นักศึกษาปาตานีในอินโดนีเซียจัดเวทีสาธารณะ“สิทธิมนุษยชนและสันติภาพปาตานี”ในวันสันติภาพสากล

นักศึกษาปาตานีในอินโดนีเซียจัดเวทีสาธารณะ “สิทธิมนุษยชนและสันติภาพปาตานี” เนื่องในวันสันติภาพสากล หวังสันติภาพที่จริงแท้จะเกิดขึ้น เพราะประชาชนยังรู้สึกไม่ปลอดภัย ชี้ความรุนแรงต้องแก้ไขด้วยสันติวิธี ขอชาวอินโดนีเซียและประชาคมโลกร่วมสนับสนุนให้เป็นวาระสากล และต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมือง

นักศึกษาปาตานี(ชายแดนใต้)ในอินโดนีเซียจัดเวทีสาธารณะ“สิทธิมนุษยชนและสันติภาพปาตานี” ที่มหาวิทยาลัยยอร์กยาการต้า เนื่องในวันสันติภาพสากลประจำปี 2016 นี้ (International Day of Peace ‘16) เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2016 ที่ผ่านมา

เวทีดังกล่าวจัดโดยสมาพันธ์นักศึกษาปาตานีในอินโดนีเซียหรืออิปปี (Ikatan Pemuda Patani Se-Indonesia (IPPI) โดยมีนักศึกษาปาตานีและอินโดนีเซียเข้าร่วมเสวนาด้วย ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้นสองที่ตึกอการบดีเก่า แห่งมหาวิทยาลัยยอร์กยาการ์ต้า

หวังสันติภาพที่จริงแท้จักเกิดขึ้นเพราะประชาชนยังรู้สึกไม่ปลอดภัย

โดยมีเนื้อหาระบุว่า หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปาตานีทางภาคใต้ของไทย ที่ดำเนินมาเป็นเวลาที่ยาวนาน พร้อมๆกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติทุเลาเบาบางลงแต่อย่างใด และในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกที่อยู่อีกฟากฝั่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนปาตานีที่มีความปรารถนาในสันติภาพอย่างแท้จริง หวังว่าสันติภาพที่จริงแท้นั้นจักบังเกิดขึ้นบนดินแดนแห่งมาตุภูมิปาตานีในสักวัน

และนับตั้งแต่เกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดทางภาคใต้ของไทยที่ยังคงดำเนินมาอย่างยืดเยื้อต่อเนื่อง โดยการปะทุของการต่อสู้ด้วยอาวุธระหว่างขบวนการปลดปล่อยปาตานีกับรัฐไทยที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2004 ที่ผ่านมานั้น จนถึงตอนนี้ประชาชานในพื้นที่มีความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ที่ไม่มีความสงบ ไม่มีความสันติ

ในเวทีนี้ เริ่มด้วยการร้องเพลงชาติอินโดนีเซียอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนจะดำเนินไปตามกำหนดการ มีการอ่านบทกวีโดยกวีหนุ่มสายเลือดปาตานี มะรอโซ ดอเลาะ ที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซีย บทกวีหัวข้อ สันติภาพที่ฝันใฝ่ (KEDAMAIAN YANG DIRINDUKAN) ซึ่งเคยมีผลงานบทกวีรวมเล่มมาแล้วชื่อ Kiblat Cinta

เวทีเสวนาสาธารณะมีวิทยากร 3 คนซึ่งเป็นนักศึกษาปาตานีที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียทั้งหมด ประกอบด้วย อับดุลซาลาม สะอิ, มะรอโซ ดอเลาะและฟักรุลลอฮ สาและ “สิทธิมนุษยชนและสันติภาพปาตานี” “HAM Dan Damai Patani”

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ถามเกี่ยวกับทางออกและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปาตานี ซึ่งมีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมเสวนาจากคนหนุ่มสาวอินโดนีเซียด้วย เพื่อให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ปาตานีโดยเร็ววัน ให้มีความสอดคล้องกับความหวังของประชาชนปาตานี หลังจากที่พวกเขาต้องประสบกับความข่มขื่นมานานกว่าทศวรรษ

ในช่วงท้ายของการเสวนา ทางสมาพันธ์นักศึกษาปาตานีในอินโดนีเซียหรืออิปปีได้อ่านแถลงการณ์เนื่องในวันสันติภาพสากลประจำปี 2016 ในฐานะเป็นองค์กรนักศึกษาที่ขับเคลื่อนด้านการเมืองของนักศึกษาปาตานีที่อาศัยอยู่ในอินโดนีเซีย ซึ่งมีใจความดังนี้

แถลงการณ์สันติภาพปาตานี – ความรุนแรงต้องแก้ไขด้วยสันติวิธี

เนื่องในวันสันติภาพสากล (International Day of Peace) พวกเราในนามสมาพันธ์นักศึกษาปาตานีในอินโดนีเซียหรืออิปปี ขอเรียนว่าปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ปาตานีจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขด้วยแนวทางสันติวิธี ด้วยกระบวนการที่สากลให้การยอมรับ เพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับประชาชนชาวปาตานีทั้งมวล ด้วยเหตุนี้ เราในนามสมาพันธ์นักศึกษาปาตานีในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นองค์กรนักศึกษาที่เคลื่อนไหวภาคการเมืององค์กรหนึ่ง ขอเรียกร้องดังนี้

1.ขอความร่วมมือจากทุกๆ ภาคส่วนของชาวอินโดนีเซียและประชาคมโลก ที่ปรารถนาในสันติภาพและความเป็นประชาธิปไตย มาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปาตานีที่เป็นวาระของชาวปาตานี เพื่อเป็นวาระของสหประชาชาติหรือของสากล

2.ขอความร่วมมือจากทุกๆ ภาคส่วนของชาวอินโดนีเซียและประชาคมโลก มาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ “กระบวนการยุติธรรมด้านสิทธิมนุษยชนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวในการต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.ขอความร่วมมือจากทุกๆ ภาคส่วนของชาวอินโดนีเซียและประชาคมโลก มาร่วมกันเฝ้าระวังและควบคุมการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของพลเมืองในทางการเมือง ที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านความมั่นคงและสันติภาพทั่วโลก

ที่มา http://www.turanisia.com/pemuda-patani-indonesia-menggelar-diskusi-publik-ham-dan-damai-patani/