“ขอเมืองที่ดีงามให้ฉันได้เติบโต” A Beautiful Children Rights Day: Child protection ปีที่ 2

“ขอเมืองที่ดีงามให้ฉันได้เติบโต” คำขอของเด็กในงาน A Beautiful Children Rights Day: Child protection ปีที่ 2 วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ณ อาคารกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

“ขอเมืองที่ดีงามให้ฉันได้เติบโต”

“จังหวัดชายแดนใต้ เราอาศัยอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลาย ทั้งอายุ เพศ อาชีพ ภาษาและศาสนา” แม้ว่าการอยู่ร่วมกันบางครั้งมีความไม่ลงรอยกัน แต่อย่างไรก็ดี พวกเราก็ไม่ต้องการจากบ้านที่รักไปไหน”

เราอยากให้ทุกผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เราอยากให้สังคมเราน่าอยู่สำหรับทุกคน

เราไม่อยากให้พ่อแม่จากไปไหน

เราไม่อยากสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

เราไม่อยากถูกพรากจากพ่อ แม่ พี่ น้อง

เราไม่อยากกลายเป็นคนพิการ

เราไม่อยากกลายเป็นเด็กกำพร้า

เราไม่อยากให้โรงเรียนถูกเผา

เราไม่อยากให้ครูถูกทำร้าย ไม่ว่าจะเป็นครูหรืออุสตาซ

เราไม่อยากถูกจับกุมคุมขัง

เราอยากไปในทุกที่อย่างปลอดภัย

เราไม่อยากให้มีความเกลียดชัง

คนเราทุกคนต่างมีความหวังและความฝันของตัวเอง พวกเราจึงหวังว่าความฝันทั้งหมดของพวกเราจะเป็นจริงได้ ขอผู้ใหญ่ทุกท่าน ร่วมสร้างโลกแห่งความฝันนำไปสู่โลกของความเป็นจริงร่วมกับพวกเรา และร่วมก้าวไปด้วยกัน เรามาร่วมสร้างและก้าวไปด้วยกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด็กกว่าพันคนร่วมงาน A Beautiful Children Rights Day เรียกร้องทุกฝ่ายเคารพสิทธิ