ชมรมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข เข้ากัมพูชาจัดเข้าสุนัตหมู่เยาวชนมุสลิมยากไร้

ชมรมคนจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข เดินทางไปประเทศกัมพูชาเพื่อจัดกิจกรรม เข้าสุนัตหมู่เยาวชนมุสลิมผู้ยากไร้ ร่วมกับจิตอาสาจากสิงคโปร์และ Hospital Beyound Boudaries กรุงพนมเปญ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้พบปะและส่งแพทย์อาสาสมาชิกชมรมคนจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 15 คน  ที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจะเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อจัดกิจกรรม “เข้าสุนัตหมู่เยาวชนผู้ยากไร้ ประเทศกัมพูชา” หรือการคลิบหนังหุ้มปลาอวัยวะเพศชายตามหลักศาสนาอิสลาม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2559

เนื่องด้วยสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขประจำประเทศไทยได้มีโอกาสเยี่ยมชาวบ้านมุสลิมกัมพูชาและร่วมทำสุนัตให้เด็กๆชาวมุสลิมกัมพูชาในปี 2558 ซึ่งชาวมุสลิมกัมพูชาส่วนใหญ่ยากจนและการเข้าถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานยังไม่ดีนัก ด้วยความเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาในเอกองค์อัลลอฮ ในปี 2559 ทางสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขจึงได้จัดกิจกรรม“เข้าสุนัตหมู่เยาวชนผู้ยากไร้ ประเทศกัมพูชา” โดยร่วมมือกับ Hospital Beyound Boudaries Phnompenh and Cambodian Islamic Medical Association และกลุ่มนักธุรกิจมุสลิมในประเทศสิงคโปร์ (Jemaah Singapura)

ทั้งนี้สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข มีบทบาทในการทำสุนัตให้กับประชาชนชาวมุสลิมไทยให้ตรงกับหลักการศาสนาและหลักการแพทย์มาหลายปีอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ทาง Hospital Beyound Boudaries Phnompenh and Cambodian Islamic Medical Association ได้เชิญสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขประเทศไทยเพื่อเป็นวิทยากรและลงภาคสนามในการจัดทำสุนัตให้เด็กชาวมุสลิมกัมพูชาเพื่อที่ทางกัมพูชาจะได้นำหลักการและวิธีการที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้มาปฏิบัติและปรับใช้ในอนาคต

นายแพทย์มาหะมะ เมาะมูลา นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแพทย์จิตอาสาในนามตัวแทนของประเทศไทยที่ไปช่วยเหลือพี่น้องเยาวชนผู้ยากไร้ในประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ ได้ทำงานร่วมกับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาจากประเทศสิงคโปร์และ Hospital Beyound Boudaries ของกรุงพนมเปญ โดยจะช่วยเหลือในด้านบุคลากรของประเทศกัมพูชา รวมถึงสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เป็นจิตอาสาในพื้นที่

นายแพทย์มาหะมะ กล่าวด้วยว่า คิดว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จะได้แสดงศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการแสดงให้เห็นว่ามุสลิมเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนา ก็สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ให้กับเพื่อนพี่น้องในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้ ขอบคุณผู้บริหารทุกระดับที่ให้ความสำคัญ และได้มาร่วมส่งในครั้งนี้ และอยากให้โครงการนี้อยู่เคียงคู่สังคมมุสลิมไปตลอด