Blogs

DeepSouthWatch's picture

ฮิวแมนไรท์วอทช์ชำแหละสถานการณ์ใต้ ชี้ “ไม่มีใครปลอดภัยสักคนเดียว”

แปลและเรียบเรียงโดย : ตติกานต์ เดชชพงศ

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

30-31 ส.ค. 50 : สัมมนาทางวิชาการ "วิกฤติการรับรู้และการธำรงชาติพันธุ์ในสุวรรณภูมิ"

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
สถานที่  : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
วันเวลา  : 30-31 สิงหาคม 2550

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

จดหมายเปิดผนึก : ข้อสังเกตต่อการปฏิบัติการตามแผนยุทธการพิทักษ์แดนใต้และการควบคุมตัว 4 เดือน

คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

Thai
Ayub's picture

เปิดพื้นที่ทางการเมือง

Sat, 2007-08-25 02:41 -- Ayub

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน

       การลงประชามติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญสำหรับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ มีแง่มุมหลายที่น่าสนใจอยู่หลายแง่มุม

Thai
DeepSouthWatch's picture

การเสียชีวิตปริศนาของ "ฮัซอารี" ความเป็นธรรมยังเดินช้าเหมือนเคย

ปกรณ์ พึ่งเนตร

Thai
DeepSouthWatch's picture

30-31 ส.ค. 50 : สัมมนาทางวิชาการ "วิกฤติการรับรู้และการธำรงชาติพันธุ์ในสุวรรณภูมิ"

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
สถานที่  : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
วันเวลา  : 30-31 สิงหาคม 2550

 

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs