Blogs

DeepSouthWatch's picture

‘ลม้าย มานะการ’ : ผู้เยียวยากลางดงไฟ…สักวันหนึ่งเราก็ต้องไป

ธนก บังผล
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

ประมงพื้นบ้าน 'ตันหยงเปาว์' และอุดมการณ์ที่กินได้ : ภาสกร จำลองราช


              (ชายฝั่งทะเลตันหยงเปาว์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 6 ก.ย.2550)

 

ภาสกร จำลองราช

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

การเปลี่ยน 'เป้า' ไม่ใช่เรื่อง 'สะเปะสะปะ'

สมัชชา นิลปัทม์
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

เลียบค่าย (นัก) ศึกษาชายแดนใต้ เยือน ‘หมู่บ้านสีแดง’ ฟังเสียงชาวบ้าน

รอมฎอน ปันจอร์

Thai
DeepSouthWatch's picture

รู้จักตักกินแกงจืดด้วยมีด : ยุทธศาสตร์สงครามแบบใหม่ในภาคใต้

ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

Thai
DeepSouthWatch's picture

3 ก.ย. 50 : เวทีนำเสนอผลงานวิจัยใน 3 จชต. "จากชุมชนสู่นโยบายสาธารณะ"

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

Thai
DeepSouthWatch's picture

2 ก.ย. 50 : Voice from South เสียงที่คุณไม่ได้ยิน

วารสารโรตีมะตะบะ
หนังสือพิมพ์กัมปง
สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม
ชมรมนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเชีย

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs