Blogs

DeepSouthWatch's picture

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย


 

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังรัฐประหาร 19 ก.ย.49

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หลังการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

Thai
DeepSouthWatch's picture

เปิดตัวศูนย์เฝ้าระวังไฟใต้ สรุป32 เดือน “สัญญาณอันตรายและคลื่นความรุนแรง”

นายภัทระ คำพิทักษ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า การเปิดตัวศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ เป็นผลสืบเนื่องจากการตั้งศูนย์ข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งครบรอบ 1 ปีไปเมื่อวันที่ 31สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อทำงานเกาะติดอยู่กับสถานการณ์ภาคใต้มายาวนานหนึ่งปีเต็ม การตั้งศูนย์ข่าวอิศราขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ไฟใต้ ก่อให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ต่างๆไว้มากมาย เพียงแต่ไม่ได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลซึ่งยังไม่สามารถนำไปใช้ได้

 

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs