สุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 จากรัฐกลันตันได้รับการสถาปนาเป็นพระราชาธิบดีมาเลเซีย องค์ที่ 15

ปุตราจายา : มติที่ประชุมเฉพาะกาลบรรดากษัตริย์ได้เห็นชอบและประกาศสถาปนาสุลต่านรัฐกลันตัน สุลต่าน มูฮัมหมัดที่ 5 ดำรงตำแหน่งพระราชาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong) พระองค์ล่าสุดและมีอำนาจตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปและจะดำรงตำแหน่ง 5 ปี

พระองค์จะดำรงตำแหน่งแทนสุลต่าน เคดาห์ ต่วนกู อับดุลฮาลิม มูอัซซัม ซึ่งสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งพระราชาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong) องค์ที่ 14 ซึ่งสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ดาโตะสรี ซัยยิด ดาเนียล ผู้รักษาประทับตราของบรรดากษัตริย์ กล่าวว่าสุลต่านเปรัก สุลต่านนัชรีน มูอิซซุดดีน ชาห์ ได้รับการสถาปนาเป็นรองพระราชาธิบดีในห่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยเช่นกัน

การประชุมนัดพิเศษเฉพาะกาลสภากษัตริย์ในครั้งนี้มีบรรดากษัตริย์จากทุกรัฐ เข้าร่วมประชุมโดยมี สุลต่าน เปอร์ลิส ต่วนกู ซัยค์ ซีรายุดดีน เปตรา ญามาลลุลลัย เป็นองค์ประธาน

สุลต่านกลันตัน สุลต่านมูฮัมมัดที่ 5 เป็นสุลต่านที่เรียกว่า “กษัตริย์หัวใจประชาชน” และเป็นสุลต่านที่อยู่ใกล้ชิดและประทับอยู่ในใจประชาชนชาวกลันตันตลอดมา

กษัตริย์หัวใจประชาชน

เติงกูมูฮัมหมัด ฟาริส เปตรา 47 พรรษา พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์แรก ของสุลต่าน อิสมาแอล เปตรา และได้พระฉายาว่า สุลต่านมูฮัมหมัดที 5 และได้รับการสถาปนาเป็นสุลต่านกลันตัน องค์ที่ 29 ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2553

นับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาเป็นมกุฏราชกุมารกลันตันในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2528 พระองค์นิยมชื่นชอบในฉลองพระองค์(เสื้อ)ยูเบาะฮฺ (jubah) หรือเสื้อมลายูและมาลา(หมวกกะปีเยาะ) สีขาวเวลาทรงเยี่ยมประชาชน

พระองค์ไม่ถือว่าที่จะร่วมนั่งพับเพียบกับพื้นพร้อมๆกันประชาชนในขณะที่ทรงเยี่ยมบ้านของประชาชน และพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยในการปฏิบัติในสิงดีงามและในความเงียบของพระองค์โดยปราศจากการรับรู้ของสื่อมวลชน พระองค์จะทรงใช้เวลาเยี่ยมประชาชนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ

พระองค์ประสูติในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2512 และได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียน สุลต่าน อิสมาแอลที่ 1 โกตาบารู กลันตัน และศึกษาต่อที่โรงเรียน นานาชาติ Alice Smith,   Kuala Lumpur และพระองค์ทรงศึกษาต่อที่ Oakham School Rutland, England จนถึงปี พ.ศ.2532 ก่อนที่จะศึกษาต่อด้านการศึกษาการทูต ที่ St.Cross College, Oxford และที่ Oxford Centre for Islamic Studies จนกระทั่งปี ค.ศ.1991/2534.

สุลต่าน มูฮัมหมัดที่ 5 พระองค์เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน (UMK) พระองค์ทรงชื่นชอบอ่านหนังสื่อและชื่นชอบกีฬามาราธอนเช่นกีฬาแข่งรถขับเครื่องสี่ล้อและเป็นแชมป์การแข่งม้าทรหด

พระองค์ทรงชื่นชอบกีฬายิงธนู โบว์ลิ่ง และทรงเลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น ม้า แมว ไก่และนก

พระองค์ทรงมีพี่น้องร่วมสามพระองค์ คือ พระมกุฎราชกุมาร เติงกู มูฮัมหมัด ฟาอิส เปตรา 37 พรรษา เติงกูมูฮัมหมัด ฟัครี เปตรา 33 พรรษา และเติงกู อามาลีน อัยซาห์ เปตรี 27 พรรษา

ที่มา http://www.astroawani.com/berita-malaysia/sultan-muhammad-v-yang-di-pertuan-agong-ke-15-119316