Blogs

DeepSouthWatch's picture

แนวรบภาคใต้ ภัยก่อการร้ายทวีความรุนแรง

  การปฏิบัติการก่อเหตุครั้งใหญ่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของสงขลา เมื่อค่ำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันตรุษจีน ด้วยวิธี หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ยิง ถึงดับไฟทั้งเมือง ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เป็นการเขย่าอำนาจรัฐครั้งใหญ่ในยุครัฐบาลสุรยุทธ์ จุลานนท์
          เป้าหมายการปฏิบัติการมีการวางแผนไว้อย่างแยบยล ลวงเจ้าหน้าที่รัฐจนหลงกล จน ไม่อาจป้องกันเหตุได้แม้แต่จุดเดียว ทั้งๆ ที่เป็นการก่อเหตุกลางเมือง ???

Thai
DeepSouthWatch's picture

ป่วนตรุษจีนชายแดนใต้ สัญญาณอันตรายสงครามกลางเมือง

ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้
ฉบับที่  1 ปีที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2550

Thai
DeepSouthWatch's picture

3 ปีชายแดนใต้ ประชาชนเป็น “เหยื่อ” มากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐในสงครามแย่งมวลชน

ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 เดือนธันวาคม 2549

Thai
DeepSouthWatch's picture

ความหวัง…ดินแดนใต้หลังรัฐประหาร

ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 เดือนตุลาคม 2549

งานวิจัยของผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (คปค.) สะท้อนให้คิดว่า หลังจากการยึดอำนาจในวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ผ่านมานั้น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและระบอบการปกครองในครั้งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายในเรื่องภาคใต้หรือไม่และการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องมาสู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร?

Thai
DeepSouthWatch's picture

alert: 32 เดือน รัฐคลี่คลายหรือล้มเหลวกับความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ?

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกันยายน 2549

Thai
DeepSouthWatch's picture

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวโน้มปี 50

ประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ
ที่ปรึกษาสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้     
                               

สถานการณ์ปัจจุบัน

Thai
DeepSouthWatch's picture

ครึ่งแรก ‘ธันวา’ 3 จว.เดือด เหยื่อไฟใต้พุ่ง 45 ราย คาดครบ 3 ปีเหยื่อถึงสองพันราย

DeepSouthWatch's picture

รายงานพิเศษ 'คนหายในไฟใต้' ตอนจบ: ไขปม 'คนหายในไฟใต้' สู่หนทางคืนความยุติธรรม

ทีมข่าวพิเศษ ผู้จัดการรายวัน

Thai
DeepSouthWatch's picture

รายงานพิเศษ 'คนหายในไฟใต้' 3 : ความหวังผู้รอคอย..'ขอกระดูกสักชิ้นก็ยังดี'

รายงานพิเศษ "คนหายในไฟใต้"  ตอนที่ 3 

 

 โดย  ทีมข่าวพิเศษ ผู้จัดการรายวัน

 

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs