สภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิดหน้าทำงานเชิงรุก นัดพบ 3 กงสุล อินโดฯ-มาเลย์-ฟิลิปปินส์

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิดหน้าทำงานเชิงรุก เดินหน้าพบปะ 3 นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนอิสลาม นัดพบกงสุล 3 ประเทศ ตั้งที่ปรึกษาจากหลากหลายกลุ่ม เตรียมนำเสนอในงานสมัชชาชาติ ที่ปรึกษาธนาคารโลกร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ผอ.สำนักสนับสนุนการพูดคุยสันติสุขร่วมพูดคุยที่ประชุม

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้ประชุมสรุปกิจกรรมต่างๆในการประชุมประจำเดือนที่ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งเวทีครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามรวม 12 เวที การจัดทำแผนที่(Mapping)องค์กรภาคประชาสังคม งานผู้หญิงที่ร่วมกับกลุ่ม PAW งานเด็กกำพร้าและการเยียวยา มีคณะกรรมการสภาฯและสมาชิกเข้าร่วม โดยนายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้เป็นประธานในที่ประชุม

พบปะ 3 นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนอิสลาม

ที่ประชุมได้สรุปประเด็นที่ได้จากการพบปะพูดคุยกับนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ง 3 จังหวัด คือปัตตานี ยะลาและนราธิวาสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อสรุปว่าจะจัดเวทีสังเคราะห์ข้อเสนอจากเวทีครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ง 12 เวที ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี

ที่ยังได้หารือเรื่องการจัดเวทีสานเสวนาและแนวทางการจัดตั้งประชาสังคมจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผลมาจากการทำการMappingองค์กรภาคประชาสังคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าขององค์กรเครือข่ายในจังหวัดยะลา

ตัวแทนสภาเตรียมนำเสนอในงานสมัชชาชาติ

ที่ประชุมยังรับทราบกรณีที่จะตัวแทนของสภาฯเดินทางไปนำเสนอประเด็นในทางวิชาการว่าด้วย มติ 1.3 เรื่อง นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ในงานสมัชชาชาติ วันที่ 21–23 ธันวาคม 2559 ที่กรุงเทพมหานคร

นัดพบกงสุล 3 ประเทศ-ตั้งที่ปรึกษาจากหลากหลายกลุ่ม

ที่ประชุมยังรับทราบ กรณีที่รองประธานสภาฯฝ่ายการต่างประเทศมีนัดหมายที่จะพบกับกงสุลอินโดนีเซียและมาเลเซียในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่จังหวัดสงขลา และมีแผนที่จะพบปะกับกงสุลประเทศฟิลิปปินส์เพื่อฟังความเห็นจากทุกฝ่ายและทุกด้าน

ที่ประชุมยังได้พิจารณาประเด็นการทาบทามบุคคลมาเป็นที่ปรึกษาสภาฯ ที่มีที่มาอันหลากหลาย เช่น นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกพื้นที่ ผู้นำศาสนา สภาทนายความ ภาคประชาสังคมและอื่นๆ

ที่ประชุมยังมีมติให้เพิ่มงานฝ่ายต่างๆของสภาฯเพิ่มขึ้น คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายเยียวยาและฝ่ายสื่อสาร เพื่อให้ทำงานรอบด้านมากขึ้น

ที่ปรึกษาธนาคารโลกร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน

ช่วงบ่าย ที่ประชุมได้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยน กับ Dr.Adam Burke นักวิจัยอิสระด้านความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ และที่ปรึกษาธนาคารโลก โดย ดร.อดัมได้ถามเรื่องพื้นที่การขับเคลื่อนงานในปัจจุบัน ซึ่งสมาชิกสภาให้คำตอบว่า งานด้านสันติภาพยังสามารถขับเคลื่อนได้อยู่แม้ไม่สะดวกเหมือนสมัยรัฐบาลชุดก่อนก็ตาม

ผอ.สำนักสนับสนุนการพูดคุยสันติสุขร่วมพูดคุย

จากนั้น พล.ต.ชุมพล แก้วล้วน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพูดคุยสันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ได้มาพบปะพูดคุยในที่ประชุมด้วย โดยมีการแลกเปลี่ยนในหลายประเด็น เช่น กรณีการจับกุมนักศึกษาชายแดนใต้ที่กรุงเทพฯที่หลายฝ่ายอยากให้เคารพสิทธิมนุษยชนให้มากกว่านี้ เพราะจะกลายเป็นฝ่ายรัฐเสียเองที่ผลักให้คนไปสนับสนุนกลุ่มที่ใช้ความรุนแรง รวมทั้งการปิดเวทีต่างๆของภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่ผ่านมา เป็นต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภาประชาสังคมฯเตรียมดันอีก 3 โครงการใหญ่สำหรับภาคประชาสังคมเพื่อหนุนเสริมสันติภาพ

สภาประชาสังคมใต้ได้ประธานคนใหม่ พร้อมลุยยุทธศาสตร์ยุติธรรมสันติภาพเชื่อมอาเซียน

สภาประชาสังคมใต้แถลงยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างพื้นที่กลาง-ผลักดันประชาชนร่วมกระบวนการสันติภาพ

ปธ.สภาประชาสังคมชายแดนใต้ชี้ พูดคุยสันติสุขยังไม่ล่ม แนะทุกฝ่ายออกมาสื่อสารหนุนเสริมสันติภาพ

‘ชีวิตผู้บริสุทธิ์ คือเรื่องแรกที่ต้องคุยบนโต๊ะสันติภาพ’: ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

70 องค์กรเครือข่ายชายแดนใต้จับมือหนุนสันติภาพ เรียกร้องยุติความรุนแรงสร้างพื้นที่ปลอดภัย

เปิด12เวทีฟังครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผย"ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมสันติภาพ"อันหลากหลาย

อ่านดู ! ครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม “คาดหวัง-กังวล-หนุนเสริม”อะไรในกระบวนการสันติภาพ

เวทีครู สช.สงขลา ชี้การสร้างเครือข่ายครู/อุสตาซที่เข้มแข็งจะช่วยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

อดินันท์ ปากบารา : “ครูสอนศาสนาควรยืนขึ้นและแสดงตัวว่าเราต้องการสันติ”