คนชายแดนใต้ไปร่วมยินดีกับ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าหญิงมุสลิมคนแรกของประเทศ

คนชายแดนใต้นำโดยเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าฯพัทลุงที่รับตำแหน่งรองผู้ว่าฯที่เป็นผู้หญิงมุสลิมจากชายแดนใต้คนแรกของประเทศ เพราะเคยทำงานใกล้ชิดชาวบ้านโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้หญิง เด็กกำพร้าและหญิงหม้าย ในช่วงทำงานใน ศอ.บต. เจ้าตัวขอบคุณทุกแรงหนุนและแรงเชียร์ ตังแต่โรงเรียนตาดีกา โรงเรียนวัดลำใหม่ จนกระทั่งได้มีวันนี้

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมามีประชาชนจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมากรวมตัวกันเดินทางไปพบนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ที่ศาลากลางประจำจังหวัดพัทลุง เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ที่เป็นผู้หญิงมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คนแรกของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงจากเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพชายแดนใต้ ที่นำโดยนางสาวรอซีดะห์ ปูซู ซึ่งบรรยากาศในงานเลี้ยงต้อนรับเต็มไปด้วยความชื่นมื่น

โดยในโอกาสที่รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงครั้งนี้ นางพาตีเมาะได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ที่ร่วมแสดงความยินดี โดยกล่าวขอบคุณที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งให้กำลังใจ แรงเชียร์ โดยเฉพาะโอกาสของการได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ผ่านมา ทำให้กะเมาะ(คำเรียกแทนตัวเอง)ได้มีโอกาสในวันนี้

“ขอขอบคุณอีกครั้ง ตรีมอกาเซะ ฝากข้อคิดไว้ในใจ ขออย่าได้เกรงใจที่ใช้เป็นประโยชน จากโอกาสการได้เป็นรอง ผวจ. รวมทั้งข้อเสนอแนะพร้อมที่น้อมรับ

ขอขอบคุณสื่อทุกช่อง สื่อตีพิมพ์ สื่อวิทยุ ไลน์ เฟสบุค โดยเฉพาะ สื่อบุคคลทุกท่าน ที่สนับสนุนขยายผลในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ที่นำไปสู่การสร้างกระแสอย่างมากมายมหาศาลในสิ่งดีดี ทุกด้าน โดยเฉพาะกับพื้นที่ในจังหวัดชายแดน ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวพัทลุง รวมทั้งเพื่อนผองพี่น้องข้าราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้บังคับบัญชาที่สนับสนุนช่วยเหลือดูแลอย่างดี ในการทำงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน จนมีวันนี้ ที่ได้รับโอกาสทำงานในจังหวัดพัทลุงต่อไป ขอใช้โอกาสให้คุ้มค่าที่สุดและเป็นประโยชน์มากที่สุดกับพี่น้องประชาชน แผ่นดินพัทลุง พร้อมรับข้อเสนอแนะตลอดเวลา

ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ไม่สามารถจะบรรยายได้หมดทุกคน เพราะมีเป็นจำนวนมากที่สนับสนุน โดยเฉพาะอดีตผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ได้สั่งสอน จนมีวันนี้

ขอขอบคุณ อุสตาซฺ ครู อาจารย์ คณาจารย์สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น เริ่มตาดีกา โรงเรียนวัดลำใหม่ โรงเรียนตลาดลำใหม่ โรงเรียนพัฒนาวิทยา (เอกชนสอนศาสนาและสามัญ) โรงเรียนสาธิต มอ. ปัตตานี อุดมศึกษา วจก. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ลูกพระบิดา) นิด้ายะลา นปส 62 บมท 20 ที่ได้สร้างปั้นแต่งมา จนได้มีวันนี้

ท้ายสุดขอขอบคุณครอบครัว( ลาเต๊ะ) พี่ป้านาอาในหมู่บ้านปีซัต(ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา) ที่เสริมสนับสนุนโดยเฉพาะเจ๊ะแมะ(พ่อแม่)พี่ชายน้องชายน้องสาว ที่ร่วมจับมือ เคียงข้างตลอดมาในระหว่างที่ศึกษา เพราะครอบครัวเราขาดแคลนเกือบทุกอย่างแต่เรามีความอดทน มานะ สู้ยิบตาเพื่อได้เรียน ด้วยบันดาลใจของพ่อแม่ ที่เล็งเห็นว่าการให้การศึกษาเท่านั้น เป็นโอกาสในวันนี้

สุดท้ายของสุดท้าย อัลฮัมดุลิลละหฺ์ ในอีกบททดสอบหนึ่งจากพระเจ้า(อัลลอฮ์)”

สำหรับนางพาตีเมาะเป็นรู้จักกันดีของคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเพราะในช่วงที่เธอทำงานในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับชาวบ้าน โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ในการต่อสู้เพื่อลดความรุนแรงในพื้นที่อย่างถึงลูกถึงคนพอสมควร รวมทั้งทำงานแก้ปัญหาเด็กกำพร้าและหญิงหม้าย

เธอจบการศึกษา รปศ.รุ่น 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) กระทั่งได้เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ศอ.บต. เป็น ผช.เลขาธิการ ศอ.บต. (สป.มท.)  ก่อนจะย้ายออกจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง และรับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงในที่สุด