Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
 สถานการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดชายแดนใต้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับแฟนบอลทีม     “นรายูไนเต็ด” ในการเชียร์ฟุตบอลทีมบ้านเกิด พวกเขาพยายามสร้างเอกลักษณ์ในสนามด้วยเพลงเชียร์ภาษาถิ่น เพื่อส่งกำลังใจไปยังนักเตะทีมโปรด   แฟนบอล ‘กอและมาเนีย’ ส่งกำลังใจไปยังนักเตะฟุตบอล ‘นรายูไนเต็ด’...
2014-05-14 13:52
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
    ความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายทหารพัฒนาที่ 4 จังหวัดนราธิวาส ช่วงต้นปี 2547 จนถึงวันนี้ ผ่านมาครบ 10 ปีแล้ว    2454 เหตุการณ์ เป็นจำนวนที่เกิดขึ้นภายในปี 2550 นี่เป็นสถิติสูงสุดของข้อมูลจาก กอรมน. ภาค 4 ส่วนหน้า และจากจำนวนผู้เสียชีวิต...
2014-04-27 10:59
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
    การรวมตัวของเครือข่ายคนทำสื่อบนพื้นที่ความขัดแย้ง หรือที่เรียกกันว่า ‘สื่อทางเลือกชายแดนใต้’ กับการนัดหมายมารวมตัวกัน นำเนื้อหาหรือรูปแบบการทำงานของแต่ละกลุ่มมาจัดแสดงและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ปีนี้พวกเขามีเป้าหมายร่วมกัน ในโอกาสที่ครบรอบหนึ่งปีการพูดคุยกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้...
2014-04-23 16:09
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
       ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพยายามบอกเล่าเรื่องราวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงพยายามการนำเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมของ ‘คนใน’ เพื่อสร้างความเข้าใจและมีส่วนช่วยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้          Wartani กลุ่มที่ก่อตั้งเพื่อผลิตสื่อจากชายแดนใต้...
2014-03-25 12:53
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
ปาเต๊ะทีวี หรือห้องข่าวสันติภาพ ที่น้องๆนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี จากสาขาวิชาวารสารศาสตร์ , วิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ รวมถึงน้องๆวิทยาศาสตร์นิเทศศาสตร์ ได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านการทดลองออกอากาศทางทีวีออนไลน์ ในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 27-28...
2014-03-24 12:05
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
      ช่วง Patik Talk เป็นส่วนหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ปาเต๊ะทีวี ห้องข่าวสันติภาพชายแดนใต้ ที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปฏิบัติการในงานมหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งในวันนั้นเองน้องๆได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดาโต๊ะศรีฮาหมัดซัมซามิน...
2014-03-06 16:53
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
      “ปาเต๊ะ ทีวี  ” คือชื่อสถานีของห้องข่าวสันติภาพชายแดนใต้  ที่มีคนรุ่นใหม่จากหลายสาขาวิชา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออกแบบ และลงสื่อสื่อสารด้วยตนเองโดยสะท้อน ความหวัง อนาคตสันติภาพของสังคมชายแดนใต้ที่อยากเห็น        วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้   “10 ปีความรุนแรง 1 ปี สนามสันติภาพ”...
2014-03-05 13:07
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
         กระบวนการพุดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ที่ดำเนินมาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนจากรัฐไทยเดินทางไปพูดคุยข้อตกลงในการหาทางออกของปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับกลุ่มผู้คิดต่างหรือบีอาร์เอ็น ที่ประเทศมาเลยเซีย        จังหวะของการปรับเปลี่ยนการเมืองไทยในช่วงนี้...
2014-01-07 11:31
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
  คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี พร้อมลงนามความร่วมมือกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)           ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 -12.30 น. ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กำหนดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)...
2013-12-18 15:24
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
         ข้อเสนอถึงทางออกทางการเมืองในเวลานี้ มีเสียงกลุ่มคนที่หลากหลายออกมาแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีความหวังว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะกลับมาดีขึ้น ด้วยการกำหนดกติกาทางการเมืองใหม่บนหลักการและเหตุผล        การออกมาทวงถามถึงประชาธิปไตยที่เป็นธรรมของกลุ่มประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆ...
2013-12-12 11:54

Pages