สภาประชาสังคมใต้พบปะกงสุลอินโดฯ ยกระดับงานสันติภาพ เรียนรู้บทบาทCSOต่อคู่ขัดแย้งหลัก

สภาประชาสังคมชายแดนใต้พบกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย รับคำแนะภาคประชาสังคมต้องเคารพผู้อื่น ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ เห็นปัญหาร่วมกันและโฟกัสที่ปัญหาของสังคม ตัวแทนสภาฯเผยหวังแลกเปลี่ยนเรียนรู้สันติภาพ ยกระดับการทำงาน อยากเรียนรู้การสร้างอำนาจต่อรองของภาคประชาสังคมต่อคู่ขัดแย้งหลัก

สภาประชาสังคมชายแดนใต้พบกงสุลอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ พร้อมคณะกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ Mr.Triyogo Jatmiko กุงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ประเทศไทย ณ สถานกงสุลอินโดนีเซีย อ.เมือง จ.สงขลา

Mr.Triyogo Jatmiko ให้การต้อนรับด้วยความยินดีพร้อมกล่าวว่า ภาคประชาสังคม(CSO)มีความสำคัญมากในสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและความรุนแรง อย่างในพื้นที่อาเจะห์ในอดีตที่ประชาชนส่วนมากขาดความรู้ และรับข้อมูลจากนักการเมืองฝ่ายเดียว ซึ่งง่ายที่จะถูกนักการเมืองจะชักจูงไปทางใดทางหนึ่ง แต่เมื่อเกิดกลุ่มภาคประชาสังคมทำให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นในการตัดสินใจ เพราะภาคประชาสังคมทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลความรู้ต่างๆให้ประชาชนได้ และแน่นอนว่าภาคประชาสังคมมีความสำคัญมากต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ

แนะภาคประชาสังคมต้องเคารพผู้อื่น ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์

“สิ่งสำคัญของภาคประชาสังคมในอาเจะห์หรือที่อื่นๆของประเทศอินโดนีเซียก็คือ พวกเขาเคารพและเชื่อฟังอูลามาอฺ (ผู้รู้ศาสนาอิสลาม) ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมาก นอกจากนั้นภาคประชาสังคมยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีหรือมีการร่วมมือกับผู้นำศาสนาของศาสนาอื่นๆด้วย” Mr.Triyogo Jatmiko กล่าว

Mr.Triyogo Jatmiko กล่าวต่อไปว่า ที่น่าสนใจคือในอินโดนีเซียกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็นผู้หญิงบางกรณีก็มีความกระตือรือร้นมากกว่าผู้ชาย ซึ่งภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งที่สุดในประเทศคือกลุ่มองค์กรที่ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

Mr.Triyogo Jatmiko กล่าวว่า สิ่งที่ฝากให้ภาคประชาสังคมก็คือ ควรทำงานโดยการให้ความเคารพผู้อื่น ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ และเห็นปัญหาร่วมกัน อย่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแต่ให้ช่วยกันแก้ปัญหา ที่สำคัญควรโฟกัสไปที่ปัญหาของสังคม ไม่ใช่ปัญหาของตัวเองหรือขององค์กรตัวเอง

หวังแลกเปลี่ยนเรียนรู้สันติภาพ ยกระดับการทำงานของภาคประชาสังคม

นายมันโซร์ สาและ รองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวว่า สภาประชาสังคมฯได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกับกงสุลอินโดนีเซียและมีแผนที่จะพบกงสุลประเทศมาเลเซียต่อไปนั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์และเกิดประโยชน์ในหลายๆประการ คือ 1.แลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยเฉพาะกับฝ่ายที่ไม่ได้เป็นภาคประชาสังคมเหมือนสภาฯ 2.เพื่อนำเสนอว่าสภาฯขับเคลื่อนอะไรในกระบวนการสันติภาพ 3.เพื่อยกระดับภาคประชาสังคมในมิติอื่นๆนอกเหนือจากสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เป็นประจำ

“สิ่งสำคัญคือความร่วมมือในระดับภูมิภาค ถือเป็นการยกระดับการทำงานของภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้เรามีทรัพยากรที่จำกัดแต่เราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาคได้” นายมันโซร์ กล่าว

นายมันโซร์ กล่าวด้วยว่า วันนี้ถือว่าโชคดีที่พวกเราได้รับความรู้จากกงสุลอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เพราะเป็นคนที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ และเคยร่วมงานกับองค์การสหประชาชาติ นอกจากนั้นยังมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาสังคมในประเทศอินโดนีเซียด้วยซึ่งความรู้หลายประการเราจะนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ต่อไป

นายมันโซร์ กล่าวต่อไปว่า ประเด็นที่สภาประชาสังคมฯจะขยับต่อไปข้างหน้านอกจากจะเพิ่มศักยภาพของสมาชิกแล้ว สภาฯจะผลิตผลงานนำเสนอแก่สังคม เช่น การยกระดับผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในพื้นที่ หรือให้ประชาชนมีพื้นที่แลกเปลี่ยนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมหรือด้านอื่นๆ นอกเหนือจากกระบวนการสันติภาพที่ขับเคลื่อนเป็นประเด็นหลักอยู่แล้ว เป็นต้น

อยากเรียนรู้การสร้างอำนาจต่อรองของภาคประชาสังคมมีกับคู่ขัดแย้ง

นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวว่า สภาประชาสังคมฯต้องการมาเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในพื้นที่อาเจะห์ที่เคยมีความขัดแย้งมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะบทบาทภาคประชาสังคมในอินโดนีเซียหรืออาเจะห์ว่าเขาทำงานอย่างไรจึงสามารถมีอำนาจต่อรองกับคู่ขัดแย้งหลักทั้งสองฝ่ายได้

นายมูฮำมัดอายุบ กล่าวต่อไปว่า วิธีการบางอย่างที่ภาคประชาสังคมในอินโดนีเซียเคยประสบความสำเร็จ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ เช่น ภาคประชาสังคมในอาเจะห์สามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆกับประชาชนรากหญ้าเพื่อประกอบการตัดสินใจของประชาชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่สภาฯกำลังขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิดหน้าทำงานเชิงรุก นัดพบ 3 กงสุล อินโดฯ-มาเลย์-ฟิลิปปินส์

สภาประชาสังคมฯ เตรียมดันอีก 3 โครงการใหญ่สำหรับภาคประชาสังคมเพื่อหนุนเสริมสันติภาพ

สภาประชาสังคมใต้ได้ประธานคนใหม่ พร้อมลุยยุทธศาสตร์ยุติธรรมสันติภาพเชื่อมอาเซียน

สภาประชาสังคมใต้แถลงยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างพื้นที่กลาง-ผลักดันประชาชนร่วมกระบวนการสันติภาพ

ปธ.สภาประชาสังคมชายแดนใต้ชี้ พูดคุยสันติสุขยังไม่ล่ม แนะทุกฝ่ายออกมาสื่อสารหนุนเสริมสันติภาพ

‘ชีวิตผู้บริสุทธิ์ คือเรื่องแรกที่ต้องคุยบนโต๊ะสันติภาพ’: ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

70 องค์กรเครือข่ายชายแดนใต้จับมือหนุนสันติภาพ เรียกร้องยุติความรุนแรงสร้างพื้นที่ปลอดภัย

เปิด 12 เวทีฟังครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผย "ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมสันติภาพ" อันหลากหลาย

อ่านดู ! ครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม “คาดหวัง-กังวล-หนุนเสริม” อะไรในกระบวนการสันติภาพ

เวทีครู สช.สงขลา ชี้การสร้างเครือข่ายครู/อุสตาซที่เข้มแข็งจะช่วยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

อดินันท์ ปากบารา : “ครูสอนศาสนาควรยืนขึ้นและแสดงตัวว่าเราต้องการสันติ”