กอ.รมน.เชิญผู้นำทุกศาสนาในชายแดนใต้หารือกรอบปฏิบัติในการจัดพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เชิญผู้นำศาสนา และผู้แทนศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมหารือ เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติในการจัดพิธีถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ได้เชิญผู้นำศาสนา และผู้แทนศาสนาทุกศาสนาทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติในการจัดพิธีถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีพล.ท.คุณวุฒิ หมอแก้ว รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้นำศาสนาอิสลามทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนศาสนาพุทธ ผู้แทนจากคริสตจักร และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติในการจัดพิธีถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรติ

ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีผู้แทนจากศาสนาต่างๆ นำเสนอแนวทางและกรอบการปฏิบัติในการจัดพิธีถวายอาลัย ตามหลักศาสนาของแต่ละศาสนา ซึ่งประกอบด้วยศาสนาพุทธ ได้กำหนดให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป แต่งกายสุภาพ ไม่ใช้สีฉูดฉาด, จัดให้มีพิธีลงนามถวายอาลัย, การทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจ ส่วนศาสนาอิสลาม การจัดพิธีถวายอาลัยให้เป็นไปตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี คือ กำหนดให้แต่งกายสุภาพไม่ใช้สีฉูดฉาด, มีการอ่านคำถวายอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำเสนอคุตบะห์ (ธรรมกถา) ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทุกวันศุกร์ ส่วนของคริสตจักรได้กำหนด พิธีถวายอาลัยโดยการสงบนิ่ง อธิษฐานจิตต่อพระเจ้า พร้อมทั้งให้มีการจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ซึ่งทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามกรอบและระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละศาสนา