Blogs

DeepSouthWatch's picture

ยุทธศาสตร์การเมืองดับไฟใต้ (ตอน 1) ถอดรหัส "พรรคใหม่" ชิงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

กิ่งอ้อ เล่าฮง, ปกรณ์ พึ่งเนตร

ปรากฏการณ์การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษามุสลิมจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มัสยิดกลางปัตตานี เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น ไม่ได้มีเพียงมิติของการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่แต่เพียงด้านเดียว

Thai
DeepSouthWatch's picture

ย้ายโรงเรียนหนี ชะตากรรมครู–นร.เหยื่อเหตุรุนแรง

ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

 
 

Thai
DeepSouthWatch's picture

"ความต่างไม่ใช่เงื่อนไขความขัดแย้ง" ดร.มูฮัมหมัด ซาอิด ฏอนฏอวี

เป็นภาพที่คงไม่มีให้เห็นบ่อยนัก เมื่อผู้นำศาสนาอิสลามคนสำคัญของโลกเดินทางเยือนประเทศไทยพร้อมๆ กันถึง 2 คนเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

Thai
DeepSouthWatch's picture

สื่อมาเลเซียวิพากษ์การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ต้องเริ่มที่ความสัมพันธ์ "ไทย-มาเลย์"

ตติกานต์ เดชชพงศ

Thai
DeepSouthWatch's picture

ทัศนคติประชาชนและผู้นำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

 

Thai
Ayub's picture

ชนะเชิงยุทธศาสตร์ แต่ปราชัยแนวคิด

Thu, 2007-06-28 22:45 -- Ayub

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน

คำกล่าวสองผู้นำมุสลิมโลก ที่ชื่นชมแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทย ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจทำให้รัฐบาลไทยสบายใจในความสำเร็จการสกัดปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ มิให้ขยายลุกลามออกสู่ระดับสากล

Thai
DeepSouthWatch's picture

ยุทธศาสตร์สันติวิธีภาคประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, อารีลักษณ์ พูลทรัพย์, ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs