Baitulhikmah
(Siriwat Hayiloh)
          ฏอริก รอมฏอน ถือได้ว่าเป็นการส่งช่วงต่อของการศึกษาอิสลามในยุโรป ณ ปัจจุบัน ไม่มีอะไรที่เราสามารถคาดหวังผู้ชายคนนี้ ไปมากกว่า การเคยเป็นครูใหญ่ในไฮสคูล เคยเขียนปริญญานิพนธ์ ปริญญาเอก ในหัวข้อ เกี่ยวกับ นิทเช่ ควบคู่ไปกับการเป็นนักคิดอิสลามที่มีอิทธิพลในยุโรป...
2011-11-14 17:22

Pages