“ทำไมเยาวชนอยากฝึกการสื่อสาร(แบบใหม่)” ในงานอบรมMedia Facilitator

“ทำไมเยาวชนอยากฝึกการสื่อสาร(แบบใหม่)” อ่านเหตุผลพวกเขาจาก 4 ตัวแทนเยาวชนที่เข้าอบรมปฏิบัติการสื่อสาร Media Facilitator ลูฒร์ ยะพา กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้ ม.อ.ปัตตานี, รอบิอุ้ลอันวา ดูงอโบ๊ท กลุ่มดูแลเด็กกำพร้า Persatuan Sukarealawan, อิสฮัม หะยีอาแซ จากกลุ่มลูกเหรียง/ประธานสภานักเรียน จ.ยะลา, ปนัดดา ปานเกิด สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

“ทำไมเยาวชนต้องการฝึกทักษะการสื่อสาร ทั้งที่เครื่องมือสื่อสารอยู่ในมือพวกเขาแล้ว และใช้งานก็ง่าย” ลองอ่านเหตุผลของพวกเขาดู ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนจาก 21 องค์กรที่เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ “Media Facilitator ร้อยพลังเยาวชนสื่อสารสันติภาพ” ที่โรงแรมซีเอส.ปัตตานี เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 จัดโดยโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ที่เน้นทักษะเบื้องต้นในการสื่อสารรูปแบบใหม่ผ่านเฟสบุ๊ก

ลูฒร์ ยะพา กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้ ม.อ.ปัตตานี

นายลูฒร์ ยะพา กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้ ม.อ.ปัตตานี และสมาชิกกลุ่มฟิตยตุลฮัก กล่าวว่า เข้ามาอบรมครั้งนี้เพราะต้องการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคม เพราะบางครั้งเราใช้สื่อในทางที่ผิด ทั้งที่สื่อสามารถสร้างประโยชน์ในการเสนอมุมมองที่แตกต่าง เช่น ส่วนใหญ่ข่าวลงว่าพื้นที่ชายแดนใต้เป็นพื้นที่อันตราย มีแต่ระเบิด แต่หารู้ไม่ว่าคนที่นี่ทั้งพุทธ มุสลิม คริสต์ อยู่กันอย่างสงบสุขปกติดี ซึ่งเราสามารถเขียนบทความ ถ่ายวิดีโอ วิทยุ แล้วแต่ความสามารถมานำเสนอได้

“ผมเคยตัดต่อวิดีโอ แต่ยังไม่เคยเขียนข่าวตอนนี้กำลังฝึกอยู่ ซึ่งหลังการอบรมจะเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อ เช่น ใช้วิดิทัศน์ที่นำเสนอในงานนี้ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราจะสื่อได้อย่างไร และถ้ามีการอบรมแบบนี้ก็จะร่วมอีก

รอบิอุ้ลอันวา ดูงอโบ๊ท กลุ่มดูแลเด็กกำพร้า Persatuan Sukarealawan

นายรอบิอุ้ลอันวา โดงอโบ๊ท นักเรียนโรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน เยาวชนกลุ่มดูแลเด็กกำพร้า (Persatuan Sukarealawan ) และ Kedai anak yatim ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า มาอบรมครั้งนี้เพราะมีเด็กในหมู่บ้านที่ไม่มีโอกาสด้านการศึกษาอยู่จำนวนมาก พวกเขาไม่ได้เรียนหนังสือเพราะฐานทางครัวครัวไม่ดี ในครอบครัวมีสมาชิกหลายคนทำให้พ่อแม่ไม่สามารถส่งเรียนได้ทุกคน และมีเด็กกำพร้าจำนวนมาก

“การมาครั้งนี้อย่างน้อยก็ได้สื่อความรู้สึกว่า เราและเด็กกำพร้าในพื้นที่เขามีความรู้สึกอย่างไร เพราะเขาไม่มีโอกาส เราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดโดยการสื่อสารเรื่องของพวกเขาให้คนนอกได้รู้และเข้ามาช่วยเหลือเขาได้ แต่เราเองก็อย่ามองแค่เขาไม่มีการศึกษาแล้วไม่คบ แต่เราสามารถบอกได้ว่าพวกเขากำพร้าเพราะอะไร ไม่มีโอกาสเพราะอะไร และจะช่วยได้อย่างไร” นายรอบิอุ้ลอันวา กล่าว

นายรอบิอุ้ลอันวา กล่าวด้วยว่า ดูแลเด็กกำพร้าใน ต.บาตงนั้นมีการตั้งชมรม Kedai anak yatim คือเปิดร้านค้าเพื่อหารายได้ช่วยเด็กกำพร้าที่มีประมาณ 40 คน และยังช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนในโรงเรียนตาดีกาด้วย โดยมีสมาชิกชมรม 30 คน เป็นอาสาสมัครทั้งหมด นอกจากนี้ยังทำโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็กที่โรงเรียนด้วย โดยการรับหนังสือบริจาค

อิสฮัม หะยีอาแซ จากกลุ่มลูกเหรียง/ประธานสภานักเรียน จ.ยะลา

นายอิสฮัม หะยีอาแซ จากกลุ่มลูกเหรียง กล่าวว่า ในฐานะประธานสภานักเรียน จ.ยะลา อยากจะนำเสนอให้คนอื่นได้รู้ว่า สภานักเรียนฯเป็นกระบอกเสียงให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คนนอกพื้นที่ได้เข้าใจว่า แท้จริงโรงเรียน ปอเนาะ ไม่ได้มีอะไรปิดบัง อย่างที่เขาว่ากัน

“มาอบรมวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารสันติภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมและเรื่องราวของแต่หมู่บ้านที่เพื่อนๆได้นำเสนอในการอบรมวันนี้ ทักษะที่ได้ก็จะนำไปต่อยอดโดยการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเผยแพร่ข่าวหรือเรื่องราวปอเนาะ เรื่องจิตอาสาที่ทำกิจกรรมามากมาย โดยเราไม่ปิดบังและไม่ได้ทำอย่างที่คนอื่นว่า ทำแต่เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์” นายอิสฮัม กล่าว

ปนัดดา ปานเกิด สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

นางสาวปนัดดา ปานเกิด สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จาก จ.สงขลา กล่าวว่า ตนเพิ่งเรียนจบคณะรัฐศาสตร์ ไม่มีความรู้เรืองการสื่อสารแต่สนใจมาก เพราะจะทำให้สามารถสื่อสารเรื่องราวให้คนอื่นได้เห็นภาพและเข้าใจได้เรื่องราวจากชุมชนได้ รวมทั้งจะงานที่ทำอยู่ ซึ่งการมาอบรมครั้งนี้ได้เห็นกระบวนการสื่อสาร การเล่าเรื่องด้วยภาพเคลื่อนไหวทำให้เห็นภาพและเข้าใจเรื่องราวต่างได้ง่ายขึ้น เพราะคนเสพสื่อมีหลากหลาย มีระดับการศึกษาไม่เท่ากัน จึงมีความเข้าใจต่างกัน เพราะฉะนั้นวิธีสื่อสารก็ต้องต่างกัน เช่น วิดีโอทำให้คนเข้าใจง่ายกว่า

นางสาวปนัดดา กล่าวด้วยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้ามีการสื่อสารอย่างถูกทาง การแก้ปัญหาก็จะถูกทางด้วย เพราะสื่อมักรายงานให้เห็นอันตรายของพื้นที่นี้ ทั้งที่มีเรื่องอื่นๆที่ดีอีกมาก ถ้ามีคนสื่อสารออกไปก็จะเห็น เช่น สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่ประวัติศาสตร์ แต่สื่อไม่หยิบยกไปนำเสนอจึงทำให้คนสนใจน้อย

“สิ่งที่ได้จากการอบรมวันนี้ เบื้องต้นก็จะเอาไปใช้กับงานของตัวเองก่อนในส่วนที่ทำได้ เพราะมีเรื่องการสื่อสารอยู่ด้วย ตอนนี้ก็ได้กระบวนการคิดและวิธีการสื่อสารเบื้องต้น แต่ถ้ามีการอบรมเยอะกว่านี้ก็จะได้เรียนรู้ทักษะเยอะกว่านี้อีก” นางสาวปนัดดากล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เยาวชน 21 องค์กรร่วมเวที Media Facilitator สร้างนวัตกรรมใหม่สื่อสารเชิงบวกในพื้นที่ขัดแย้ง

มอส.ดันเครือข่ายองค์กรเด็กสร้างสรรค์ “นวัตกรรมสันติภาพโดยเยาวชน”

โครงการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร สู่การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ครอบครัว ในพื้นที่สามชายแดนใต้ (Media Facilitator)