Blogs

Patani Society's picture

วลาดิเมียร์ ปูติน ศึกษา

 

 

วลาดิเมียร์ ปูติน ศึกษา

                                                                                                                                                   

ทวีศักดิ์  ปิ

 

 

หากติดตามสถานการณ์รอบโลก สิ่งที่มักจะได้ยินคือ สงคราม ความขัดแย้งและสันติภาพ ในรอบปีที่ผ่านนี้ รัสเซียถูกทำให้ชาวโลกหันมามองอีกครั้งด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆกรณี

Thai
Thapanee Ietsrichai's picture

สำนักงานเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ เน้นย้ำว่าปัจจุบันทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธี

สำนักงานเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

เน้นย้ำว่าปัจจุบันทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธี

 

 

Thai
Padtheera Anna Narkurairattana's picture

คู่มือการมีส่วนร่วมของพลเมือง: บทเรียนจากยูเครนถึงไทยในกระแสตรวจจับคอรัปชั่น

คู่มือการมีส่วนร่วมของพลเมือง:

บทเรียนจากยูเครนถึงไทย[1] ในกระแสตรวจจับคอรัปชั่น

 

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์[2]

          “รัฐไม่เคยเห็นหัวเราเลย”

          “รัฐไม่เคยมาถามเราสักคำว่า เราต้องการอะไร”

Thai
Ustaz Shukur's picture

การฑูตนานาชาติผ่านปอเนาะ

 

การฑูตนานาชาติผ่านปอเนาะ

 

อับดุลสุโก ดินอะ

ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา

 

Thai
The CAP's picture

เปิดลงทะเบียนออนไลน์เวทีเสวนาสาธารณะ "วิทยาศาสตร์ของคนในดินแดนชายขอบ"

 

 

#เปิดลงทะเบียนและรบกวนอ่านให้จบน่ะทุกท่าน

............................................

The CAP & Deep South Watch & CSCD & PATANI FORUM

 

#ภูมิใจเสนอ

เวทีเสวนาทางวิทยาศาสตร์

ว่าด้วยเรื่อง "วิทยาศาสตร์ของคนในดินแดนชายขอบ"

 

วิทยากรรับเชิญร่วมเสวนามี 4 ท่าน

ได้แก่

Thai
Thapanee Ietsrichai's picture

หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ชี้ต้องการเปลี่ยนการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงมาเป็นแนวทางสันติวิธี

หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลปัจจุบันคือต้องการเปลี่ยนการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงมาเป็นแนวทางสันติวิธี ซึ่งประชาชนคือ ผู้ได้รับประโยชน์และเป็นคำตอบสำคัญของการแก้ปัญหา

Thai
FT MEDIA's picture

สมชาย นีละไพจิตรกับ “เมล็ดพันธุ์แห่งการต่อสู้” เพื่อความเป็นธรรม

“…

ค่ำคืนเอ๋ย

จงก้าวไปให้ช้าลง

จนกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งการต่อสู้

ได้หยั่งรากและแตกหน่อ

ก่อนที่รุ่งอรุณอันน่าสะพรึงกลัว

จะมาเยี่ยมเยือน

ขอให้เราได้กล่าวสดุดี

แก่ผู้ตายที่ไร้หลุมฝังศพ

และปราศจากมรณบัตร

ขอให้เราได้จารึกชื่อของเขา

บนสุสานไร้กาลเวลา

ของเหล่าวีรชน

ผู้อุทิศตนแด่มวลชน

……..”

 

Thai
Nasib PATANI's picture

วิพากษ์กระบวนการสันติภาพ/สันติสุขร่วมสมัย

 

วิพากษ์กระบวนการสันติภาพ/สันติสุขร่วมสมัย

 

ตูแวดานียา ตูแวแมแง

 

มาถึงชั่วโมงนี้คำว่าสันติภาพหรือสันติสุขก็ยังคงขายออกในราคาหลากหลายระดับ แต่ที่แน่ๆหากในมิติของนักรบซึ่งมีอุดมการณ์อันแน่วแน่เพื่ออะไรสักอย่าง แต่คนทั่วไปจะเข้าใจพวกเขายากเหลือเกิน ราคาสันติภาพ/สันติสุขสำหรับพวกเขาคือต้องแลกมาด้วยชีวิตเท่านั้น ส่วนในมิติของนักอื่นๆก็ต้องถามใจตัวเองดูว่าสันติภาพ/สันติสุขที่ตัวเองอยากได้นั้นมันคุ้มค่ากับการต้องแลกด้วยอะไร

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs