Blogs

DeepSouthWatch's picture

รายงานพิเศษ : นักศึกษาและพื้นที่การเมืองในไฟใต้

ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

 

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

รายงานพิเศษ : นักศึกษาและพื้นที่การเมืองในไฟใต้ #1

ตอน 1 : ตัวตน "ม็อบเปอมูดอ" ใน "พื้นที่การเมือง"

ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

รายงานพิเศษ : นักศึกษาและพื้นที่การเมืองในไฟใต้ #2

ตอน 2 : เปิดฉากต่อรองในหนทาง "สันติวิธี"

ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

           

Thai
DeepSouthWatch's picture

รายงานพิเศษ : นักศึกษาและพื้นที่การเมืองในไฟใต้ #3

ตอน 3 : หนุน "พื้นที่การเมือง" ต่อรองอำนาจรัฐ

ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

ตอบคำถามการ “ชันสูตรศพ” ที่ชายแดนใต้

หมายเหตุ : อ.อับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์ ดินอะ (อับดุลสุโก ดินอะ) เขียนบทความชิ้นนี้ ต่อเนื่องจากบทความ "สถานการณ์การชันสูตรศพ

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs