สำนักจุฬาราชมนตรีออกแถลงการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต เชิญชวนชาวไทยมุสลิมน้อมอาลัย

สำนักจุฬาราชมนตรี มีแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต พร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมน้อมอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการเจริญรอยตามพระยุคลบาท

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559 สำนักจุฬาราชมนตรีมีแถลงการณ์ระบุ พสกนิกรชาวไทยมุสลิมได้รับทราบการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความโศกเศร้าโทมนัสยิ่งนัก ถือเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปวงชนชาวไทยและแผ่นดินสยาม

ระยะเวลา 70 ปีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระองค์ได้แสดงให้ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ว่าตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์พระองค์คือประมุขของประเทศ พระผู้ทรงเป็นผู้นำแห่งแผ่นดินที่แท้จริง ทรงดำเนินการบรรลุพระราชสัตยาธิษฐานอันบังเกิดผลด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงามเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถความรู้ความรักในแผ่นดินและประชาชน ยังกอปรด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร ซึ่งนำมาสู่การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างหนักตามพระราชปณิธานจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ยังผลให้พสกนิกรมีความจงรักภักดีและมีความศรัทธาอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย

สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนร่วมน้อมอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานที่นำมาซึ่งความสมบูรณ์พูนสุขและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรไทยสืบไป