สภาประชาสังคมใต้จับมือสถาบันวิชาการร่วมขับเคลื่อนสันติภาพ เตรียมยื่นข้อเสนอ12เวทีครูเอกชนต่อรมช.ศึกษาฯ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้จับมือสถาบันอุดมศึกษาเตรียมทำข้อตกลงร่วมขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ เผยหลายองค์กรต้องการองค์ความรู้และติดตามสถานการณ์ใหม่ๆ แนะทำวิจัยเชื่อม 14 ประเด็นเวที Mapping ประชาสังคม ชี้เพราะงานวิจัยมีมากแต่ยังไม่ตอบโจทย์การแก้ไขความขัดแย้ง พร้อมเตรียมยื่นข้อเสนอ 12 เวที“ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ"จากครูเอกชนสอนศาสนาอิสลามต่อรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ

สภาประชาสังคมฯเตรียมทำทำงานร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสันติภาพ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้จัด“การประชุมภาคีความร่วมมือกับภาควิชาการเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้” ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้(ช.ช.ต.) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี โดยมีนักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และส่วนกลางเข้าร่วมหลายคน

ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ต้นปีหน้าจะมีการทำข้อตกลง(MOU)ร่วมกันระหว่างสภาประชาสังคมชายแดนใต้กับหน่วยงานที่ทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพหรือด้านสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในอนาคต

เผยหลายองค์กรต้องการองค์ความรู้และติดตามสถานการณ์ใหม่ๆ

นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวว่า จุดเด่นของภาคประชาสังคมคือการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารหรือองค์ความรู้เป็นตัวประสานองค์กรประชาสังคมให้สามารถมองเห็นทิศทางการขับเคลื่อนงานด้วยกัน ดังที่สภาฯได้พยายามหนุนเสริมประเด็นเชิงนโยบายก่อนหน้านี้ คือการกระจายอำนาจและกระบวนการสันติภาพ ซึ่งจะเห็นได้จากผลวิจัยว่า องค์กรต่างๆอยากเข้าร่วมกับสภาฯในด้านที่สำคัญคือ ต้องการข้อมูล องค์ความรู้หรือการติดตามสถานการณ์ใหม่ๆ และสามารถแลกเปลี่ยนหรือถกเถียงในประเด็นเหล่านี้ได้

นายมูฮำมัดอายุบ กล่าวอีกว่า ข้ออ่อนของสภาฯคือยังไม่รวมทุกกลุ่มของภาคประชาสังคมเข้ามา เช่น กลุ่มนักสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มเยาวชน ส่วนนี้เป็นข้อท้าทายที่ต้องอาศัยภาคส่วนวิชาการในการทำงานเชิงองค์ความรู้มากขึ้น ให้ประเด็นต่างๆของกลุ่มเหล่านี้มีความสำคัญมากขึ้นในกระบวนการสันติภาพ

นายมูฮำมัดอายุบ กล่าวต่อไปว่า ประเด็นสำคัญจากการทำเวทีกลุ่มผู้นำศาสนา อุซตาซ อบต. คนพุทธ เยาวชน นักศึกษาและชาวบ้าน สิ่งที่เห็นตรงกันที่ทุกกลุ่มอยากได้คือความรู้เรื่องการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ

มูฮำมัดอายุบ กล่าวด้วยว่า การรวมทุกฝ่ายเข้ามาในกระบวนการสันติภาพด้วยองค์ความรู้ จึงเป็นความจำเป็นและเป็นที่มาที่สภาฯและเครือข่ายต้องทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาให้ใกล้ชิด และอาจจะพัฒนาไปสู่การทำทำข้อตกลงร่วม หรือ MOU ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่สภาฯได้เคยประกาศเอาไว้แล้ว

แนะทำวิจัยเชื่อม 14 ประเด็นเวที Mapping ประชาสังคม

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มีหลายประการที่สภาประชาสังคมชายแดนใต้กับหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถขับเคลื่อนงานด้วยกันได้ ประการสำคัญก็คือการทำวิจัย

ผศ.ดร.ศรีสมภพ กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นที่จะทำการวิจัยนั้นต้องมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่ง 14 ประเด็นสำคัญจากงาน Mapping ภาคประชาสังคมครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา ที่สภาประชาสังคมชายแดนใต้เป็นผู้จัด ก็สามารถตอบโจทย์นี้ได้ทั้งสิ้น

เพราะงานวิจัยมีมากแต่ยังไม่ตอบโจทย์

อ.มูฮัมมัดนาเซร์ หะบาแย ผู้อำนวยการสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (มฟน.) กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีมากที่สภาประชาสังคมชายแดนใต้มีแนวคิดที่จะทำงานร่วมกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างๆ เพราะจะเป็นการหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานของสภาฯ โดยใช้หลักวิชาการ จะทำให้ผลการดำเนินงานของสภาฯมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น

อ.มูฮัมมัดนาเซร์ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่เกี่ยวกับชายแดนใต้ออกมามากมายแต่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ การร่วมมือกันของภาคประชาสังคมและนักวิชาการจึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการที่จะช่วยค้นหาแนวทางเพื่อที่จะตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริงได้

เตรียมยื่นข้อเสนอ 12 เวทีครูเอกชนสอนอิสลามต่อรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้ว โดยมีตัวแทนสำนักงานการศึกษาเอกชน ตัวแทนครูและอุสตาซในพื้นที่เข้าร่วมเพื่อสังเคราะห์ รายงานผลการศึกษาการประชุมเชิงปฏิบัติการจาก 12 เวทีเรื่อง “ความหวัง ความกังวล และการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ" สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้

โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าจะจัดงานใหญ่ขึ้นภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยจะเชิญครูและอุสตาซที่เคยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 12 เวทีดังกล่าวรวมกว่าหนึ่งพันคนมาร่วมงานด้วย และจะมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมารับผลการศึกษาในงานดังกล่าวนี้ด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยบทบาทประชาสังคมอาเจะห์-มินดาเนา เวที mapping ชู 5 วาระด่วนหนุนสันติภาพชายแดนใต้

70 องค์กรเครือข่ายชายแดนใต้จับมือหนุนสันติภาพ เรียกร้องยุติความรุนแรงสร้างพื้นที่ปลอดภัย

สภาประชาสังคมใต้พบปะกงสุลอินโดฯ ยกระดับงานสันติภาพ เรียนรู้บทบาท CSO ต่อคู่ขัดแย้งหลัก

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิดหน้าทำงานเชิงรุก นัดพบ 3 กงสุล อินโดฯ-มาเลย์-ฟิลิปปินส์

สภาประชาสังคมฯ เตรียมดันอีก 3 โครงการใหญ่สำหรับภาคประชาสังคมเพื่อหนุนเสริมสันติภาพ

สภาประชาสังคมใต้ได้ประธานคนใหม่ พร้อมลุยยุทธศาสตร์ยุติธรรมสันติภาพเชื่อมอาเซียน

สภาประชาสังคมใต้แถลงยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างพื้นที่กลาง-ผลักดันประชาชนร่วมกระบวนการสันติภาพ

ปธ.สภาประชาสังคมชายแดนใต้ชี้ พูดคุยสันติสุขยังไม่ล่ม แนะทุกฝ่ายออกมาสื่อสารหนุนเสริมสันติภาพ

‘ชีวิตผู้บริสุทธิ์ คือเรื่องแรกที่ต้องคุยบนโต๊ะสันติภาพ’: ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

เปิด 12 เวทีฟังครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผย "ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมสันติภาพ" อันหลากหลาย

อ่านดู ! ครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม “คาดหวัง-กังวล-หนุนเสริม” อะไรในกระบวนการสันติภาพ

เวทีครู สช.สงขลา ชี้การสร้างเครือข่ายครู/อุสตาซที่เข้มแข็งจะช่วยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

อดินันท์ ปากบารา : “ครูสอนศาสนาควรยืนขึ้นและแสดงตัวว่าเราต้องการสันติ”