PNC2017: เปิดประวัติไม่ธรรมดา 2 องค์ปาฐกสันติภาพ “เจ้าหาญ ยองห้วย-เอมม่า เลสลี่”

เปิดประวัติไม่ธรรมดา 2 องค์ปาฐกในเวทีวิชาการPNC2017 “เจ้าหาญ ยองห้วย”ลูกชายประธานาธิบดีคนแรกของพม่า เจ้าฟ้าผู้ปกครองรัฐฉานคนสุดท้าย ผู้มีบทบาทสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในพม่า “เอมม่า เลสลี่” ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพฯกัมพูชา เคยเป็นผู้หญิง 1 ใน 1,000 คนที่ถูกเสนอชื่อชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2005 # PNC2017

นางสาวจุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม จากศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ (Peace Resource Collaborative) กรรมการจัดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง, การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสารในการแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้ง” Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation (PNC 2017) วันที่ 24-25 มกราคม 2560 ที่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) เปิดเผยประวัติขององค์ปาฐก 2 คนที่จะมาปาฐกถาในงานนี้ ซึ่งพบว่าทั้ง 2 คนมีประวัติและผลงานด้านสันติภาพที่ไม่ธรรมดา

คนแรกคือHarn Yawnghwe, Executive Director of Euro-Burma Office (ผู้อำนวยการบริหารของสำนักงานยูโรพม่า) คนที่สองคือ Emma Leslie Director of Cambodian Centre for Peace and Conflict Studies (ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง ประเทศกัมพูชา)

Harn Yawnghwe (เจ้าหาญ)

Harn Yawnghwe หาญ ยองห้วย หรือ เจ้าหาญ เป็นลูกชายคนเล็กของประธานาธิบดี Sao Shwe Thake ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐสหภาพพม่า ในช่วงปี ค.ศ.1948-1952 และเป็นเจ้าฟ้าผู้ปกครองรัฐฉานคนสุดท้าย

“ที่สำคัญอดีตประธานาธิบดี Sao Shwe Thake ยังร่วมกับนายพล อองซาน ออกแบบข้อตกลงปางโหลง (1947) เจ้าหาญจบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ และอาศัยอยู่ที่ประเทศแคนาดา”

เจ้าหาญเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ Euro-Burma Office ประจำกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป และมูลนิธิฟรีดิช อีแบร์ เพื่อช่วยเหลือเตรียมพร้อมขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี 1997

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เจ้าหาญได้ทุ่มเททำงานช่วยเหลือขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอด เขาเป็นบรรณาธิการวารสารข่าวรายเดือน Burma Alert และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรี Dr.Sein Win และเป็นผู้อำนวยการ the Democratic Voice of Burma ออกอากาศข่าวประจำวันไปยังพม่าในภาษาพม่าและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอีก 7 ภาษา ปัจจุบันเจ้าหาญมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในพม่า

Dr. Emma Leslie

ส่วนDr. Emma Leslie (ดร.เอมม่า เลสลี่ย์) ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง (Centre for Peace & Conflict Studies) ประเทศกัมพูชา

เอมม่าเป็นเริ่มต้นทำงานด้านการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพในเอเชียตั้งแต่ปี 1993 เอมม่าเข้ามาทำงานในประเทศกัมพูชาตั้งแต่ปี 1997 กับองค์กรรณรงค์เพื่อการกำจัดกับระเบิดนานาชาติ (International Campaign to Ban Landmines) คณะทำงานเพื่อลดอาวุธในกัมพูชา (Working Group for Weapons Reduction in Cambodia) รวมทั้งยังริเริ่มงานด้านสันติภาพอีกหลายอย่าง รวมไปถึงการเปิดพิพิธภัณฑ์สันติภาพกัมพูชา ในปี 2005

ในปี 2008 เธอได้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับ Conciliation Resources ในกระบวนการสันติภาพของฟิลิปปินส์ และยังเคยเป็นสมาชิกของ International Contact Group เพื่อสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์และกลุ่ม MILF ตั้งแต่ปี 2011 นอกจากนี้ เอมม่ายังเป็นผู้สังเกตการณ์อิสระในกระบวนการสันติภาพพม่า โดยเฉพาะการพูดคุยระหว่างกลุ่ม KNU กับกลุ่ม All Burma Students Democratic Front (ABSDF)

เอมม่าเคยเป็นผู้หญิง 1 ใน 1,000 คนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ในปี 2005

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

PNC2017: ม.อ.ปัตตานีจัดเวทีใหญ่รับปี 60 หวังร่วมเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งสู่สันติภาพ

ม.อ.ปัตตานีระดมนักวิชาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เปลี่ยนผ่านความขัดแย้งสู่สันติสุขด้วยสันติวิธี

PSU Pattani akan mengadakan persidangan akademik antarabangsa untuk peralihan konflik secara damai.