Baitulhikmah
(Siriwat Hayiloh)
  || The Questions of Life: 2/6 ||     ฉันมาจากไหน? คำถามแรกนี้เป็นหัวใจของความว้าวุ่น ความสับสน ของนักคิดฝ่ายวัตถุนิยมที่ไม่เชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเว้นแต่สิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า พวกเขาจะร้องตะโกนจากก้นบึ้งหัวใจ และท้าทายความสมเหตุสมผลทางปัญญา และพวกเขาจะกล่าวอย่างดื้อรั้นว่า...
2017-04-14 09:58
Baitulhikmah
(Siriwat Hayiloh)
  || The Questions of Life: 1/6 ||   เรามาจากไหน? ใครนำพวกเรามาอยู่ร่วมกับจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้? หลังจากอยู่ในโลกนี้แล้ว เราจะเดินทางไปยังแห่งหนใดอีก? แล้วจักรวาลนี้สิ้นสุดลง ณ ที่ใด? เรามีหน้าที่หรือภารกิจพิเศษอะไรในโลกนี้รึเปล่า? ถ้ามี แล้วอะไรคือภารกิจหลักหรือภารกิจพิเศษอันนั้น?...
2017-04-12 16:38
Baitulhikmah
(Siriwat Hayiloh)
    ชีวิตของมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งที่มิอาจละเมิดได้ ... การสูญเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์ ไม่ว่าเด็ก หรือผู้หญิง และไม่ว่าศาสนิกใด ๆ ในเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นความเจ็บปวดร่วมกันของมนุษย์ ... ขอจงตระหนักถึงความเจ็บปวด ความเศร้าสลด และโปรดร่วมวิงวอนขอดุอาอ์   ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหา...
2017-03-04 22:55
Baitulhikmah
(Siriwat Hayiloh)
  ผู้หญิงในฐานะภรรยา   ชัยคฺ ดร.ยูสุฟ อัล เกาะเราะฎอวียฺ     ตามความเชื่อโบราณ ผู้หญิงถูกมองว่าเป็นสิ่งแปดเปื้อนที่ถูกสร้างโดยชัยฏอน สิ่งที่ต้องทำก็คือ การหนีห่างจากเธอไปเข้าสู่ชีวิตแบบนักบวชที่ตัดซึ่งกิเลส ส่วนความเชื่ออื่นๆ...
2017-02-14 11:59
Baitulhikmah
(Siriwat Hayiloh)
  ผู้หญิงในฐานะสมาชิกของสังคม   ชัยคฺ ดร.ยูสุฟ อัล เกาะเราะฎอวียฺ     ผู้ที่มีความลำเอียง ซึ่งถูกชักนำโดยผลประโยชน์ส่วนตัว ได้โฆษณาชวนเชื่อว่า อิสลามบังคับให้ผู้หญิงขังตัวอยู่แต่ในบ้าน โดยจะไม่ออกไปข้างนอก ยกเว้นออก ไปยังหลุมฝังศพ คำตัดสินดังกล่าว เป็นหลักการพื้นฐานที่ปรากฏอยู่จริงในอัลกุรอาน...
2017-02-12 15:09
Baitulhikmah
(Siriwat Hayiloh)
  หลักทางสายกลาง   โดย ชัยคฺ ดร.ยูสุฟ อัล เกาะเราะฎอวียฺ     หลักทางสายกลางข้อที่ 1 | ความเข้าใจอิสลามที่ครอบคลุม คือความรู้ความเข้าใจในอิสลามที่ครอบคลุมสมบูรณ์ตามที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงประทานให้กับท่านเราะซูลของพระองค์ ซึ่งเป็นทั้ง หลักความเชื่อและกฎหมาย เป็นทั้งความรู้และการกระทำ...
2016-12-14 10:21
Baitulhikmah
(Siriwat Hayiloh)
  อิสลาม : แนวคิดแห่งสันติ ตอนที่ 2 ----------------------------   โดย ดร. ญะมาล บะดาวียฺ     หากเราดูในอัลกุรอาน คัมภีร์อัลกุรอาน คัมภีร์ของมุสลิม เราจะเห็นว่าคำกล่าวจำนวนมากของท่านศาสนทูตของอิสลาม นบีมูฮัมมัด (ขอความสันติและความจำเริญจงมีแด่ท่าน) เราพบว่ามีประเด็นที่หลากหลาย ประเด็นในศาสนา...
2016-11-28 10:22
Baitulhikmah
(Siriwat Hayiloh)
  อิสลาม : แนวคิดแห่งสันติ ตอนที่ 1 ----------------------------   โดย ดร. ญะมาล บะดาวียฺ       มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่อัลลอฮฺ ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งโลกทั้งหลาย และขอความสันติจงมีแด่ศาสนทูตท่านสุดท้าย ท่านนบีมุฮัมมัด (ขอความสันติและความจำเริญจงมีแด่ท่าน) และศาสนทูตทุกท่านก่อนหน้าท่าน...
2016-10-19 10:27
Baitulhikmah
(Siriwat Hayiloh)
  “อิสลาม” และ “มุสลิม” ----------------------   โดย ดร. อะหฺมัด เศาะก็อรฺ ฎิยาอ์ แปลและเรียบเรียง     ศาสนานี้มีชื่อว่า “อิสลาม” ซึ่งรากศัพ์ของคำนี้คือ สิลมฺ และ สลาม ซึ่งหมายถึง สันติภาพ คำว่า “สลาม” ในอีกแง่หนึ่งก็หมายถึง การทักทายของบุคคลหนึ่งกับผู้อื่นด้วยความสันติ...
2016-08-03 21:28
Baitulhikmah
(Siriwat Hayiloh)
  ญิฮาด : สงครามศักดิ์สิทธิ์จริงหรือ?!! ------------------------ ตอบคำถามโดย เชค ดร. มุซซัมมิล ซิดดีกียฺ     คำถาม : อัสลามูอาลัยกุม ท่านช่วยกรุณาอธิบายแนวคิดที่แท้จริงและเจตนารมณ์ของการญิฮาดในอิสลามได้หรือไม่? ญะซากุมุลลอฮูฆอยร็อน   คำตอบ : อัลลอฮฺกล่าวว่า   ((وَجَاهِدُوْا فِىْ اللّٰهِ حَقَّ...
2016-07-27 19:54

Pages