้อนของคนในชุมชน จากปัญหาปากท้องของคนใน ครอบครัว/ชุมชน

การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้มีการศึกษาและรวบรวมความเห็นคิดเห็นของผู้เห็นจากภาคประชาชนและภาคชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ประมาณ 500 คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 จนถึง เดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา

รายชื่อองค์กรสมาชิกคณะทำงานผู้หญิงชายแดนใต้ 23 องค์กร ได้แก่

1.กลุ่มเซากูน่า

2.กลุ่มด้วยใจ

3.กลุ่มเครือข่ายสตรีเสื้อเขียวชายแดนใต้

4.กลุ่มออมทรัพย์สัจจะสตรี

5.เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women)

6.เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.เครือข่ายสตรีชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ

8.เครือข่ายทรัพยากรชายแดนใต้

9. เครือข่ายชุมชนศรัทธา

10. เครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี

11. เครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก

12. เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ

13. เครือข่ายผู้หญิงธรรมาภิบาลชายแดนใต้

14. ชมรมข้าราชการมุสลีมะห์นราธิวาส

15. ชมรมผู้นำมุสลิมะห์นราธิวาส

16 มูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยาเด็กกำพร้า

17. สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace)

18. สมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา

19. สภาประชาสังคมชายแดนใต้

20. สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้                                        

21. ศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเยาวชนจังหวัดยะลา

22. ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กกำพร้า

23. ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้หญิงชายแดนใต้รณรงค์ต้องการพื้นที่ปลอดภัย “ตลาด โรงเรียน ถนน วัด มัสยิด ป้อมชรบ.”

คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ผลักดัน"พื้นที่กลางผู้หญิงสร้างสันติภาพ"

 “3 ข้อเสนอต่อคู่เจรจา” ขอพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย ถนน ตลาด โรงเรียน มัสยิด วัด

เครือข่ายผู้หญิง 23 องค์กรเรียกร้อง “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย” ในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

เข้าห้องเรียนสันติภาพกับผู้หญิง PAW เก็บความรู้จากในวงปาตานี/ชายแดนใต้

วันสตรีสากล: ผู้หญิงในความรุนแรงกับสันติภาพที่กินได้