สภาประชาสังคมเตรียมถกสภาความมั่นคงแห่งชาติ เตรียมจัดเวทีกระบวนการสันติภาพที่กทม.

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เตรียมพูดคุยกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ 16 ธ.ค. นี้เพื่อร่วมหารือเรื่องการหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้ ประชุมพิจารณาการร้องเรียนเรื่องการซ้อมทรมานเพื่อเสนอเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลส่วนหน้าและเตรียมจัดเวทีเสวนามุมมองที่แตกต่างต่อกระบวนการสันติภาพในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 22 ธ.ค. ที่อิมแพ็กเมืองทองธานี

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา สภาประชาสังคมชาแดนใต้จัดประชุมประจำเดือนสำหรับคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาฯ ณ ห้องมะปราง คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีวาระสำคัญคือ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้รับการประสานจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อร่วมประชุมหารือเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคมนี้ ณ อ.เมือง จ.นราธิวาส

โดยทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติให้เหตุผลว่า สภาประชาสังคมชายแดนใต้เป็นภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็นวาระการสร้างสันติสุขในพื้นที่และมีภาคีเครือข่ายที่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากสภาประชาสังคมชายแดนใต้จะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายต่อการดำเนินกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้กล่าวว่าในการประชุมหารือเฉพาะกลุ่มร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งนี้สภาฯมีข้อเสนอแนะเพื่อการหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขหลากหลายประเด็น เช่น ข้อเสนอจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครู สช. ที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจ peace survey รวมทั้งข้อแนะนำที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางวิชาการเรื่องบทบาทของภาคประชาสังคมต่อกระบวนการสันติภาพที่มี ศ.สุริชัย หวั่นแก้ว เป็นหัวหน้าโครงการเป็นต้น

“สำหรับองค์กรสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ใครที่มีข้อเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติก็สามารถนำเสนอได้เลยอย่างอิสระในการระชุมหารือครั้งนี้” มูฮำมัดอายุบ กล่าว

เตรียมเปิดเวทีถกกระบวนการสันติภาพในมุมต่าง

ในการประชุมครั้งนี้สภาประชาสังคมชายแดนใต้ยังได้หารือเรื่องการเตรียมการจัดเวทีเสวนา เรื่อง “กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ในมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย”  ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่จะถึงนี้ ณ อิมแพ็ก ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยประเด็นและรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นวิทยากรได้แก่ 1. กระบวนการสันติภาพในมุมมองของระดับบริหาร โดย พลเอกอักษรา เกิดผล  2. กระบวนการสันติภาพในมุมมองของนักวิชาการ โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 3. กระบวนการสันติภาพในมุมมองของภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดย คุณมูฮำมัดอายุบ  ปาทาน 4. กระบวนการสันติภาพในมุมมองของผู้หญิง โดย ตัวแทนคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ และดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

งานสภาฯ เดินหน้าทั้งวาระด่วนและสร้างเครือข่าย

ในที่ประชุมนอกจากจะมีวาระการประชุมที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ ของสภาฯ ตลอดเดือนที่ผ่านมาและเดือนต่อๆ ไป ซึ่งมีอยู่หลายโครงการ ขณะที่วาระพิจาณาก็มีอยู่หลายวาระ อาทิ การส่งจดหมายเรื่องการร้องเรียนของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่มด้วยใจ เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี เรื่องการทรมานในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้กับประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้นำประเด็นดังกล่าวไปพูดคุยกับแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะรัฐมนตรีส่วนหน้า เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารงานจังหวัดชายแดนใต้  โดยให้ถือว่าการยุติการทรมานเป็นวาระเร่งด่วน

ในการนี้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้มอบหมายให้กรรมการฝ่ายกฎหมายรับไปดำเนินการ โดยเบื้องต้นสภาประชาสังคมชายแดนใต้จะทำรายงานส่งให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในวันที่ 7 ธันวาคม ที่จะถึงนี้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“กงสุลใหญ่มาเลเซีย” แนะประชาสังคมชายแดนใต้ควรกลับสู่พื้นฐานและให้ความรู้กระบวนการสันติภาพกับประชาชน

สภาประชาสังคมใต้พบปะกงสุลอินโดฯ ยกระดับงานสันติภาพ เรียนรู้บทบาท CSO ต่อคู่ขัดแย้งหลัก

สภาประชาสังคมใต้จับมือสถาบันวิชาการร่วมขับเคลื่อนสันติภาพ เตรียมยื่นข้อเสนอ 12 เวทีครูเอกชนต่อรมช.ศึกษาฯ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิดหน้าทำงานเชิงรุก นัดพบ 3 กงสุล อินโดฯ-มาเลย์-ฟิลิปปินส์

เผยบทบาทประชาสังคมอาเจะห์-มินดาเนา เวที mapping ชู 5 วาระด่วนหนุนสันติภาพชายแดนใต้

70 องค์กรเครือข่ายชายแดนใต้จับมือหนุนสันติภาพ เรียกร้องยุติความรุนแรงสร้างพื้นที่ปลอดภัย

สภาประชาสังคมฯ เตรียมดันอีก 3 โครงการใหญ่สำหรับภาคประชาสังคมเพื่อหนุนเสริมสันติภาพ

สภาประชาสังคมใต้ได้ประธานคนใหม่ พร้อมลุยยุทธศาสตร์ยุติธรรมสันติภาพเชื่อมอาเซียน

สภาประชาสังคมใต้แถลงยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างพื้นที่กลาง-ผลักดันประชาชนร่วมกระบวนการสันติภาพ

ปธ.สภาประชาสังคมชายแดนใต้ชี้ พูดคุยสันติสุขยังไม่ล่ม แนะทุกฝ่ายออกมาสื่อสารหนุนเสริมสันติภาพ

‘ชีวิตผู้บริสุทธิ์ คือเรื่องแรกที่ต้องคุยบนโต๊ะสันติภาพ’: ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

เปิด 12 เวทีฟังครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผย "ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมสันติภาพ" อันหลากหลาย

อ่านดู ! ครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม “คาดหวัง-กังวล-หนุนเสริม” อะไรในกระบวนการสันติภาพ

เวทีครู สช.สงขลา ชี้การสร้างเครือข่ายครู/อุสตาซที่เข้มแข็งจะช่วยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

อดินันท์ ปากบารา : “ครูสอนศาสนาควรยืนขึ้นและแสดงตัวว่าเราต้องการสันติ”