Blogs

DeepSouthWatch's picture

ความหวัง…ดินแดนใต้หลังรัฐประหาร

ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 เดือนตุลาคม 2549

งานวิจัยของผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (คปค.) สะท้อนให้คิดว่า หลังจากการยึดอำนาจในวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ผ่านมานั้น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและระบอบการปกครองในครั้งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายในเรื่องภาคใต้หรือไม่และการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องมาสู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร?

Thai
DeepSouthWatch's picture

alert: 32 เดือน รัฐคลี่คลายหรือล้มเหลวกับความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ?

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกันยายน 2549

Thai
DeepSouthWatch's picture

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวโน้มปี 50

ประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ
ที่ปรึกษาสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้     
                               

สถานการณ์ปัจจุบัน

Thai
DeepSouthWatch's picture

ครึ่งแรก ‘ธันวา’ 3 จว.เดือด เหยื่อไฟใต้พุ่ง 45 ราย คาดครบ 3 ปีเหยื่อถึงสองพันราย

DeepSouthWatch's picture

รายงานพิเศษ 'คนหายในไฟใต้' ตอนจบ: ไขปม 'คนหายในไฟใต้' สู่หนทางคืนความยุติธรรม

ทีมข่าวพิเศษ ผู้จัดการรายวัน

Thai
DeepSouthWatch's picture

รายงานพิเศษ 'คนหายในไฟใต้' 3 : ความหวังผู้รอคอย..'ขอกระดูกสักชิ้นก็ยังดี'

รายงานพิเศษ "คนหายในไฟใต้"  ตอนที่ 3 

 

 โดย  ทีมข่าวพิเศษ ผู้จัดการรายวัน

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

รายงานพิเศษ 'คนหายในไฟใต้' 2: เปิดบัญชี “คนหายชายแดนใต้” จะเยียวยาแค่เงินคงไม่พอ?

รายงานพิเศษ "คนหายในไฟใต้"ตอน 2
โดย ทีมข่าวพิเศษ ผู้จัดการรายวัน

Thai
DeepSouthWatch's picture

รายงานพิเศษ 'คนหายในไฟใต้' 1: จาก “สมชาย” ถึง “อิบรอฮีม” เหยื่ออุ้มหายจากรัฐตำรวจสู่รัฐบาลสมานฉันท์

รายงานพิเศษชุด "คนหายในไฟใต้"ตอน 1
โดย ทีมข่าวพิเศษ ผู้จัดการรายวัน

 ไฟใต้ยังคงคุกรุ่นอยู่อย่างไม่มีท่าทีว่าจะมีสงบได้ง่ายๆ รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่เข้ามาบริหารประเทศแทนรัฐบาลนักการเมืองสามานย์ก็ยังไม่เห็นท่วงท่าว่าจะทำให้เหตุการณ์เฉพาะหน้าสังหารรายวันยุติได้โดยง่ายเช่นกัน

Thai
DeepSouthWatch's picture

3 ปีชายแดนใต้ ประชาชนเป็น 'เหยื่อ'มากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐในสงครามแย่งมวลชน

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี รายงานความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและบางส่วนของจังหวัดสงขลา)ตลอดเกือบสามปี (35 เดือนกว่า) นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 -พฤศจิกายน 2549 ซึ่งถือเป็นการประทุความรุนแรงรอบใหม่ในพื้นที่นี้ แม้ว่าการกระทำต่อรัฐหรือโจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐน่าจะเป็นเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญของการต่อต้านอำนาจรัฐไทยในบริบทของการต่อสู้การเมืองเพื่ออัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เป้าหมายที่เป็นจริงกลับเป็นประชาชนทั่วไป ลั

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs