ม.อ.ปัตตานีระดมนักวิชาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เปลี่ยนผ่านความขัดแย้งสู่สันติสุขด้วยสันติวิธี

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อประมวลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสารในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง หวังสร้างเครือข่ายนักวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ในวันที่ 24-25 มกราคม 2560 นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชี้แจงว่า ระยะสองสามปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรังของบางประเทศในภูมิภาคเอเชียมีความโดดเด่นน่าสนใจ เช่น กรณีของเนปาล และอาเจะห์ (อินโดนีเซีย) หรือมินดาเนา (ฟิลิปปินส์) และเมียนมาร์

กรณีตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจำเป็นต้องใช้เวลาและต้องผ่านวงจรวิกฤติและทางตัน รวมถึงกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่พัฒนาการเหล่านี้มักถูกบดบังด้วยความรุนแรงที่ซับซ้อน เนื่องจากขบวนการศาสนาสุดโต่งที่เป็นภัยคุกคามทั่วโลก ภาวะประชาธิปไตยถดถอยในหลายภูมิภาค หายนะด้านมนุษยธรรมต่อผู้ลี้ภัย และความท้าทายอื่น ๆ ต่อความมั่นคงของมนุษย์ และนานาประเทศ

สิ่งที่จะแก้ไขปัญหา คือ การพัฒนาแนวทางทางการเมืองและการไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อจัดการกับความขัดแย้งรุนแรงในระดับรากเหง้าและความรุนแรงที่ยืดเยื้อ รวมถึงการหาแนวทางการสื่อสารในความขัดแย้งและการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ กล่าวอีกว่า จากปัญหาดังกล่าวเครือข่ายภาคีทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันสันติศึกษา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ได้ร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ จึงกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสารในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง” ขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ.2560 ณ อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เพื่อแสวงหาคำตอบว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำหนดให้กลุ่มติดอาวุธเปลี่ยนยุทธศาสตร์การต่อสู้ มาสู่การไม่ใช้ความรุนแรง จะไกล่เกลี่ยหรือยุติคู่ขัดแย้งที่แตกต่างอย่างสุดขั้วได้อย่างไร และการสื่อสารจะมีบทบาทในกระบวนการสันติภาพและการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งได้อย่างไร

ทั้งนี้การจัดประชุมทางวิชาการดังกล่าว เป็นความต่อเนื่องจากการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “การสื่อสาร ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย” เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สำหรับการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่จะมีขึ้นในวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ.2560 ที่จะถึงนี้กำลังเปิดรับสมัครนักวิชาการ นักศึกษา ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน นักการเมือง และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิชาการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ ที่ www.pnc2017.com และติดตามข่าวสารการประชุมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก PNC 2017