Blogs

DeepSouthWatch's picture

สถาบันวิชาการสิงคโปร์เปิดเวทีฟังเสียงชาวบ้านชายแดนใต้

 

สถาบันการป้องกันและยุทธศาสตร์ศึกษา ประเทศสิงคโปร์ เปิดเวทีฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้ เพื่อสะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในมุมมองของคนพื้นที่ พร้อมสรุปรายงานสัมมนาเสนอรัฐบาลไทย

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย


 

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังรัฐประหาร 19 ก.ย.49

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หลังการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs