Blogs

DeepSouthWatch's picture

สรุป 45 เดือนสถานการณ์ความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

7-8 พ.ย. 50 : สัมมนาวิชาการ "การจัดการความรู้ระบบสุขภาพเพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้"

องค์กรร่วมจัดการประชุม
- กระทรวงสาธารณสุข          
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
- สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Thai
DeepSouthWatch's picture

แถลงการณ์ 3 ปี ‘ตากใบ’ นักต่อสู้ความเป็นธรรมตกเป็นเป้าฯ : คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
Working Group on Justice for Peace

 

แถลงการณ์สามปีตากใบ 
นักต่อสู้ความเป็นธรรมตากใบตกเป็นเป้า
คดีไต่สวนการตายล้าช้า กระบวนการยุติธรรมนิ่งเฉย

Thai
Ayub's picture

ระวังผลข้างเคียง !

Thu, 2007-10-25 23:19 -- Ayub

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน

 

ทันทีที่เหตุผล กรณีหน่วยงานทหารนำตัวกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบซึ่งถูกควบคุมตัวหลังเปิดยุทธการปิดล้อมตรวจค้นมาเข้าค่ายฝึกอบรมอาชีพเป็นเวลา 4 เดือนถูกเปิดเผยว่า เป็นการดำเนินการตามประกาศกองทัพภาคที่ 4 ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่ชายแดนภาคใต้ชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน เสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่การละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐไทยก็ดังขึ้นอีกครั้ง

Thai
DeepSouthWatch's picture

ไฟใต้สามเดือนครึ่งหลังปี 2550 : บนสถานการณ์ของความแปรปรวน

ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้
 

Thai
DeepSouthWatch's picture

2-3 พ.ย. 50 : มหกรรมสันติวิธีครั้งที่ 2 วิถีสู่ความเป็นธรรมและสมานฉันท์

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันเวลา : 2-3 พฤศจิกายน 2550
 

Thai
Ayub's picture

ความรุนแรงผูกขาดการบอกเล่า

Mon, 2007-10-08 00:55 -- Ayub

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน

            เกือบจะครบ 4 ปีเต็มแล้วที่สถานการณ์ความรุนแรงชายแดนภาคใต้ ยึดครองพื้นที่การนำเสนอของสื่อมวลชนไทยทุกแขนง ข้อมูลข่าวสารความรุนแรงถูกลำเลียงจากที่เกิดเหตุสู่การรับรู้ของสังคมทั้งภายในและนอกประเทศอย่างท่วมท้นตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

Thai
DeepSouthWatch's picture

VIS รายงานสถานการณ์ใต้ ส.ค. 50 ชี้ "ความรุนแรงเพิ่ม–ประชาชนตกเป็นเป้า"

ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ 

Thai
DeepSouthWatch's picture

วิเคราะห์สถานการณ์ชายแดนใต้ : ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

รู้จักตักกินแกงจืดด้วยมีด : ยุทธศาสตร์สงครามแบบใหม่ในภาคใต้ 
เผยแพร่ | 2550-09-02
 

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs