‘คือการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่’ ตุรกีบริจาควัวเกือบ 300 ตัวให้เชือดแจกผู้ยากไร้ในวันรายอพรุ่งนี้

KURBAN 2016 TAYLAND PATANI ตุรกีบริจาควัวเกือบ 300 ตัวให้คนมุสลิมชายแดนใต้เชือดแจกผู้ยากไร้เนื่องในวันฮารีรายอพรุ่งนี้ แต่ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านเนื่องจากจากสงครามในประเทศซีเรีย โรงเรียนตุรกีที่ยะหริ่งจัดทีมงานแบ่งเนื้อกุรบ่านทั่วทั้ง 4 จังหวัดให้เด็กกำพร้า คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ตัวแทนองค์กรตุรีชี้นี่คือการแบ่งปันเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมทุกที่ทั่วโลก และแสดงถึงมิตรภาพของความเป็นพี่น้องในอิสลาม

พรุ่งนี้ตรงกับวัน “อีดิ้ลอัฎฮา” หรือฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮา หรือวันรายอฮัจย์ แล้วแต่จะเรียก (ตรงกับวันที่ 10 ของดือนซุลฮิจยะฮฺตามปฏิทินอิสลาม) ซึ่งมีหลักการสำคัญสำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางไปทำพิธีฮัจย์ที่เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย คือให้ทำ “กุรบ่าน” หรือการเชือดสัตว์พลี ไม่ว่าจะเป็นวัว ควาย แพะ แกะหรืออูฐ เพื่อแจกจ่ายให้ทั้งคนจน เพื่อนบ้าน ผู้ด้วยโอกาส รวมทั้งคนรวยและเก็บไว้กินเอง เพื่อมุ่งหวังความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าและเป็นการแบ่งปันสู่สังคม ให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับประทานเนื้อดีๆเช่นเดียวกับคนอื่นๆในสังคม

"การมอบเนื้อกุรบ่านให้สำหรับบางคนตลอดทั้งปีอาจมีเพียงโอกาสนี้โอกาสเดียวที่ได้รับประทานเนื้อดีๆ ถือเป็นการแบ่งปันเล็กๆที่ยิ่งใหญ่" ตัวแทนมูลนิธิตุรกีดียาเนตคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาร่วมกิจกรรมในปีนี้ในพื้นที่กล่าว

ตุรกีบริจาควัวเกือบ 300 ตัวให้มุสลิมชายแดนใต้

วันรายอฮัจย์ปีนี้องค์กรสาธารณกุศลจากประเทศตุรกีหลายองค์กรได้บริจาควัวให้องค์กรต่างๆในพื้นที่เพื่อทำกุรบ่านแล้วรวมประมาณ 295 ตัว แต่ก็ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมา

นายซาการียา บินยูซุฟ ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข อ.แว้ง จ.นราธิวาส กล่าวว่า ปีนี้วัวที่ได้รับบริจาคจากทางตุรกีลดลงจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะในสงครามในประเทศซีเรียที่ทำให้ต้องกระจายวัวไปในยังส่วนนั้นมากขึ้น แต่จำนวนที่ได้ตอนนี้ก็สามารถแจกจ่ายไปถึงคนยากไร้ได้หลายครอบครัว

นายซาการียา เปิดเผยด้วยว่า ทางมูลนิธิได้รับบริจาควัว 40 ตัว จากองค์กร IHH เพื่อทำกุรบ่านโดยทางมูลนิธิจะแจกจ่ายให้โรงเรียนที่ดูแลเด็กกำพร้าทุกแห่งในพื้นที่ เช่น สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามัสรอท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี สถาบันศึกษาปอเนาะมูญัมมะอฺนูรูลญีนานเพื่อเด็กกำพร้าและเยาชนทั่วไป อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โรงเรียนดารุลฟุรกอน อ.สุไหงโก-ลก โรงเรียนอัซซาอาดะห์ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และโรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา อ.กรงปินัง จ.ยะลา เป็นต้น

จัดทีมงานแบ่งเนื้อกุรบ่านทั่วทั้ง 4 จังหวัด

ดร.ฮาซัน อีแต ผู้บริหารโรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา และมูลนิธิ FRIEND  อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เปิดเผยว่า ปีนี้ทางมูลนิธิได้รับบริจาควัว 210 ตัวในการทำพิธีกุรบ่านส่วนใหญ่ได้จากมูลนิธิ Türkiye Diyanet Vakfı (มูลนิธิตุรกีดียาเนต) กับ HASANE และบางส่วนจาก IHH ซึ่งทั้งสามองค์กรเป็นองค์กรจากประเทศตุรกี และจะมีตัวแทนองค์กรละ 4 คนมาร่วมงานด้วย ซึ่งได้รับบริจาควัวน้อยกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา แต่ก็เพียงพอต่อการนำไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้านและทำอาหารเลี้ยงผู้คนได้

ดร.ฮาซัน เปิดเผยอีกว่า เนื้อวัวกุรบ่านที่ได้จะแบ่งให้นักเรียน ชาวบ้านในชุมชนรอบข้าง และให้ทีมงานแยกย้ายกันแจกให้ครอบคลุมทั่ว 4 จังหวัดชายแดนใต้ในสามวันของวันฮารีรายอ ซึ่งต้องใช้ทีมงานเยอะพอสมควร และต้องใช้ล่ามแปลภาษาให้ตัวแทนองค์กรต่างๆ จากตุรกีขณะพบปะกับชาวบ้านด้วย

ดร.ฮาซัน เปิดเผยด้วยว่า ฮารีรายอวันแรกจะมีกิจกรรมเวทีในโรงเรียนด้วยในช่วงเช้าหลังละหมาดรายอเสร็จ ระหว่างทีมงานทำการชำแหละเนื้อกุรบ่านภายในบริเวณโรงเรียน และคาดว่าเวลาประมาณ 11 โมงเช้าก็เริ่มแจกเนื้อกุรบ่านได้

แจกให้เด็กกำพร้า คนยากจน

ดร.นัสรุดดีน หะยีดาโอ๊ะ ผู้บริหารโรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เปิดเผยว่า โรงเรียนของตนได้รับบริจาควัวจากองค์กรเดนิซ เฟแนรี (Deniz Ferneri) จากตุรกี 40 ตัว เพื่อทำการกุรบ่านในช่วงรายอฮัจญ์นี้ โดยจะแบ่งวัวให้หมู่บ้านหรือมัสยิดละตัวเพื่อทำกรุบ่าน ส่วนวัวที่เชือดที่โรงเรียนจะนำไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนชาวบ้าน โดยมี Turgut Durmuş กรรมการบริหารองค์กรเดนิซ เฟแนรี ซึ่งผู้รับผิดชอบกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปร่วมแจกด้วย

ดร.นัสรุดดีน เปิดเผยด้วยว่า Turgut Durmuş เคยมาจัดเลี้ยงละศีลอดเด็กกำพร้าและมอบของบริจาคแก่ผู้ยากไร้ในช่วงเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมที่ผ่านมา ส่วนเนื้อวัวบางส่วนจะนำไปมอบให้โรงเรียนตาดีกาที่จัดกิจกรรมในช่วงวันรายอด้วยเพื่อทำอาหารเลี้ยงคนที่มาร่วมงานต่อไป

นายมุคลิซ หะมะ ผู้ดูแลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามัสรอท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เปิดเผยว่า สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามัสรอได้รับวัวมา 2 ตัว และชุมชนรอบสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าได้รับบริจาคอีก 3 ตัว เพื่อทำกุรบ่านในช่วงฮารีรายอนี้โดยจะมีตัวแทน IHH มาร่วมแจกเนื้อกุรบ่านให้นักเรียนและผู้ยากไร้

“ถือเป็นโอกาสดีที่เราสามารถเป็นสื่อกลางในการส่งต่อสิ่งดีๆเช่นนี้ให้คนยากจนในพื้นที่ เพราะการได้รับบริจาควัวจากตุรกีแต่ละครั้งจะมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายเนื้อวัวให้คนยากจนในพื้นที่นั่นเอง” นายมุคลิซ หะมะ กล่าว

คือการแบ่งปันเล็กๆที่ยิ่งใหญ่

ตัวแทนมูลนิธิ Türkiye Diyanet Vakfı (มูลนิธิตุรกีดียาเนต) คนหนึ่งซึ่งเดินทางมาร่วมกิจกรรมในปีนี้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ระบุว่า ดียาเนตได้ทำกุรบ่านในปีนี้กว่า 200,000 ตัว ใน 130 ประเทศทั่วโลก สำหรับในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีปีนี้ดิยาเนตมีวัวประมาณ 150 ตัว มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมทุกที่ทั่วโลก และแสดงถึงมิตรภาพของความเป็นพี่น้องในอิสลาม

เขายังระบุอีกว่า ดิยาเนตมีกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอนและการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลายและปริญญาตรีด้านศาสนาเพื่อไปเรียนในประเทศตุรกีอีกด้วย

"สำหรับกุรบ่านแล้ว การมอบเนื้อให้ สำหรับบางคนตลอดทั้งปีอาจมีเพียงโอกาสนี้โอกาสเดียวที่ได้รับประทานเนื้อดีๆ ถือเป็นการแบ่งปันเล็กๆที่ยิ่งใหญ่" เขากล่าว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ตุรกี โดย 3 นักวิชาการรุ่นใหม่ “ตุรกีจะเป็นโมเดลหนึ่งของโลกมุสลิม”

ปาฐกถา ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม ชี้ตุรกีใช้ Soft Power พัฒนาประเทศและสร้างสันติภาพ

“มนุษยธรรมคือ soft power” แบบอย่างจากตุรกีสู่การเป็นผู้นำโลกมุสลิมในอนาคต

ไปดูโรงเรียนตุรกีที่ปัตตานี สถานศึกษาด้านมนุษยธรรมเพื่อเด็กกำพร้า

องค์กร Deniz Ferneri จากตุรกีเลี้ยงละศิลอดมอบของบริจาคเด็กกำพร้าผู้ยากไร้ที่ปัตตานี

มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขร่วมกับ IHH จากตุรกี มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ชายแดนใต้ในเดือนรอมฎอน

IHH จับมือมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข จัดกิจกรรมละศิลอดแก่เด็กกำพร้าปาตานี

โรงเรียนอิสลามที่ปะนาเระละหมาดขอพรให้ตุรกีผ่านวิกฤต ชี้เป็นต้นแบบพัฒนาสังคมมุสลิม

ละหมาดฮายัตขอบคุณพระเจ้าที่ได้คุ้มครองตุรกีพ้นภัยรัฐประหาร

สมาคมนักเรียนไทยในตุรกีจับมือองค์กรในพื้นที่จัดกิจกรรมละศีลอดแก่เด็กกำพร้าชายแดนใต้/ปาตานี