เขตพื้นที่ยะลาประชุมวางแผนรปภ.ครู ซักซ้อมและทำข้อตกลงร่วมกับอาชีวะ กศน. รร.สามัญ

สน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ประชุมร่วมหน่วยกำลังในพื้นที่ วางแผน รปภ. ครูในเปิดภาคเรียนวันที่ 1 พ.ย.นี้ ขณะที่สถิติครูที่ถูกยิงใน 3 จังหวัด ล่าสุด จำนวน 184 ราย แล้ว

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.50 น. ที่ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเขต 1 ผู้แทนฝ่ายตำรวจ ทหาร และกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพราน เข้าร่วมประชุม

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเตรียมความพร้อม ในการรักษาความปลอดภัยครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พ.ย. 2559 นี้ เป็นการประชุมเพื่อซักซ้อม เตรียมความพร้อมการปฏิบัติระหว่างหน่วยปฏิบัติกับครูในพื้นที่  สำหรับมาตรการในการ รปภ.ที่ปฏิบัติมา ก็จะมีแผนการ รปภ.ที่มีการพัฒนาตามลำดับ มีการทำข้อตกลงกับหน่วยในพื้นที่ แต่ในครั้งนี้ก็จะเพิ่มมาตรการในการดูแลเพิ่มเติมไปยัง กศน. และกลุ่มอาชีวะ และกลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษาต่างๆด้วย

“สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่จังหวัดปัตตานี ก็ส่งผลกระทบบ้างกับพื้นที่ แต่ก็ได้มีการประสานงาน เตรียมแผน เพื่อป้องกันเอาไว้แล้ว ซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนจุดที่ยังเป็นช่วงว่างอยู่ก็จะมีการพูดคุยกันในครั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถปรับแก้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกำลังเจ้าหน้าที่ ที่มาสับเปลี่ยนใหม่นั้น ก็ไม่น่าห่วงนัก เพราะถ้ามีการประสานงาน และแผนงานที่ดี ใกล้ชิด ต่อเนื่อง ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร” นายนพพร กล่าว

ด้านนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ทำให้มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของครู และบุคลากรทางการศึกษา และมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของชาติ ในการนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามช่วยกันหาแนวทางช่วยเหลือดูแล สร้างขวัญและกำลังใจมาโดยตลอด แต่สถานการณ์ความไม่สงบก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจ และทำความตกลงกันในทางปฏิบัติ เพื่อร่วมกันดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

มีรานงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ว่าสถิติครูที่ถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุด จำนวน 184 ราย แล้ว ซึ่งเป็นสถิติล่าสุดรวมกับครู กศน.ที่ ถูกยิงที่ จ.ปัตตานี ด้วย