Blogs

Ayub's picture

นี่คือ สงครามยืดเยื้อ !

Fri, 2007-07-20 17:54 -- Ayub

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน

 

          คำกล่าวของนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผอ.ศอ.บต. ในการเสวนายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าสนใจยิ่ง

Thai
DeepSouthWatch's picture

ยุทธศาสตร์การเมืองดับไฟใต้ (ตอนจบ) จับตา "หมอแว" เบียด "วาดะห์-ประชาธิปัตย์"

กิ่งอ้อ เล่าฮง, ปกรณ์ พึ่งเนตร

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

ยุทธศาสตร์การเมืองดับไฟใต้ (ตอน 1) ถอดรหัส "พรรคใหม่" ชิงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

กิ่งอ้อ เล่าฮง, ปกรณ์ พึ่งเนตร

ปรากฏการณ์การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษามุสลิมจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มัสยิดกลางปัตตานี เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น ไม่ได้มีเพียงมิติของการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่แต่เพียงด้านเดียว

Thai
DeepSouthWatch's picture

ย้ายโรงเรียนหนี ชะตากรรมครู–นร.เหยื่อเหตุรุนแรง

ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

 
 

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs