Blogs

DeepSouthWatch's picture

30-31 ส.ค. 50 : สัมมนาทางวิชาการ "วิกฤติการรับรู้และการธำรงชาติพันธุ์ในสุวรรณภูมิ"

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
สถานที่  : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
วันเวลา  : 30-31 สิงหาคม 2550

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

รายงานพิเศษ : แกะรอย “เส้นทางสีแดง” หลังแผนพิทักษ์แดนใต้

ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

(1)

Thai
Ayub's picture

สร้างแนวตั้งรับ ‘สงครามยืดเยื้อ’

Fri, 2007-08-03 00:57 -- Ayub

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน

          การระดมกำลังเข้าตรวจค้น กวาดจับ และควบคุมพื้นที่ความรุนแรง อาจลิดรอนกองกำลังและแนวร่วมขบวนการใต้ดินได้ในระดับหนึ่ง แต่เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นช่วงวันสองวันที่ผ่านมา หลังจากสงบไปร่วม 2 สัปดาห์ ทำให้เห็นว่า การสถาปนาความปลอดภัยในพื้นที่ ยังไม่อาจทำได้อย่างสมบูรณ์

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs