Blogs

Benar News Thai's picture

สามจังหวัดชายแดนใต้ หาหนทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี

สามจังหวัดชายแดนใต้ หาหนทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี

 

Thai
Ustaz Shukur's picture

อีกโมเดลในข้อเสนอแนะโครงการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อีกโมเดลในข้อเสนอแนะโครงการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

 

 กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ Shukur2003@yahoo.co.uk

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

 

Thai
wevoice's picture

เยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย “ครอบครัวสาลีมะห์ ”

ตอนที่ 16 เยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย “ครอบครัวสาลีมะห์ ”

Thai
wevoice's picture

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อครอบครัวได้รับผลกระทบ

ตอนที่ 14 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อครอบครัวได้รับผลกระทบ

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs