เปิด“หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ”ชื่อใหม่หลังบูรณะอาคารเดิมอายุเกือบ50ปี

เปิด“หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ” หลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายชูเกียรติ ปิติเจริญกิจเพื่อบูรณะหอประชุมที่มีอายุเกือบ 50 ปี

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) พร้อมด้วยนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายจรูญ นราคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี และคณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานีได้ร่วมพิธีเปิดหอประชุม “ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ” หรือ “PSU Pattani Auditorium Chookiat Piticharoenkit 2016” ในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี โรงแรมซีเอส ปัตตานี และ ม.อ.ปัตตานีจัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโครงการเยาวชนต้นแบบโขน จ.ปัตตานี ขึ้น ณ หอประชุมแห่งนี้

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า คุณชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประธานกรรมการ บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด เจ้าของบริษัทมาสด้า และฟอร์ด ปัตตานี และประธานมูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ปัตตานี ได้มอบเงิน 7,000,000 บาท ให้แก่ ม.อ.ปัตตานี เพื่อปรับปรุงอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีที่มีอายุ 48 ปี (หอประชุมสนอ.เดิม)ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงมีความจำเป็นต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการ

สำหรับการปรับปรุง ประกอบด้วย ฝ้าเพดาน ผนังภายในรอบหอประชุม พื้นภายในหอประชุม เวทีด้านหน้า งานระบบไฟฟ้า ตลอดจนติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพพร้อมจอรับภาพและอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้งเก้าอี้ใหม่ทั้งหมด มีระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เสร็จวันที่ 30 กรกฎาคม 2559

หลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จมหาวิทยาลัยได้ใช้หอประชุมในการจัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา และจัดให้มีการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ และทำพิธีเปิดหอประชุมในวันนี้